Gyászhírek, 2019. október 3.

Gyászhírek, 2019. október 3.
Őszinte részvétünket kívánjuk drága unokánknak, ZSOLTINAK, apukája elvesztése miatt. A Kutasi család Szentimréről.

Örök fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy KÁDÁS SÁNDOR életének 65. évében elhunyt. Szeretett lénye szívünkben marad örökké. Temetése a Fugyi kápolnából október 4-én 15 órakor. Örökre bánatos szerettei, fia Zsolt és Katalin, volt élettársa, Edit, nevelt lánya, Brigitta és családja.

*

Megdöbbenve értesültünk szeretett unokatestvérem, INCZE BIBIANA elhunytáról, aki búcsú nélkül távozott közülünk. Ég veled, drága BIBIKE! Nyugodj békében! Ilike és családja.

*

Örökké tartó fájdalommal a szívemben emlékezem drága, jó férjemre, ID. KUNSZABÓ ISTVÁNRA, aki ma kilenc éve örökre itthagyott engem. Minden évben eljön e nap mely oly szomorú emlék, s nagy bánatot hagy szívemben, mert örökre elmentél. Fájó szívvel emlékezem az együtt töltött évekre, de csak az vigasztal, hogy boldog voltam veled. Szerető felesége, Nelly.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó apára, apósra és nagyapára, ID. KUNSZABÓ ISTVÁNRA, aki ma kilenc éve hagyott itt bennünket. Emléke örökké szívünkben él. Szerető fia, Pisti, menye, Zseni és unokája, Stefi.

*

„Vigasztalást, lelki erőt és megvilágosító hitet kérünk tőled meghalt testvérünk koporsója mellett.” GAZDOVITS BIBIANA MÁRIA, SUKOSD MARGARETA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Hosszú szenvedés után 73 éves korában elhunyt BÁNYAI LÁSZLÓ. Temetése október 4-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki keresztanyukámnak, RAJNA ZSUZSÁNAK és gyermekeinek, ÁGICÁNAK és ÁKOSNAK a szeretett férj és édesapa, RAJNA PÁL (Berettyószéplak) elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Tóth Hajnalka és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. PETE ISTVÁN 2019. szeptember 30-án, életének 65. évében elhunyt. Szeretett elhunytunktól 2019. október 4-én 13 órától végső búcsút veszünk a Steinberger kápolnában. Nyugodj békében! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett sógortól, apától, nagyapától, DR. PETE ISTVÁNTÓL, aki hirtelen megtért Teremtőjéhez. Pihenése legyen csendes! Sztankovits János, Csaba, Ibolya és Noémi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki unokaöcsémnek, PETE BOTONDNAK és családjának szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Sztankovits Csaba, Ibolya és Noémi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak DR. PETE ISTVÁN elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Csörsz László és Ibolya.

*

Megrendüléssel értesültünk DR. PETE ISTVÁN hirtelen elhunytáról. Magas tudású, segítőkész, fáradhatatlan személyének emlékét megőrizzük. Őszinte részvéttel osztozunk a gyászoló család fájdalmában. A Nagyszalontai RMDSZ és a helyi Önkormányzat vezetői.

*

„Minden időben szeret, a ki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére.”(Példabeszédek 17,17) A feltámadás hitével veszünk búcsút PETE ISTVÁN barátunktól. Emlékét őrizni fogja Farkas Antal és családja.

*

Megrendüléssel értesültünk kedves barátunk, PETE ISTVÁN elhunytáról. Őszinte részvétünket fejezzük ki ezúton a gyászoló családnak. Varga Gábor és családja.

*

„Emlékezzél meg rólam, én Istenem, javamra, mindarról, a mit én e néppel cselekedtem!” (Nehémiás 5,19) A várad-velencei református egyházközség lelkipásztora, presbitériuma és a gyülekezet tagjai Istennek adnak hálát Dr. PETE ISTVÁN volt presbiter szolgálataiért. A Szent Lélek vigasztalását kívánjuk szerettei számára. Emléke legyen áldott!

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak DR. PETE ISTVÁN tragikus hirtelenséggel bekövetkezett elvesztése miatti fájdalmában. Nyugodjon békében! Bíró Rozália és családja.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki PETE BOTONDNAK és családjának drága barátunk, DR. PETE ISTVÁN elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott! A Sárközi család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki JAKAB LÁSZLÓNAK és családjának szeretett lánya elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az Európai Borlovagrend Érmelléki Légátus tagjai.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki JAKAB LÁSZLÓNAK és családjának szeretett lánya elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Bihardiószegi Zichy Gazdakör tagjai.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apuka, após, nagytata és dédnagytata, ID. PAPP GÁBOR (szül. Székelyhídon) 70 éves korában átadta életét az ő mennyei Atyjának. Mosolygós arcát, sugárzó szeretetét örökké őrizni fogjuk szívünkben. Utolsó földi útjára kísérjük őt október 3-án, csütörtökön a biharfélegyházai kápolnából. Áldott emlékét őrizve gyászolja őt szerető családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk GAZDOVITS BIBIÁNA MÁRIÁTÓL (BIBI NÉNI), aki életének 76. évében elhunyt. Az elhunytnak örök nyugodalmat, gyászoló férjének megnyugvást kíván dr. Fülöp Enikő Kinga és családja.

*

„Aki hisz bennem, annak örök élete van” ennek hitében búcsúzom feleségemtől, GAZDOVITS BIBIÁNA MÁRIÁTÓL (SZÜL. INCZE) aki csendesen elpihent 2019. szeptember 30-án. Temetése 2019. október 4-én délután 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Gyászolja szerető férje, Ferenc (Pötyi).