Gyászhírek, 2019. október 29.

Gyászhírek, 2019. október 29.
Hihetetlen, hogy már három esztendeje ezen a napon hagyta itt örökre családját, barátait, a Bihari Napló szerkesztőségbeli kollégáit, SZÁNTÓ SÁNDOR. Hiányzol Fater, pihenésed legyen csendes! Akik ismerték és tisztelték, mondjanak el egy imát az emlékére. Bánatos fiad, Zoltán.

Őszinte részvétünket fejezzük ki Petres Istvánnak és családjának a szeretett feleség, édesanya és nagymama, Petres Magdus elhunyta miatt érzett fájdalmukban. A Szilágyi család.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki ZATYKÓ ISTVÁNNAK szeretett édesanyja ZATKYÓ MÁRIA (Szentjobb), elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Dérer Ferenc.

*

Mély együttérzéssel osztozunk az egész család fájdalmában, melyet a drága feleség, édesanya, anyós és nagymama, László Magdolna (Szentjobb) elvesztése okozott. Drága Magdi néni, nyugodjon békében! Emike, Gergő, Réka és András.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Csergit Editnek szeretett férje, CSERGIT TIBOR elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Tarr Gyula és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága édesapára, apósra, nagytatára és dédnagytatára, PAPP MIHÁLYRA (Hegyközújlak) halálának 45. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló családja.

*

Végtelen szomorúsággal emlékezem életem legfájdalmasabb napjára, amikor egy őszi reggelen elveszítettem a legjobb, legdrágább, imádott, felejthetetlen és pótolhatatlan drága, jó férjemet, TURUCZ LÁSZLÓT (szül. Érmihályfalva, volt nagyváradi lakos). Nincsenek szavak, amik kifejeznék mennyire fáj a hiányod. Ma 3 éve, hogy hirtelen elmentél, itthagytál árván, el sem tudtál búcsúzni tőlem, akit tiszta szívből szerettél igazán, s én azóta szenvedek, mert nélküled semmit sem ér életem. Áldja meg az jó Isten a munkás két kezedet és a drága, jó szívedet. Azt a boldogságot amit tőled kaptam, úgy hoztad el nekem, ahogy megálmodtam. Nem tudlak elfelejteni bámerre is járok, hisz mindig fogtad két kezemet, akkor is, ha elengedték mások. Nehéz elfogadni, hogy nem jössz vissza soha, de tudom, hogy vigyázol rám, mint egykor valaha. Hiányodat feldolgozni nem tudom, csak muszáj az életet élni nélküled. A fájdalom szorítóan tépi szívemet, de emléked törölhetetlen. Köszönök mindent amit értem tettél, nincs az az óra, hogy ne lennél eszemben. Pihenj te drága szív. Míg élek, siratlak. Drága, jó férjem, nyugodjál békében. Örökké szerető és összetört szívű feleséged, Piroska, akiért az életedet áldoztad volna.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett férjtől, apától, apóstól és nagyapától, LUPU SERBÁNTÓL
(SHERY), aki életének 68. évében hosszú betegség után elhunyt. Temetése ma, október 29-én 12 órától a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló családja.

*

Búcsúzom barátomtól és zenésztársamtól, LUPU SERBÁNTÓL (SHERI). Emléke szívünkben tovább él. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Margittai Péter és Deák Edit.

*

Örök álmod őrizze béke és nyugalom, / Szívünkben örökké élni fog, / Mert szerettünk és hiányzol nagyon. Soha el nem múló szeretettel búcsúzunk drága feleségemtől, PETRES MAGDOLNÁTÓL (CUNI). Temetése 2019.10.30-án, szerdán 2 órakor a Steinberger kápolnából. Férjed, Pista, lányaid ,Magdolna, Zsuzsanna és fiad, Sándor.

*

Szomorúan értesültünk PETRES MAGDOLNA halálhírérőről. Búcsúzik tőle sógornője, a Szabó család, Szőnyi Öcsi családja, Tünde a messze távolból és családja.

*

„Amikor beérik életed, sírba szállsz, mint a búzakévét begyűjtik, ha érett.” (Jób 5, 26) KOVÁCS MARIA, LIBERT MARIANA, DUMITRU ILIE, LUPU SERBAN, ARONESCU CONSTANTIN, PETRES MAGDOLNA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága testvéremre és gyerekeire, TAKÁCS JULIANNÁRA, JULIKÁRA és JÓZSIKÁRA, aki 2 éve itthagyott bennünket. Nyugodjatok békében! Testvéred, Marika és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága férjemtől, DUMITRU ILIÉTŐL, akivel leéltem több mint 60 évet jóban-rosszban, de egymást segítve és a családért aggódva. Temetése a püspöki temetőben, szerdán délután 5 órakor lesz. Drága Tatu, adjon a jó Isten békés nyugalmat és remélem nemsokára találkozunk. Búcsúzik tőled örökké sirató, szerető feleséged, Erzsike. bánatos fiad, Dan, menyed, Marianna és unokád, Roby.

