Gyertyákat szenteltek a nagyváradi Székesegyházban

Gyertyákat szenteltek a nagyváradi Székesegyházban
Február 2. a katolikus egyházban Urunk Bemutatása, más néven Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Péntek délelőtt Böcskei László megyés püspök végezte el gyertyaszentelés szertartását.


Születése után negyven nappal Szent József és Szűz Mária bemutatta Jézust a jeruzsálemi templomban. A jelenlévő idős Simeon a Nemzetek Világosságának nevezte őt. Innen ered az egyik legrégebbi szentelmény, a gyertyaszentelés szokása a római katolikus egyházban.
2018. február 2-án, pénteken a Székesegyházban 11 órakor kezdődött szentmise főcelebránsa Böcskei László megyés püspök volt, aki a szentmise elején a főbejáratnál elvégezte a gyertyaszentelés szertartását.
Az evangéliumi részlet Szent Lukács könyvéből szólt. Dr. Kovács F. Zsolt atya, a püspökség irodaigazgatója prédikációjában arra hívta fel a figyelmet: a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódik Jézusnak, mint a világ Megváltójának, Isten egyszülött fiának, aki azért jött a világra, hogy ezt az ígéretet beteljesítése, a bemutatása, és ezt három jelenet foglalja össze.

Három jelenet

Az első, amikor a pásztorok a betlehemi éjszakában az angyal híradása nyomán elindulnak, hogy felkeressék az újszülött Jézust. Ők tehát azok, akik értesülnek a Megváltó érkezéséről. Nevüket se tudjuk, nincs jó hírük, nem jómódúak vagy hatalmasok, hanem egyszerű, kisemmizett, a világ által elfeledett, nem számon tartott emberek, mégis nekik adta tudtukra az angyal, hogy megszületett Jézus.
A második jelenet szereplői a kereső, figyelő, kutató, érdeklődő bölcsek, aki noha sok tudás birtokában vannak, sok mindent felfedeztek, mégis az egyetlen igaz igazodási pontot keresik. Alázatosak és nyitottak, mégse elégednek meg csak annyival, melynek birtokában vannak, hanem egy belső vágytól indíttatva elindulnak megtalálni a valódi értéket. Ott vannak ugyanakkor Jeruzsálem városának bölcsei is, akik megmaradnak fényes palotáikban, megelégszenek csupán saját tudásukkal. Mindenük megvan ugyanis, csak éppen hitük nincs.
A harmadik jelenet pedig Jézus bemutatásáról szól, mint a világ Üdvözítője. Érdekes, hogy szülei viszik a templomba, minden pompa nélkül, és az agg Simeon az, aki bemutatja a népnek. Szent Lukács evangélista gondoskodó lelkipásztorként tárja fel előttünk, kik azok, akik legközelebb állnak Istenhez. Ott van Simeon, aki mindig hallgatta Isten igéjét, bízott az Úr ígéreteiknek beteljesülésében (a nevének jelentése a hallgató, a kereső), és Anna próféta asszony is (nevének jelentése az Úr irgalmas), a nehéz sorsú özvegy, aki mindig Istentől merített erőt.
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének üzenete, hogy mi melyik szereplővel tudunk azonosulni. Szent Lukács olyan példaképeket állít elénk, akik a hitből táplálkoztak. Szűz Mária és Szent József a bemutatás után Isten áldásával tértek haza, hogy megújulva kezdjék a hétköznapjaikat. A szentmise után mi is így tegyünk, az áldás adjon erőt ahhoz, hogy Istenre hagyatkozva éljük az életünket, s tudjunk nyitottnak lenni az iránt, amivel Isten megajándékoz bennünket- tanácsolta a tisztelendő.

Ciucur Losonczi Antonius