Gyertyaszentelés volt a Bazilikában

Gyertyaszentelés volt a Bazilikában
Nagyvárad- Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe alkalmából kedd délelőtt Exc. Böcskei László megyés püspök gyertyákat szentelt a Székesegyházban. Mahajduda János segédlelkész prédikált.

Február 2-a a katolikus egyházban Urunk Bemutatása, más néven Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, amikor arra emlékeznek, hogy születése után negyven nappal Szent József és Szűz Mária bemutatta Jézust a jeruzsálemi templomban, ahol a jelenlévő idős Simeon a nemzetek világosságnak nevezte őt. Innen ered az egyik legrégebbi szentelmény, a gyertyaszentelés szokása. Ennek megfelelően kedd délelőtt a nagyváradi Székesegyházban a 11 órakor kezdődött szentmise kezdetén Exc. Böcskei László megyés püspök elvégezte a gyertyaszentelés szertartását, majd égő gyertyával, körmenetben vonult az asszisztenciával és a hívekkel közösen a főoltárhoz.
Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Elmélkedését Mahajduda János segédlelkész egy történet elmesélésével kezdte, mely szerint egy ferences templom közelében levő zebránál a járókelők arra vártak, hogy a jelzőlámpa zöldre váltson, amikor egy fiú, kockáztatva azt, hogy lemarad a zöld jelzésről, egyszer csak felemelt valószínűleg egy csokorból a földre esett virágot, hogy a közelben levő Szűzanya-szobor elé tegye, annak ellenére, hogy két lány kinevette őt emiatt. Ennek a fiatalemberek a készsége, lelki tisztasága és szeretete jellemezte Máriát is, amikor a jeruzsálemi templomban bemutatta Jézust, aki legyőzte a halált, és felszabadította azokat, akiket addig az elmúlástól való félelem rabszolgává tett- nyomatékosította.

Hármas ünnep

A káplán ezután arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyertyaszentelés tulajdonképpen Jézus, Szűz Mária és az idősek ünnepe is. Jézusé, az örök főpapé, aki helyett Mária és Szent József bemutatta a szegények áldozatát, mintegy előképeként Megváltónk golgotai áldozatának. A Szűzanyáé, aki meghajolt Isten rendelkezése előtt, és örömmel, szívesen zarándokolt Jeruzsálembe, előképeként annak, hogy fia áldozatvállalásából neki is részt kell vállalnia. Végül pedig az időseké, hiszen Krisztus templombeli bemutatásánál jelen volt az agg Simeon, aki ugyan nem látott fényes angyalokat vagy tündöklő csillagot, mégis a Szentlélek sugallata vezette őt Krisztushoz. Lelkét nem igézte meg a világi pompa, hanem mivel hitt a Szentlélek ígéretében, szemeivel meglátta a lényeget. Bár oka lett volna a csüggedésre, ennek ellenére reménykedve várta Izrael vigasztalóját, az Üdvözítővel való nagy találkozást.
– Nem azért jött Jézus, hogy véka alá rejtsük a világosságát! Mária nem csak Simeonnak, hanem jelképesen a mi karunkba is adta gyermekét azért, hogy ne őrizgessük csupán önmagunknak, hanem továbbadjuk mindazoknak, akiket a szeretet lelke őhozzá vezet. A mai ünnep tehát arra is tanít bennünket, hogy „csak a szívedre vigyázz!”- hangsúlyozta a tisztelendő.

Ciucur Losonczi Antonius