Gyermekek fogyatékossági besorolása

Akt.:
Illusztráció. Fotó: MTI
Illusztráció. Fotó: MTI
A gyerekek fogyatékossági elbírálásának menetéről tájékoztat közleményben a Bihar Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgzgatóság.

A szülő, illetve a gyám a gyermek dossziéját bemutatja ellenőrzés végett a Bihar Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság székhelyén (Feldioarei u. 13.sz.), a földszinti 5. vagy 7. sz irodában; ezt követően a dossziét elviszi beiktatni a 2. sz. irodába, mely hétfőtől csütörtökig 8-tól 14 óráig tart nyitva. Ekkor egy iktatószámot kap, ugyanakkor beütemezik a felmérésre, melyre a gyermekkel kell megjelennie, a megállapított időpontban, az iktatószám felmutatásával.

Iratok

A fogyatékossági besorolás meghosszabbításáért a következő iratokat kell bemutatni: kérvény; a polgármesteri hivatal által végzett szociális ankét eredménye; a gyermek otthoni helyzetének megfigyelését tartalmazó okirat, eddigi nevelési intézményeket tartalmazó személyi lap a pszichopedagógustól/tanártól, pszichológiai felmérés eredménye, szintetikus háziorvosi adatlap, szakorvostól kapott orvosi igazolás, melyet az orvosi igazgató is láttamozott, illetve, amennyiben az eset megkívánja, laboratóriumi vizsgálatok, kórházi adatlapok, orvosi ajánlások; másolat a legutóbbi fogyatékossági besorolásról.

Új besorolás esetén: kérvény; a polgármesteri hivatal által végzett szociális ankét eredménye; a polgármesteri hivataltól kapott szolgáltatási tervezet; eddigi nevelési intézményeket tartalmazó személyi lap a pszichopedagógustól/tanártól; pszichológiai felmérés eredménye; szintetikus háziorvosi adatlap; szakorvostól kapott orvosi igazolás, melyet az orvosi igazgató is láttamozott, illetve, amennyiben az eset megkívánja, laboratóriumi vizsgálatok, kórházi adatlapok, orvosi ajánlások; kezelési adatlap, mely tartalmazza az egészségi állapot alakulását, a diagnózist, annak komplexitását; egyéb releváns egészségügyi okiratok.

A dossziéban szereplő okiratok a kiállítástól két hónapon keresztül érvényesek, fontos, hogy legyenek aláírva, lepecsételve, illetve a kiállító intézmény vezetője is aláírja azokat. A besorolás meghosszabbításához szükséges dossziét a korábbi besorolás lejárta előtt harminc nappal kell leadni a hivatal 2. sz. irodájában.