Gyászhírek, 2019. október 22.

Gyászhírek, 2019. október 22.
Őszinte részvétünk BOROZSNYAI MÁRTÁNAK és családjának az apa, férj és nagyapa, BOROZSNYAI GYULA elhunyta miatt. Nyugodjon békében! Borozsnyai Éva, Carmine, Cristian, Evelin és Rózsika néni.


Fájó szívvel emlékezünk szüleinkre és nagyszüleinkre, TÉCSI MÁRIÁRA és TÉCSI FERENCRE haláluknak ötödik évfordulóján. „Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha, Kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, Amíg élünk, őrizzük őket!” Pihenésük legyen csendes! Kati és családja, Feri és családja.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága halottunkra, SZÁSZ JÓZSEF PÉTERRE, aki ma 25 éve adta vissza lelkét a Teremtőjének. Akik ismerték és tisztelték, mondjanak egy imát az emlékére. Örökké bánatos édesanyja, testvérei: Öcsi, Zoli, Ili.

*

Mély fájdalommal veszünk búcsút a szeretett apától, apóstól, GHERE LÁSZLÓTÓL (84 éves). Véget ért egy út, az életnek útja, elmentél tőlünk egy hosszú útra. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, a jó Isten őrködjön pihenésed felett! Temetése 2019. október 24-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle gyászoló lánya, Csilla és veje, Zoli.

*

Szomorú szívvel értesültünk egykori osztálytársunk, GHERE LÁSZLÓ haláláról, aki türelemmel viselt hosszú, súlyos betegség után életének 85. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Emlékedet megőrizve búcsúznak tőled az 1953-ban, a Fémipari Műszaki Középiskola C-D osztályainak öregdiákjai. Nyugodj békében! Temetése október 24-én, csütörtökön déli 14 órakor a Steinberger kápolnából.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, nagyapától, déditől, TAMÁS GYÖRGYTŐL (Szalárd), aki életének 86. évében hosszan tartó betegség után itt hagyott bennünket. Temetése 2019. október 23-án 14 órakor a szalárdi református kápolnától. A gyászoló család.

*

Ezúton köszönjük meg a LUKÁCS, FEKETE, JÁNOSY, HOLLÓSI, PAPP, KOMÁROMI, AGGÓD, DEBRENTI családoknak és a Szentmárton Otthon közösségének, hogy édesanyánkat utolsó útjára elkísérték, támogatást nyújtottak a nehéz percekben. Klári és Enikő.

*

„Mielőtt innen végképp elmegyek, Szeretnék elköszönni, emberek. Mint a madár, kit dél vár arra túl, Az eresz alján még egy dalt tanul.” (Juhász Gyula) MATEA VIORICA SAVINA MARIA CHIRA ILEANA Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.