Gyászhírek, 2019. szeptember 26.

Gyászhírek, 2019. szeptember 26.
Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek. Szívünkben soha el nem múló szeretettel emlékezünk halálának 2. évfordulóján SZŐLLŐSI ERNŐRE. Oly szomorú egyedül lenni, valakit mindenütt keresni. Valakit hiába várni, aki nem jön többé soha, feledni valakit, lehetetlen csoda. Mert akit szeretünk, nem feledjük soha. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető családja.

Könnyes szemmel, bánatos lélekkel emlékezünk a szerető fiúra, édesapára, férjre, apósra, nagyapára, sógorra, PAPP KÁROLY GEDEONRA (tanár, Bihardiószeg) halálának 10. évfordulóján. A nagy szavak mit sem érnek, elszállnak mint az őszi szél, de a szeretet a síron túl is elkísér. Akiket szerettünk, s már a sírban nyugszanak, igaz nyughelyük a szívünkben marad. Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt az igaz szeretet. Fájdalommal emlékezünk és soha nem feledünk: bánatos lelkű édesanyád, lányaid családjaikkal, feleséged, unokáid, Botond, Roland, Hunor, Zsófika, Remus Adrian, akik a szívükben őrzik emlékedet.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, TÍMÁR MÁRIA, életének 83. évében elhunyt. Temetése 2019. szeptember 26-án, 14 órától a nagyváradi városi kápolnából Mindig szeretni fogunk! A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk ÖZV. HIDI IMRÉNÉ, SZÜL. TESZÁRY ERZSÉBETTŐL, aki 94 éves korában örökre megpihent. Búcsúztatása a biharpüspöki temető kápolnájából, szeptember 27-én 12 órakor lesz. Búcsúzik tőle menye, Anikó és unokája, Réka.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy FARKAS MÁRIA, a szeretett anya, 2019. szeptember 22-én 81 éves korában elhunyt. Temetése 2019. szeptember 26-án, csütörtökön 13 órakor a Steinberger kápolnából lesz. A gyászoló család.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, ÖZV. POLYÁNKI IRMA (szül. FARKAS IRMA) életének 85. évében elhunyt. Temetése a Steinberger kápolnából, pénteken 14 órától. Búcsúzik tőle fia, lánya, menye, veje, unokái, dédunokái.

*

A szívem örök fájdalmával és gyászával emlékezem drága gyermekemre, SZABÓ JÓZSIKÁRA, aki egy éve hagyott itt mindörökre. Szeptember 26-a hajnalán életed véget ért, bánatot rám hagyva elmentél. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett! Emléked legyen áldott, pihenésed csendes, nagyon hiányzol, drága kisfiam! Örökké sirató édesanyád és szeretteid.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy HIDI IMRÉNÉ (szül. TESZÁRY ERZSÉBET) életének 94. évében csendesen elhunyt. Temetése szeptember 27-én, pénteken 12 órától a biharpüspöki temető kápolnájából. Emlékét szívünkben megőrizzük. A gyászoló család.

*

Hálás köszönetemet fejezem ki a nagyszántói Silver Idősek Otthona munkatársainak az áldozatos, lelkiismeretes és szakszerű gondoskodásukért, amit szeretett édesanyám, HIDI ERZSÉBET hosszan tartó ápolásában biztosítottak számára. Gyászoló fia.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett apára, MARGITTAI VILMOSRA halálának 4. évfordulóján. Drága emléke örökké szívünkben él. Fia, Péter és Edit.

*

Mély fájdalommal búcsúzom drága nővéremtől, ELEKES MÁRIA MAGDOLNÁTÓL, aki rövid szenvedés után 62 éves korában elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőled öcséd, Gellért, sógornőd, Irénke.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett keresztanyámtól, ELEKES MÁRIA MAGDOLNÁTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle keresztfia, Róbert, Rita és kicsi Petra.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk drága nagynénémtől, ELEKES MÁRIA MAGDOLNÁTÓL. Emléke örökké szívünkben él! Búcsúzik tőle unokaöccse, Attila, Melinda, a kicsi Dóra és kicsi Dominik.

*

Megpihent szíved, szemed álomba merült. Felszállt a lelked, angyalok közé került. Angyalként jössz hozzánk, csillagként ragyogsz, Igaz, nem látunk, de tudjuk, fentről mindig ránk mosolyogsz. Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára, apósra, nagytatára, déditatára, SZILÁGYI DEZSŐRE (Hegyközújlak) halálának első évfordulóján. Hideg sírköveden kezem megpihentetem, Itt vagyok édesapám, rád emlékezem. Előttem van az arcod, a tekinteted, Látom ahogy kinyújtod felém a kezed. Szerettünk nagyon, amíg csak éltél, Legyen áldott a föld, hova pihenni tértél. Drága emléked örökké szívünkben él. Fiad, Dezső, lányod, Irén, vejed, György, unokáid, unokavejeid és dédunokáid.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki KEREKES FERENCNEK és családjának szeretett Édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában! Keresztlánya, Alíz és családja, unokahúga, Andrea és családja.

*

Szeretettel emlékezünk a drága, jó édesanyára, TÁRNOK IRMÁRA (szül. BAGDI) halálának 8. évfordulója alkalmából. Hogy egy édesanya milyen drága kincs, Csak az tudja, akinek már nincs. Drága jó szívét áldd meg Atyám, S köszönöm, hogy ő lehetett az én édesanyám. Emlékezünk a szeretett édesapára, TÁRNOK SÁNDORRA, aki 10 hete megtért Teremtőjéhez. Apa, hogyha hallasz, s látod könnyes szemem, Gyere vissza kérlek, s fogd meg mindkét kezem. Nem hallom a hangod, s nem vársz hogyha megyek, Fáj nagyon, hogy nem vagy, a csend is más volt veled. S ha te tudsz jönni hozzám, néha tedd meg kérlek, Mert értelmet nyer napom, ha álmomban látlak téged Örökké szerető lányotok, Erika, vejetek, Miki.

*

Fájó szívvel emlékezünk UGRAI LAJOSRA (Hegyközcsatár), aki immár 6 hónapja, hogy itthagyott bennünket. „Küzdöttél, de már nem lehetett, A csend ölel át, a szeretet. Búcsúzni akartál, de már nem volt annyi erőd, Mert lassan, csendesen elhagyott az erőd. Meghalt a drága szív, mely élni vágyott, Meghalt a drága kéz, mely dolgozni imádott. Hulló könnyeinkkel öntözzük sírodat, Adjon az isten örök nyugodalmat!” Örökké bánatos családja.

*

Köszönjük, Urunk, megholt testvérünk nevében a sok kegyelmet, mellyel segítetted őt élete során.” NAGY SÁNDOR, FARCAŞ MARIA, BÁNYAI LÁSZLÓ, CÂMPAN MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.