Gyertyaszentelő Érsemjénben

Gyertyaszentelő Érsemjénben

Bihar megye – Február 2-án ünnepli Urunk
bemutatását a római katolikus
egyház. Erre emlékeztek
Érsemjénben is, a helyi római
katolikus templomban vasárnap.


Valamikor Izrael fiai Egyiptomban raboskodtak,
és a fáraó kegyetlenül
sanyargatta őket. Csak akkor engedte el a
népet, amikor a tizedik csapás
során minden egyiptomi családban meghalt
a legidősebb, tehát az
elsőszülött fiúgyermek. Izrael
fiai természetesen megmenekültek, őket
nem sújtotta a halál angyala.
Ezért hálából minden
elsőszülött fiút Istennek kellett
szentelni
. Ennek az ősi törvénynek
tett eleget Mária és József,
amikor a kis Jézussal megjelentek a
jeruzsálemi templomban. Erre az eseményre
emlékeznek negyven nappal karácsony
után, Gyertyaszentelő Boldogasszony
ünnepén. A különös
elnevezés onnan származik, hogy ilyenkor
gyertyát szentelnek a templomokban.


Miért teszik ezt? Valamikor a pogány
Rómában ilyenkor ünnepelték a
hadisten, Mars édesanyját.
Égő fáklyákkal
járták a várost, és
dicsőítettek egy nem létező,
kitalált személyt. Ezt az ünnepet
akarta az egyház megszentelni, amikor a
Jézusra emlékeztető gyertyát
adja a hívek kezében.
Így
történt ez Érsemjénben is,
ahol a hívek, kezükben gyertyát
tartva, várták a szentelés
szertartását. A helyi tisztelendő,
Borsi Imre Lóránt
figyelmeztetett arra, hogy a gyertya emlékeztet
bennünket keresztény
kötelességünkre, miszerint
jótetteinkkel világosságot kell
árasztanunk az emberek között.