Gyászhírek, 2019. október 4.

Akt.:
Gyászhírek, 2019. október 4.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy EÖTVÖS JÓZSEFNÉ (szül. Facsar Borbála) gyertyaöntő 78 éves korában örökre megpihent. Szeretett halottunk hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. október 9-én, szerdán 15 órakor lesz a Debreceni Köztemető 2-es számú ravatalozóterméből a református egyház szertartása szerint. A gyászoló család.

Ma 30 éve annak a szomorú napnak, hogy utolsó útjára kísértük SOLOMI JENŐT, a Mioriţa volt mesterét. Soha nem feledünk. Lánya és családja.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik osztoztak bánatunkban és elkísérték utolsó útjára bátyámat, RAJNA PALIT. Nyugodjon békében. Szerető húga, Ági és családja.
*
Hálás szívvel és szeretettel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, anyósra és testvérre, CZÉGÉNYI TÜNDÉRE, aki 1 éve, hogy megpihent. „Emlék maradt minden, egy gyönyörű emlék. Az, hogy köztünk éltél, s bennünket szerettél. Szívünkben helyed nem pótolja semmi, soha nem fogunk téged feledni.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Emlékező családja.
*
Szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, a 15 éve elhunyt édesanyára, nagymamára, dédire, TUCSEK GITTÁRA (nyug. Gyógyszerész), valamint a drága édesapára, nagyapára, dédapára, TUCSEK FERENCRE (nyug. Főkönyvelő) halálának 37. évfordulóján. Csak az hal meg, akit felednek, örökké él, akit igazán szeretnek. „Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után.” Szeretettel emlékező leányaik, Marika és Éva családjaikkal.
*
„Tudjuk, hogy te nem akarod a bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen.” BALOGH LEVENTE KRISZTIÁN, FARKAS ALICE, POPP EUGENIA GABRIELA, BELE VETURIA DOINA, PANTEA LUCRETIA, OROS IOAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temekezési Vállalat.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, dédapára, GYALAI JÓZSEFRE, aki ma egy éve itthagyott bennünket. Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, Itthagytál mindent, amiért küzdöttél. Most már nélküled jön el az ősz, tél, tavasz, nyár, De bármennyire szép is, nélküled nem lesz ugyanaz. Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, Nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk. Kérjük a jó Istent, hogy jól bánjon veled, Helyettünk angyalok simogassák fejed. Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja senki, Lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi. Emlékezik rá szerető felesége, Aranka, leánya, Aranka, veje, Jóska, unokája, Józsi, unokamenye, Andrea, dédunokája, Napsugár.
*
Szememben könnyekkel és soha el nem múló fájdalommal emlékezem édesanyámra, GÁSPÁR ILONÁRA (élt 87 évet). „Fájdalom költözött hat hónapja szívembe, Nem múlik el soha, itt marad örökre. Nem hallom hangodat, nem foghatom kezed, Nem lehetek én már soha többé veled. Fáj az árvaságom, bánattal telt szívem, Amióta itt hagytál és nem vagy velem. Szelíd szemeiddel már nem tekintesz reám, De erőt ad emléked, drága édesanyám! Emlékeiddel szívemben maradtál, Számomra te soha meg nem haltál. Ha fejfád mellett ég a gyertya, látom benne arcod, Odafentről, a messzeségből karod felém nyújtod. Vigyázol reám ugyanúgy mint régen, Drága édesanyám, nyugodjál békében! Hiányodat nem enyhíti az idő múlása, Legyen sírodon Isten áldása!” Soha nem felejt el bánatos leányod, Ilonka.
*
Már egy éve, hogy megállt a szív, mely értünk aggódott. Fájó szívvel emlékezünk a drága anyukára és nagymamára, ÖZV. CSARNÓ ANNÁRA (szül. Székelyhíd) halálának első évfordulóján. Nyugodjon békében! Emlékezik rá lánya, Anikó, unokája, Beáta és unokaveje, Cristi.
