Gyermekek előadása az anyai szeretetről

Gyermekek előadása az anyai szeretetről

Szatmár megye – Az édesanyákat
köszöntötték vasárnap a
Szamos-negyedi református templomban tartott
istentiszteleten után az óvodások, a
kisiskolások és a gyülekezet
ifjúsági csoportja is.


Az istentiszteleten Bogya Kis Mária
lelkipásztor hirdetett igét, melynek
központi motívuma az a bibliai
idézet volt, melyben a várandós
Szűz Mária és a szintén
várandós Erzsébet
találkoznak, Mária a születendő
Megváltót, Erzsébet pedig
Keresztelő Szent Jánost hordozza a
szíve alatt. Az igehirdető az ő
alázatos szeretetüket
példaként állította a jelen
lévő édesanyák elé,
mondván, hogy már a magzatra is
hatással van az édesanya
lelkiállapota, odafigyelése. A
fejlődés során a gyerekek
utánozzák szüleik
magatartását, ha a családban
szeretetet veszi őket körül, akkor
kiegyensúlyozott érzelmi
életű felnőtteké válnak,
csak így lehetnek hasznos,
építő tagjai a
közösségnek, a társadalomnak.
Kihangsúlyozta, hogy az emberi szeretet
esendő, ezért mindig az örök
isteni szeretetből kell meríteni. Arra
intette a jelen lévő gyermekeket, hogy
szüleik, nagyszüleik szeretete által
tiszteljék, becsüljék a
múltat, hiszen erre alapozva rájuk
vár a feladat, hogy boldog jövőt
építsenek.

Anyák napi előadás


Az istentiszteletet követően a
vallásórára járó
gyerekek, az óvodásoktól a hatodik
osztályosokig, megható verseikkel,
énekekkel köszöntötték az
édesanyákat, édesapákat,
nagyszüleiket. A nagyobbak
előadásában az örök
érvényű anyai
önfeláldozó szeretet szólalt
meg Petőfi Sándor, Kányádi,
Reményik, József Attila és
más magyar költők verseiben. Az
ünnepi műsort az ifjúsági
csoport szavalata és éneke zárta,
majd a gyerekek a kivonuló gyülekezet
nőtagjainak egy-egy szál virágot
nyújtottak át.

Pándi Annamária