*

„Az Úr szemei előtt drága az ő kegyeseinek halála.” (Zsoltárok 116,15) Isten iránti hálával köszönjük meg KIS GYÖNGYI ERZSÉBET presbiterünknek, gondozónknak szeretetét, életét és szolgálatát. Adassék vigasztalódás a fájdalmas szívű családnak, a gyászolóknak! A Nagyvárad-Szőlősi Református Egyházközség Presbitériuma, Nőszövetsége, Gyülekezete, lelkipásztora és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a napra, amikor ma 10 éve drága édesapánk, MÁTHÉ GÉZA megtért Teremtőjéhez. Emléke legyen áldott! Lányai, vejei, unokái és dédunokája, Benike.

*

Fájó szívvel és megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédtata és após, GHIURIS PÁL. 2019. október 27-én 79 éves korában elhunyt. Szeretett halottunk temetése 2019. október 29-én, kedden 14 órakor lesz a bodonosi temetőben. Pihenése legyen nyugodt! Búcsúzik tőle szeretett felesége, gyermekei, unokái és dédunokája, vejei és menyei.

*

Bánattal teli szívvel szeretném megköszönni a sok jó barátnak, azt a sok vigasztaló szót, amit drága férjem iránt megadtak és azt a sok imát, amit imádkoztak érte nap mint nap, a Szűz Mária oltalmába ajálták őt. Köszönjük mindazoknak is a fugyivásárhelyi és a fugyi barátoknak, ismerősöknek, akik utolsó útjára elkísérték HALÁSZ ISTVÁNT és a család fájdalmában osztoztak velünk. A lélek elszáll, könnyünk el nem apad, Zokogunk fájdalmunk nehéz terhe alatt. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Addig vagy boldog, míg van aki szeret, Ha bajban vagy, megfogja a kezed. Akit őriz a szívünk, az nem hal meg soha, Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, És amíg élünk, őrizzük őket! Köszönettel mindenkinek, a bánatos család.

*

Egy éve október 29-én annak a szomorú napnak, amikor elveszítettem drága élettársnőmet, KÁLLAI EMMÁT. Egy pillanat és mindenek vége, Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. Ha csak egy virág volna, Én azt is megkeresném, Ha csak egy csillag gyúlna, Fényét hozzád vezetném. Ha csak egy madár szólna, Magtanulnék a hangján, Ami csak szép és jó volna, Én néked adnám. Téged soha el nem felejtő élettársad, V. L. Wekmann József Gyula.

*

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor két éve távozott közülünk a szeretett feleség, édesanya, anyós és nagymama, SZŰCS ZSUZSÁNNA (szül. BÍRÓ ZSUZSÁNNA, Micske). Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, Nyugalmadat nem zavarja senki. De emléked ragyog, mint egy fényes csillag, Virágot viszünk egy néma sírra, De őt ezzel már nem hozhatjuk vissza. Bánatos férje, István, gyermekei, Marika és István, veje, Csabi és unokája, Gergő.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki KOVÁCS MELINDÁNAK és családjának szeretett testvére elhunyta miatt érzett fájdalmában. Kovács Gyula és családja, valamint anyósa.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, testvér, TÓTH RÓBERT EMERIC életének 46. évében elhunyt. Szeretett halottunktól október 29-én 14 órától veszünk végső búcsút a nagyszántói temetőben. Gyászolják, felesége, Felicia, lánya, Tali, anyósa, apósa, testvérei, Melinda és Angéla és a család.

*

„Szerettem volna még élni köztetek, de szívem másképp rendelkezett. Örökké elnémult a szív, mely értünk dobogott, búcsúzni már nem tudtam tőletek, emlékül hagyom nektek a múltat és a szeretetet.” Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett CERGHIT TIBERIU TEODOR NICOLAE életének 63. évében, türelemmel viselt betegség után elhunyt. Temetése 2019. október 31-én 13 órától a Rulikowski temetőben, a városi kápolnából lesz. Szomorú szívvel búcsúzik tőled feleséged, Edit, családtagjaid, Magdolna, Imre, id. István, Ifj, István, Noémi, Aramisz, Tamás, Melinda, Gyula és Katalin.