*
Fájó szívvel emlékezünk szeretett halottunkra, SZŰCS ÁRPÁD mérnökre (a Nutrientul volt alkalmazottja) halálának első évfordulóján. Akit őriz a szívünk, nem hal meg soha. Akit lelkünkben látunk, nem megy el soha. Fájdalmat csak egyszer okoztál, Amikor bennünket hirtelen itthagytál. Vigyázzon rád az ég sok-sok angyala, Őrizze álmodat a drága jó Atya! Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Nyugodjon békében! Emlékezik rá szerető édesanyja, lánya, felesége, nővére, sógora, nagybátyja felesége és azok családja, özv. Szűcs Károlyné Szűcs Ilona.
*
Szívünkben soha el nem múló szeretettel emlékezünk halálának 4. évfordulóján PAP ERZSÉBETRE (SZÜL. BERECZKI, élt 59 évet, Kémer). „Oly szomorú egyedül lenni, valakit mindenütt hiába keresni. Valakit hiába várni, aki nem jön többé soha, Feledni valakit lehetetlen csoda. Mert akit szeretünk, nem feledünk soha. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A bánatos család: férje, Tibor, fia, Tibor, menye, Szende, drága kis unokái, Zita és Zsiga, akiket sajnos ő nem láthatott.
*
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. PETE ISTVÁN 2019. szeptember 30-án, életének 65. évében elhunyt. Szeretett elhunytunktól 2019. október 4-én 13 órától végső búcsút veszünk a Steinberger kápolnában. Nyugodj békében! A gyászoló család.
*
Megrendüléssel értesültünk PETE ISTVÁN hirtelen haláláról. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló hozzátartozóknak. Tőkés László, EMNT-elnök és munkatársai.
*
Megtört szívvel búcsúzom élettársamtól, PETE ISTVÁNTÓL. Irénke és gyermekei, Gyurika és Betty.
*
Megtört szívvel búcsúzunk a csodálatos apától, baráttól, apóstól és nagyapától, PETE ISTVÁNTÓL. Nemes lelked emlékét örökké megőrizzük szívünkben. Nyugodj békében! Botond, Leti, Edi és Ivi.
*
Mély fájdalommal búcsúzom volt férjemtől, PETE ISTVÁNTÓL. Nyugodj békében! Pete Annamária.
*
Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él. Fájdalommal búcsúzunk nagybátyánktól, PETE ISTVÁNTÓL. Unokaöccse, Janó és felesége, Éci.
*
Egy meleg, nemes lélek, egy csodálatos és nagyszerű ember ment el az ég felé, könnyeket és mély fájdalmat hagyva maga után. Isten nyugtasson békében, PETE ISTVÁN! Iovan Moisa és Rodica.
*
Fájó szívvel búcsúzunk keresztapámtól, PETE ISTVÁNTÓL. Keresztfia, Öcsi és felesége, Judith.
*
Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, PETE ISTVÁNTÓL. Unokahúga, Dallos Éva, férje, Levente, gyermekei, Levente, Bálint és felesége, Anett.
*
Megtört szívvel búcsúzunk a csodálatos nagybátyától és keresztapától, PETE ISTVÁNTÓL. Unokahúga, Pete Andrea, keresztfia, Ivánka Róbert és kisfiuk, Máté.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki DR. PETE ISTVÁN családjának szerettük elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Dr. Balogh Ferencz és családja.
*
Megrendülten értesültünk drága barátunk, PETE ISTVÁN elhunytáról. Nyugodj békében „PIT”! Találkozunk az örök vadászmezőkön, hogy újra együtt pengethessük a húrokat, üthessük a billenytyűket és nevessünk, szórakozzunk. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Dálnoky Emese és István.
*
Megrendüléssel értesültünk PETE ISTVÁN hirtelen haláláról. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki gyászoló hozzátartozóknak. Tőkés László EMNT-elnök és munkatársai.
*
Őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki az egész gyászoló családnak a szeretett ID. PAPP GÁBOR elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Tasi Éva.
*
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek.” Fájó szívvel emlékezünk édesapánkra, SZABÓ ISTVÁNRA (Bihardiószeg) halálának 30. évfordulója alkalmából. Gyermekei: Ildikó, Szabolcs és családjaik.