Gyógyító ingerek autizmussal élőknek

Gyógyító ingerek autizmussal élőknek
Új létesítményekkel bővült az S.O.S. Autizmus Egyesület nagyváradi székhelye: egy „szenzoriális kert”, valamint egy „szenzoriális szoba” létesült, mindkettő fontos az autizmussal élők terápiájában.

Az avatási ünnepség ortodox megszentelési szertartással kezdődött, ennek befejeztével Sabău Vasile ortodox pap így fogalmazott: mindent, amit az egyesület tagjai az ide járó fiatalokért tesznek, úgy érzékel, mint egy felhőket szétoszlató fénysugarat. Szeretné, folytatta, ha az ide járó gyerekek és fiatalok életében is megjelenne a nap. Minden kis cselekedet számít, a tengerek is cseppekből vannak…

Díszplakett

Simona Zlibuţ, az egyesület elnöke köszönetet mondott a szülőknek, az önkénteseknek, mindazoknak, akiknek szívügyük, hogy az autizmussal élő gyerekeknek jövőt biztosítsanak, s akik együtt harcolnak értük nap mint nap. Arina Moş, a Nagyváradi Szociális és Közösségi Ügyek Hivatala (ASCO) igazgatója arról szólt: fontos a segítség kérése, hiszen mind a polgármesteri hivatal, mind az ASCO teljes nyitottsággal viszonyul az ilyen egyesületek szükségleteihez, de ehhez tudniuk kell, hol és milyen segítségre van szükség. Ezt követően az egyesület elnöke egy díszplakettet adott át az ASCO igazgatójának, amely szerint tiszteletbeli tagja az egyesületnek. Az igazgató meghatottan mondott köszönetet.

Kiss Ramona pszichológus, terapeuta a speciális kert és szoba jelentőségéről szólt: az autizmussal élők nehezen dolgozzák fel a külvilágból érkező ingereket, egyúttal szükségük van arra, hogy megtanuljanak ezekre megfelelően reagálni. A kertben egy olyan sétányt alakítottak ki, ahol lehetőségük van kavicsokon, homokon, egyéb felületeken járni, egyesek közülük nagy lelkesedéssel viszonyulnak az új ingerekhez, mások képtelenek végigmenni a sétányon. A kert fűszernövényekkel is el van látva, melyek szagingereket közvetítenek a fiataloknak, s egy zöldségeskertet is kialakítottak számukra. A szoba pedig, amint a későbbiekben meg is bizonyosodhattunk róla, különféle fénytestekkel, csillagos álmennyezettel és egyéb fényeffektusokat keltő alkalmatosságokkal van ellátva, s szintén a gyerekek és fiatalok terápiájának része. Mindezt a Megyei Tanács, valamint szponzorok segítségével sikerült kialakítani.

Önálló életre

Amint Alina Gherghel, a székházban működő nappali központ vezetője kérdésünkre elmondta, mintegy harminc gyereket és fiatalt írattak ide szüleik, közülük kilencen már nagykorúak és a nappali központba járnak reggeltől délutánig, a kisebbek pedig egyéni és csoportos terápiákon vesznek részt rendszeresen. A szülők egyik célja az, hogy bővítsék a nappali központot, de legfontosabb távlati tervük, hogy speciális, felügyelt lakásokat biztosíthassanak azoknak a fiataloknak, akiknek már nem élnek a szüleik. Az autizmussal élők hozzátartozóit ugyanis főleg az nyugtalanítja, hogy ki vigyáz majd a gyermekükre, ha ők már nem lesznek. A nappali központban zajló tevékenységek között egyébként fontos helyet foglalnak el azok, amelyek a majdani önálló életre készítik fel a fiatalokat, mondta el a központ vezetője.

Neumann Andrea