Gyászhírek, 2019. szeptember 11.

Gyászhírek, 2019. szeptember 11.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy bátyám, PAZURIK JÁNOS életének 63. évében elhunyt. Temetése 11-én 15 órakor a hegyköztótteleki kápolnából. Gyászolja édesanyja és öccse, Bandi.


Fájó szívvel emlékezem édesanyámra, FARKAS ERZSÉBETRE (GONDOS, Nyüved) halálának 3. évfordulóján. „Nincsen hova hazamenni, nem vár engem otthon semmi.” Szerető leánya és családja.

*

Fájdalommal emlékezünk szeretett testvéremre, FARKAS ISTVÁNRA (ÖCSI) halálának 10. évfordulóján. Megköszönve kitartóan végig szenvedő életét, imádkozva kérjük, hogy a keresztségébe kapott ígéret, az égi haza legyen számára boldog beteljesedés. Fájdalommal emlékező családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk minden rokonunk, ismerősünk és barátunk nevében, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama, HALICHIA KLÁRA (szül. SÍPOS KLÁRA) életének 90. évében, szeptember 7-én elhunyt. A temetési szertartás 2019. szeptember 11-én a Rulikowski temetőben a városi kápolnából, 13 órakor. A gyászoló család.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik TÓTH PIROSKA (szül. VARKUS) temetésén részt vettek, sírjára a tisztelet és a szeretet virágait elhelyezték, bánatunkban bármely módon osztoztak. Nyugodj békében, drága lélek! A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki CSATÁRI LACINAK, ZOLINAK, ISTVÁNNAK és családjainak a szeretett CSATÁRI MAGDUS elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Kagan Vladi és családja.

*

Fájó szívvel emlékezek a ma 11 éve elhunyt OLÁH MANCIKÁRA (DARABONT, Bihar). Unokatestvére, Irénke.

*

Fájó szívvel emlékezünk KISS IBOLYÁRA (szül. HÁNIZS, Bors) halálának 18. évfordulóján. Férje, Jóska, fia, Józsi és felesége, Zita, unokái, Milan és Zita.

*

Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek. Szívünkben soha el nem múló szeretettel emlékezünk halálának 3. évfordulóján SZŰCS KÁLMÁNRA, (Gálospetri). Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Akik őt soha nem feledik: felesége, fia, menye, unokái, Vivien – nagycsillag, Bianka – kiscsillag.

*

Fájdalommal búcsúzunk szeretett kollégánktól és barátunktól, DR. BONYHAI KÁLMÁNTÓL. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Dr. Benedek Ferenc és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett apa, após, BUNDIK GYÖRGY türelemmel viselt súlyos betegség után életének 89. évében elhunyt. Temetése szeptember 12-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A bánatos család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, DR. BONYHAI KÁLMÁN elhunyta érzett fájdalmában. Vági László és Ildikó.

*

Megőrzi az Úr az Ő kegyeltjeinek lelkét. (Zsolt 97:1 a) Őszinte részvétünket fejezzük ki DR. BONYHAI családnak, DR. BONYHAI KÁLMÁN (CUCU) elvesztése miatt ért nagy fájdalmukban. Áldott emlékét kegyelettel megőrizzük. Weinberger Iván és Emi.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki LACINAK, drága felesége, CSATÁRI MAGDA elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében. Gherasim Ioan és Mária család.

*

„Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet, csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szerettek.” (Tóth Árpád). Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BERKE ILONA (szül. HAJDU ILONA) életének 95. évében Pápán elhunyt. Szeretett halottunk temetése 2019. szeptember 13-án 13 órakor lesz Nagyváradon a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Mély megrendüléssel értesültünk barátunk, CSATÁRI MAGDUS hirtelen haláláról és egyben őszinte részvétünket fejezzük ki CSATÁRI LACINAK és az egész családnak a szeretett feleség és rokon elvesztése miatti fájdalmukban. Odaadó és önzetlen segítőkészségét és különleges egyéniségének emlékét örökre megőrizzük. Miki és Marika.

*

Megrendülten és összetörve értesültünk hirtelen eltávozásodról, drága CSATÁRI MAGDUS. Soha nem feledjük őszinte kitüntetett szereteted, amit irántunk nyújtottál oly önzetlenül. Drága LACI és kedves rokonság, fogadjátok őszinte részvétünket drága feleséged és rokon elvesztése miatt. A Géczi és Németi család.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após és nagyapa, DR. BONYHAY KÁLMÁN életének 85. évében elhunyt. Temetése 2019. szeptember 12-én 15 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Nyugodjon békében! Búcsúznak felesége, fiai, menye és unokái.

*

„Istenünk, te bűnnéi ellenére is boldogítani akarod az embert, akiket saját hasonlatosságodra teremtettél.” CSATÁRI MAGDOLNA MÁRIA, FABIAN GEORGETA, DR. PRECUP ALEXANDRU, JONAS VIORICA, MARTI FLOARE, TURDA MARIA NATALIA, CZEGE ELENA. Őszinte részvétünket a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

Címkék: ,