Gyászhírek, 2019. október 25.

Gyászhírek, 2019. október 25.
Kegyelettel emlékezünk a drága nővérre, nagynénire, és rokonra, ANDRAS ILONÁRA (szül. NÉMETH), aki három éve távozott közülünk. Szívünkben örökké élni fog. A bánatos család.


Fájó szívvel emlékezem a szomorú napra, amikor egy éve elvesztettem drága férjemet, MÁRTON JÓZSEFET. Lelked remélem, békére talált, ö már a mennyből vigyáz reám. Soha nem felejtlek el! Feleséged, Ica.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára és dédnagymamára, KÉPIRÓ LIDIÁRA (szül. ZOLTÁNI), aki ma 6 éve hagyott itt bennünket. Múlnak az évek, de emlékeinkben itt van velünk. Örökké bánatos férje, Zoli, lánya, Kati, unokája, Noémi, Kriszti és felesége, Erika, imádott dédunokái, Kristóf és Dávid.

*

Maroknyi fény, tengernyi bánat és mélységes csend maradt utánad. Úgy mentél el csendben és szerényen, drága jó lelked nyugodjon békében. Fájó szívvel emlékezünk PELÁK RÓBERTRE, aki már 3 éve ment el tőlünk. Bánatos családja.

*

Ha emlegettek, köztetek leszek, ha imádkoztok, veletek vagyok, ha rám gondoltok, mosolyogjatok, emlékem így áldás lesz rajtatok.” (Reményik Sándor) Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára és dédire, TOMES ERZSÉBETRE halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében!Lánya, Edit és családja.

*

Szomorú 2 év telt el azóta, mikor az Úr magához szólította szeretett férjemet, MAHOVICS KÁROLYT. Emléke örökké szívünkben megmarad. Soha el nem feledjük. Békés legyen pihenése, csendes legyen álma. Bánatos felesége, Erzsike, lelki gyermekei, Oliver, Stela, Alexandra, Adriana. Béke poraira.

*

Őszinte együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak GERE LÁSZLÓ elhunyta miatt érzett fájdalmukban. A Premontrei Öregdiákok.

*

Az örök elválás fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett testvér és nagybácsi, VILIDÁR LAJOS életének 86. évében, Nagykőrösön, elhunyt. Gyászolja húga, Jakab (Vilidár) Marika és családja, unokahúga, Vilidár Andrea és családja.

*

Megtört szívvel emlékezünk a drága jó édesanyára, BALÁZS BEÁTÁRA, akit ma 6 hónapja oly hamar elrabolt a halál. Tudjuk, hogy még a síron túl is fogod kezünket. Kisfiad, Gergő, férjed, Lajos, anyósod, Margit.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett apára, nagyapára, NAGY BÉLÁRA halálának harmadik évfordulóján. „Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha./ Kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha./ Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,/ Amíg élünk, őrizzük őket!” Fia, Öcsi és családja.

*

Szomorú és fájdalmas 2 év telt el, amióta utolsó útjára kísértük a drága férjet, apát, apóst és nagyapát, BÉZI GYULÁT, aki október 28-án, hogy itt hagyott örökre minket. Nem tudom leírni mit érzek irántad, szívemet szétmarja, széttépi a bánat. Nélküled üres minden napom, nagyon hiányzol, ezerszer elmondom. Szeretném még egyszer megfogni a kezed, megkérni arra, hogy maradj itt velem. Panasszal, kéréssel tele van szívem, de te már többé nem hallgatsz meg engem. Egyre inkább kívánom, hogy rövidüljön e földi távolság, amely közelebb visz hozzád. Őrzöm híven emlékedet. Szívembe zártam szereteted. Isten áldja meg nyugalmadat, az angyalok vigyázzanak rád és álmaidra. Téged soha el nem felejtő feleséged, Eszter, lányod, Csilla, vejed, Dan és unokád, Dávidka.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem szeretett férjemre, ID.NAGY BÉLÁRA halálának 3. évfordulóján. Oly szomorú egyedül lenni,/ Valakit mindenütt hiába keresni./ Valakit várni, aki nem jön többé soha,/ Feledni valakit lehetetlen csoda./ Mert akit szeretünk nem feledünk soha. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Emlékezik rá szerető felesége, Erzsike, aki mindig hazavárja.

*

Fájó szívvel emlékezünk VARGA JUSZTINÁRA, aki 6 hónapja 75 évesen távozott az élők sorából. Október 27-én lenne 76 éves. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

Az idő múlik, a fájdalom nő, nem hoz enyhülést a múló idő. Fájó szívvel emlékezünk GÁSPÁR GIZELLÁRA halálának első évfordulóján. Szerető családja.

