Gyászszertartás az elhunytakért

Nagyvárad – Kedden 17 órától gyászszertartást tartott az elhunytakért a partiumi és erdélyi nemeseket tömörítő Nobilitas Egyesület a Bazilika kriptájában.

A gyászszertartást Fodor József vikárius és Orbán Zoltán hegyközújlaki református lelkész vezette. A mintegy 20 jelenlévő először elénekelte a Tebenned bíztunk elejétől fogva kezdetrű református éneket, majd Fodor József vikárius könyörgött az elhunyt szülőkért, testvérekért, rokonokért, barátokért, ismerősökért, s mindazokért, akikről senki nem emlékezik meg. Az  élők és holtak világát a feltámadt Krisztus köti össze. A megemlékezésen átcsillan az örök élet reménye, mondta a vikárius.

Orbán Zoltán református lelkész Pál apostol I. levele 15. fejezetének 14. verse alapján mondott rövid predikációt: “Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is” – áll az említett levélben.

Nem lehet elfelejteni a simogató kezet, az elhunyt apát, anyát, testvért, gyermeket, de a keresztényeknek megvan a feltámadás reménye. Isten országában ismét együtt lesznek, akik együvé tartoznak. Krisztus feltámadása a mi feltámadásunknak is biztos záloga. A mi hitünk megadja nekünk az örök életet, ahol ismét találkozhatunk elvesztett szeretteinkkel, mondta Orbán Zoltán.

A megemlékező istentisztelet a Miatyánkkal zárult.

Albert Ferenc