Gyászhírek, 2019. szeptember 3

Gyászhírek, 2019. szeptember 3
Fájó szívvel és könnyes szemmel búcsúzom drága testvéremtől, VÁGI ERZSÉBETTŐL, aki örökre itthagyatott bennünket. Nyugodjon békében! Szerető testvéred, Irmuska.

 

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom szeretett keresztanyámtól, VÁGI ERZSÉBETTŐL. „Küzdöttél, de már nem lehetett, a csend ölel át és a szeretet”. Nyugodj békében, drága lélek! Keresztlánya Osváth Jutka és családja.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki ezekben a fájdalmas órákban a szeretett VÁGI ERZSIKE elhunytakor. Eliás Jóska.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagynénitől, VÁGI ERZSÉBETTŐL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Hegedüs Imre és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, LINDÁNAK szeretett édesanyja elvesztése miatti érzett mély fájdalmában. Az Agenţia AIR Antares munkaközössége.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, BAKÓ LÁSZLÓ (élt 81 évet) elhunyt. Temetése szeptember 4-én 12 órakor a Városi kápolnából. Búcsúzik felesége és gyermekei.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki BORSI LÓRÁNTNAK és családjának szeretett nagymamája elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetének vezetősége és munkaközössége.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki EGYEDI MARIKÁNAK szeretett édesanyja, ÖZV. EGYEDI LAJOSNÉ (szül. PETŐ MARGIT) elhunyta miatt érzett fájdalmában. Drága MARIKA! „Légy olyan mint a madár, aki alól ha kivágták a fát, nem beesik, hanem felszáll”. Nyugodjon békében. Duci és családja.

*

A szívemben kimondhatatlan fájdalommal veszek búcsút imádott édesanyámtól, EGYEDI MARGITTÓL (szül. PETŐ MARGIT). Véget ért egy út, az életnek útja, elmentél tőlem egy hosszú útra. Te most már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmod a mélyben legyen csendes, a jó Isten őrködjön pihenésed felett. Drága, jó édesanyám, emléked fájó szívemben őrzöm. Végső búcsút veszünk tőle szeptember 4-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Szeretett lánya, Marika.

*

„Ha valaki megtartja az én beszédemet, nem kóstol halált örökké.” (János 8,52b) ENYEDI MARGARÉTA szeretteinek Istenünk áldott vigasztaló erejét kívánja az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkatársai és lakói. Emléke maradjon meg családja jó emlékezetében.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki EGYEDI MÁRIÁNAK szeretett édesanyja és nekünk nagyon drága szomszédunk, EGYEDI MARGIT (MARGIT néni) elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Mirela és Ingrid.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagynénitől, EGYEDI MARGITTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Magdi, Judit és Ádám.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom nászasszonyomtól, VÁGI ERSZÉBETTŐL Böske, Tenkéről.

*

„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te soha nem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédmama, VÁGI ERZSÉBET életének 82. évében jóságos szíve megszűnt dobogni. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle szerető fia, Csaba, menye, Babi, unokái, Csabi és Tímea családjaikkal és dédunokája, Annácska.

*

„Küzdöttél, de már nem lehet, / Csend ölel át és a szeretet. / Csak az hal meg, kit felednek, / Örökké él, kit igazán szeretnek.” Kimondhatatlan fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédmama, VÁGI ERZSÉBET türelemmel viselt betegség után, életének 82. évében nyugalomra talált. Drága hallottunkat 2019. szeptember 3-án 15 órakor kísérjük utolsó útjára a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Drága emléked szívünkben örökké élni fog! Gyászolják: lánya, Emese, veje, Imi, unokái, Renáta és Norbi, unokaveje, Anti, unokamenye, Krisztina és dédunokái, Antika és Sophie.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, BERKI MÁRIA életének 76. évében elhunyt. Temetése szeptember 3-án 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Béke poraira. Búcsúzik tőle fia, István és felesége, Éva.

*

„Én vagyok az út, az igazság és az élet.” Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától, BERKI MÁRIÁTÓL. Unokái, Lóránt és családja, Mónika és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérem, BERKI MÁRIA életének 76. évében elhunyt. Temetése szeptember 3-án 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Béke poraira. Búcsúzik tőle testvére, Babika.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, BERKI MÁRIA életének 76. évében elhunyt. Temetése szeptember 3-án 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Béke poraira. Búcsúzik tőle lánya, Marika és férje, Öcsi.

*

A gyenge és erős, féltékeny és hős, meghal egyaránt. PAINA PETRU, EGYEDI MARGIT, FETEA MARIA MAGDALENA, BERKI MÁRIA, CHIŞE TRAIAN, BOTOŞ FLOARE, ÁRVAY LÁSZLÓ ATTILA, CÎRCU EUGENIA, POPOVICS PÉTER. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérem, POPOVICS PÉTER 73. életévében elhunyt. Búcsúzik tőle testvére, Pali és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk ZEFFER PÁLRA, akit 3 éve ért a hazahívó szó. A viszontlátás bizonyosságával emlékezik felesége, Paula, gyermekei, Zsuzsa, Tamás, veje, Norbert, menye, Alexandra, unokái, Anna, Péter, Hanna, Barnabás és Abigél.

*

Szeretettel emlékezünk a drága, jó édesanyára és feleségre, SZÉLES TERÉZRE halálának 19. évfordulóján. Emléke örökké szívünkben él! Gyermekei Annamária és Teri, férje Zoltán.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett édesanyánkra, a nagymamára, dédnagymamára, TÓTH MARGIT MÁRIÁRA (szül. DOROGHÁZI), aki már 7 éve nincs közöttünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos lánya, Ica, unokája, Costi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki barátainknak, a FRANKÓ családnak, RÓZSIKA édesapja elvesztése miatt. A Richter és a Borzási család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló KRAICSI KÁROLYNAK, KLAUDIÁNAK és családjának, KRAICSI ERIKA, a drága feleség, édesanya és nagymama elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Fejes Éva és családja, Tokos Fejes Erika és családja.

*

Fájdalommal a szívünkben emlékezünk édesapánkra, TÓTH IMRÉRE (élt 71 évet), aki 1 éve hagyott itt bennünket és édesanyánkra, TÓTH ERZSÉBETRE (élt 51 évet), aki 15 éve távozott tőlünk. „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” A bánatos család.