*

Mély szomorúsággal búcsúzunk osztálytársunktól, GYÖRGY FERENCTŐL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A 4-es sz. Líceum 1960-ban végzett XI. B osztálya.

*

„Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép forog, az alkotó pihen.” (Madách Imre) Fájó szívvel tudatjuk, hogy a nagy versmondó és nyugdíjas matematikatanár, népes családjára büszke férj, édesapa, após, nagyapa, GYÖRGY FERENC küzdelmes élet és hosszú betegség után, életének 78. évében örök búcsút intett a földi világnak. Virrasztás pénteken 18 órakor az élesdi temető kápolnájában. Hamvait szombaton 13 órakor helyezzük végső nyugalomra az élesdi temetőben. Gyászoló felesége, lányai, vejei és hat unokája.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szomszédunktól, GYÖRGY FERENC tanártól (Élesd). A Jermendi család.

*

Angyalok őrizzék örök álmodat, lelkedért gyújtom a fénylő gyertyákat. Szeretettel emlékezem † FT. FARKAS IMRE SÁNDOR atyára, halálának második évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Ápolója.

*

„Pihenj te drága szív, megszűntél dobogni,/ Kedves arcodat, hangodat nem tudjuk feledni./ Könnyes az út, mely sírodhoz vezet,/ Isten áldja meg drága emlékedet! ” Nyugodj békében! HALÁSZ ISTVÁN (Fugyivásárhely) életének 79. évében elhunyt. Temetése szombaton, 26-án 15 órakor Fugyiban. Búcsúzik tőle leánya, Erzsébet, veje, Endre, unokája, Endre, Attila és Attila felesége, Alexandra és dédunokája, Yanis.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra és nagytatára, ID.BARABÁS GYULÁRA (Szentimre) halálának 10. évfordulóján. Úgy mentél el, szépen, csendben, drága jó lelked nyugodjon békében. Örökké szerető felesége, fia, menye és unokája.

*

Akit őriz a szívünk, nem hal meg soha, kit lelkünkben látunk, nem megy el soha. Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, Szívünkben élsz s mindig ott is maradsz. Az elmúlás örök fájdalmával emlékezünk drága halottunkra, PALÁSTI IMRE SÁNDORRA (Hegyközszáldobágy) halálának 4. évfordulóján. Sebünk be nem gyógyul, könnyünk el nem apad, zokogunk fájdalmunk nehéz súlya alatt. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Addig vagy boldog, míg van, ki szeret, ki a bajban fogja a kezed. Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert akit szeretünk, nem feledünk soha. Örökké gyászolja felesége, Ildikó, fia, Szilárd és menye, Kati.

*

Mély fájdalommal veszünk búcsút a szeretett férjtől, apától, apóstól, nagytatától, déditatától, HALÁSZ ISTVÁNTÓL,(Fugyivásárhely), aki életének 79. évében csendesen megpihent. Virrasztója pénteken, 25-én este 7 órakor a fugyivásárhelyi kápolnából lesz, a temetés 26-án 15 órakor a Fugyikápolnából. Fáradt lelke Szűz Mária tenyerén pihen. Véget ért a hosszú út, az életnek az útja, elmentél tőlünk egy hosszú útra. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, a jó Isten őrködjön a pihenésed felett! Búcsúzik tőle felesége, Böske, négy leánya, négy veje, hét unokája és a két dédunoka, Szófi és Yanis. A szerető, bánatos család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk FT. GYÖRFI JÓZSEF, volt érmihályfalvi esperes-plébános úrra, halálának hetedik évfor-dulóján. A síremlékén található szentírási idézettel mi is valljuk:„Az ember olyan, mint a fű,/ A dicsősége, mint a rét virága./ Elhervad a fű, s lehull a virága,/ De az Úr szava örökre megmarad.” (1Pt1,24) Emlékét szívünkbe örökké megőrizve kérjük Jézust, az örök Főpapot, hogy engedje őt égi örök asztalához. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Az érmihályfalvi egyházközség hívei.

*

„Jairus leánya ravatalánál Jézus ezt mondta: ne félj, csak higgy!Megmenekül!” (Luk.8-50) MATEIAS FLOARE, POP COMAN IOAN, KISS IULIANA, BREB PETRU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén”(La Capătul Drumului) KFT NonStop Temetkezési Vállalat.

Címkék: ,