Gyászhírek, 2019. szeptember 27.

Gyászhírek, 2019. szeptember 27.
Ma lenne 100 éves a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédapa, KÖPE MIHÁLY. Emléke legyen áldott, csendes a pihenése. Gyászoló családja.

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családoknak a szeretett feleség és testvér, GÖRÖG ERICA, kórházunk egykori munkatársa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház Vezetősége és munkaközössége.
*
Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, ÖZV. POLYÁNKI IRMA (született FARKAS IRMA) életének 85. évében elhunyt. Temetése a Steinberger kápolnából, pénteken 14 órától. Búcsúzik tőle fia, lánya, menye, veje, unokái, dédunokái.
*
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” Fájó szívvel és soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk drága apámtól, apóstól és nagytatától,

ÖZV. VARGA LAJOSTÓL, aki 78 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Búcsúztatása a nagyváradi Rulikowski temetőben a Steinberger kápolnából szombaton 13 órától lesz. Isten adjon neki örök nyugodalmat! Búcsúzik tőle lánya, Gabi, veje, Barna, unokája, Bernadett.
*
Őszinte együttérzésemet fejezem ki BÁTORI OTTILIÁNAK szeretett édesapja, BÁTORI SÁNDOR (volt bihari lakos, aki 89 évesen Magyarországon – Bocskai kert – hunyt el) elvesztése miatt. Farkas Annamária.
*
Könnyes szemmel, némán állunk nap mint nap sírod mellett drága szerettünk, SÁNDOR MÁRIA, most mikor 4 éve elmentél sietve, vissza nem nézve. Ha elveszítünk egy szeretett lényt, lelkünk egy része is meghal vele. Ilyenkor keserű magány kerít minket hatalmába, mintha elhagyatott házba kerülnénk és hiányérzetünk támad. Titokként őrizzük magunkban eltávozott szerettünk hiányát. Ez olyan seb, amely nem enyhül az idő múlásával, mindig újra meg újra felszakad. Olyan seb, amely még akkor is vérzik, miután begyógyul. Az ember azt hiszi, hogy többé nem tud majd nevetni, hogy soha nem lesz könnyű a szíve. Az élet folyása megváltozik. Olyan mintha a sötétben tapogatózva araszolnánk előre, és közben nem látnánk mi van előttünk és nem tudnánk, merre haladunk. Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt az örök szeretet. Fájdalommal emlékezünk és soha nem feledünk. Emlékezik rá Jenő, Ildikó és Vili.
*
Fájdalommal emlékezünk a 25 éve elhunyt HOFFMAN VALÉRIÁRA. Emléke örökké élni fog. Szerető családja.
*
Megtört szívvel és fájdalommal tudatom, hogy a legjobb férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa, após, sógor, nagybácsi, SZILÁGYI IMRE (volt OTL-dolgozó) súlyos betegség után 82. évésen elhunyt. Drága hamvait örök nyugalomba helyezzük szeptember 30-án 12 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle szerető felesége.
*
Soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk a legdrágább édesapától, szeretett apóstól és nagyapától, SZILÁGYI IMRÉTŐL. Határtalan féltésed, törődésed, családod iránt érzett szereteted nem pótolja senki, tapasztalatod és bölcs tanácsaid örökké hiányozni fognak. Jellegzetes humorod, drága emléked szívünkben él. Téged soha el nem felejtő lányod, Erzsike, vejed, Laci, unokáid, Csabi és Tomi.
*
Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk a drága édesapától, apóstól, nagytatától és déditatától, SZILÁGYI IMRÉTŐL, akinek szerető szíve életének 82. évében súlyos betegség után megszűnt dobogni. Gyászolja szerető lánya, Gyöngyi, veje, Attila, unokái, Andrea és Anita és családjaik.
*
Hálás szívvel, szeretettel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára és dédimamára, PAPP JOLÁNKÁRA (szül. SERES) halálának harmadik évfordulóján. Drága emlékét szívünkben őrizzük. Püspökiből lánya, Joli, veje, Sándor Amerikából és a Lakatos, valamint Boda család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett gyermekre, anyára, nagymamára, feleségre, GRÓF (MÁTÉ) DIANNÁRA, aki 4 éve itt hagyott bennünket. Mély fájdalommal emlékezünk erre a szomorú napra. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Szívünkben örökké élsz, drága lélek! Szerető családod.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezem drága jó férjemre, LADÁNYI ERNŐRE. Immár 2 éve egy őszi napon életed véget ért. Panasszal, kéréssel tele van szívem, de te már többé nem hallgatsz meg engem. Egyre inkább kívánom, hogy rövidüljön e földi távolság, amely közelebb visz hozzád. Őrzöm híven emlékedet. Szívembe zártam szereteted. Isten áldja meg nyugalmadat, készítse égi jutalmadat. Téged soha el nem felejtő feleséged, Magda.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kollégáinknak és gyászoló családjaiknak szerettük, POLYÁNKI IRMA elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Az Isoplus Románia munkaközössége.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, FAZEKAS PIROSKÁRA, aki 3 éve, hogy itthagyott bennünket. Emlékezünk szeretett édesapára, apósra, FAZEKAS GYÖRGYRE halálának 6. évfordulóján. Emléketek legyen áldott, pihenésetek csendes! Nyugodjatok békében! Szerető lányotok, Éva és vejetek, Jóska.
*
Fájó szívvel emlékezünk halálának 10. évfordulóján KÉRI STEFÁNRA (született Biharon, szentmártoni lakos). Bánatos családja.
*
Halálának 33. évfordulóján fájó szívvel emlékezünk a szeretett anyára, nagymamára, NEMES LAJOSNÉRA (szül. ERDEI ILONA). Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Lánya és családja.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett édesanyára és feleségre, TÓTH EMIKÉRE (Csatár), aki 6 éve hagyott itt bennünket. Ma is, mint oly sokszor, rád emlékezünk. Nyugodj békében! Szerető férjed, Jani és fiad, Jancsi.
*
Szeretettel emlékezünk BRUGÓS JÁNOSRA (Szalacs) halálának 26. évfordulóján. „Hiába az idő múlása, nem gyógyítja sebeinket, Mert te igazán szerettél bennünket. Hiába borul rád a temető csendje, Szívünkben élni fogsz mindörökre.” Emlékezik felesége, Magdolna és családja.
*
Fájó szívvel emlékezem keresztfiamra, TÖRÖK GYULÁRA (GYUSZI), aki hat hete távozott az élők sorából. Emlékét örökre megőrzöm. Keresztlánya, Ilonka és családja.
*
Szívemben örökké tartó fájdalommal emlékezem 7 éve elhunyt férjemre, PORKOLÁB SÁNDORRA. Emléke legyen áldott, pihenése csendes, „Csak azok halnak meg, akiket nem emlegetnek.” Szerető feleséged, Böbe.
*
Szomorúan emlékezünk öcsémre, vitéz PÉCHY TIBOR ZOLTÁN PÁLRA, aki két éve szeptember 29-én hagyott itt bennünket. A problémák jönnek, de a segítőimmel leküzdjük őket Tibikém! Soha nem felejtelek el. Marika.
*
„Élet ura, jóságos Istenünk! Erősen hisszük, hogy elhunyt testvérünk bőségesen megkapja tőled munkája jutalmát, és az ő életében is beteljesedik a mondás: emberé a munka, Istené az áldás.” GILĂU JULIANNA ERZSÉBET, STOICA MOISE, LUPAŞ ADRIANA, PAPP JÓZSEF, NEGRU CORNELIA, IUHAS GHEORGHE, VARGA LAJOS. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.