Gyászhírek, 2019. szeptember 24.

Gyászhírek, 2019. szeptember 24.
„Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem: És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.” (János 10, 27-28) Árpási Gyöngyi munkatársunknak és családjának Isten vigasztalását kívánjuk, a szeretett édesapa, SZILÁGYI IMRE elhunyta alkalmából. Az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége és a munkatársak. Béke poraira!

Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre, ID. DORMÁNY ISTVÁNRA (Érköbölkút), halálának 5. évfordulóján. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Emlékeznek: özvegye, Éva, gyermekei, Éva és István, menye, Orsi, unokája, Panka.

*

Fájó szívvel búcsúzunk VINCZE GYULÁTÓL (Hegyközújlak), aki életének 73. évében elhunyt. Temetése szeptember 24-én 16 órától a hegyközújlaki kápolnától. Búcsúzik tőle a gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki CSETE PIROSKÁNAK és családjának férje elvesztése miatt érzett fájdalmában. Gyuszi, Magdi és Tündike.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, nagybácsitól, CSETE LÁSZLÓTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Testvére, Misi, unokahúga, Krisztina és családja.

*

Szívünkben örök gyásszal emlékezünk a felejthetetlen édesanyára, anyósra, nagymamára és dédnagymamára, SZIKSZAI IRÉNRE halálának első évfordulóján. A bánatos család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk meg drága édesanyánk, GYÖRGY GIZELLA halálának negyedik évfordulójáról. A jó Isten adjon neki békés pihenést! Gyermekei: Gizi, Cila, Feri és családjaik.

*

„Legszebb emlék a szeretet, / Melyet mások szívében hagyunk magunk után.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, NAGY KÁROLY JÓZSEFRE (Biharpüspöki), aki ma 6 hónapja itthagyta szerető családját. „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Örökké szerető családja.

*

Egy őszi napon életed véget ért, Bánatot ránk hagyva, elmentél. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett! Szomorú szívvel búcsúzunk SÜLI MÁRIÁTÓL, aki 67. életévében türelemmel viselt, hosszas betegség után elhunyt. Temetése 24-én 13 órakor a bélfenyéri temetőben. Búcsúzik tőle gyászoló családja: lánya, Gyöngyi, férje, Csaba, unokája, Tiffany, testvére, Öcsi és keresztlánya, Andrea.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának 3. évfordulóján DUDÁS ERZSÉBETRE. Bánatos férje, Gábor, leánya, Erzsébet és családja, fia, Gábor és családja.

*

„A lélek oda áhítozik, ahonnan a földre szállt. Ott örök nyugalom vár reá, tekintete megnyugszik a tiszta és csillogó fényeken.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették, tisztelték, ismerték, hogy a drága édesapa, após, nagyapa, MALAN TEODOR 93 éves korában itthagyott bennünket örökre. Temetése a Rulikowski temetőben kedden, szeptember 24-én 13 órától, a Frenţiu kápolnából. Búcsúzik tőle fia, Dorin, menye, Kati, egyetlen unokája, Cristian.

*

„Fogadd országodba Istenünk, elköltözött testvérünket. Kérünk Téged.” HORVÁTH FRANCISC Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.