Gyászhírek, 2019. október 2.

Gyászhírek, 2019. október 2.
Imával búcsúzunk GAZDOVITS BIBIANÁTÓL (szül. INCZE). Emlékét őrizve kérjük a jó Istent, adjon neki békés, örök nyugodalmat. Isten jóságos szeretete és kegyelme legyen gyászoló férjével. Lakó Eszter és férje, József.

Kimondhatatlan fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy RAJNA PÁL-GYÖRGY türelemmel viselt, rövid betegség után életének 73. évében, szeptember 29-én távozott közülünk. Végső nyughelyére október 3-án helyezzük a berettyószéplaki római katolikus temetőben 14 órától. Gyászolják felesége, Zsuzsa, gyermekei, Ágica és Ákos.

*

Hosszú szenvedés után 73 éves korában elhunyt BÁNYAI LÁSZLÓ. Búcsúznak tőle: nővére, Katalin, unokahúgai, Kati és családja, Endre, Ági, Panna, Zsuzsa és családja, Gyuri és Lilla.

*

Őszinte részvétünket kívánjuk drága unokánknak, ZSOLTINAK, apukája elvesztése miatt. A Kutasi család Szentimréről.

*

Örök fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy KÁDAS SÁNDOR életének 65. évében elhunyt. Szeretett lénye szívünkben marad örökké. Temetése a fugyi kápolnából október 4-én 15 órakor. Örökre bánatos szerettei, fia, Zsolt és Katalin, volt élettársa, Edit, nevelt lánya, Brigitta és családja.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett nővérünk, GILAU JULIANNA, (szül. MÁGORI) 78 évesen elhunyt. Temetése október 4-én, pénteken 15 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Bánatos húgai, Erzsébet, Ica és családja.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, nagymama és dédnagymama, GILAU JULIANNA súlyos és fájdalmas betegség után 78 évesen itthagyta szeretteit. „Amíg velünk voltál, egyszerű volt minden, most megpihentél, oly üres lett minden. Dolgoztál, bíztál, hittél, szerettél, nem marad árván mit megteremtettél. Mert az arcod örök, és nem száll el szavad, minden tanításod a lelkünkben marad. Nemes volt a szív, a drága kezed dolgos, életed nehéz volt, álmod legyen boldog. Temetése pénteken 15 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle gyerekei, Gyuri, Babuci és családjaik.
*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki JAKAB LÁSZLÓNAK és családjának szeretett lányuk elhunyta miatt érzett mérhetetlen fájdalmában. Az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetének vezetősége és munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Dr. BENKŐ J. ZOLTÁN családjának szerettük elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetének vezetősége és munkaközössége.

*

Mély megrendüléssel értesültünk Dr. PETE ISTVÁN hirtelen elhunytáról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A Partiumi Alapítvány Kuratóriuma.
*

Őszinte részvétünket fejezzük ki PETE EDINEK I. SBS osztályos tanulónak és családjának a szeretett nagytata, édesapa elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A fájdalomtól szenvedőknek a hit ad menedéket! Emléke legyen áldott, csendes a pihenése. Nyugodjék békében! A Szacsvay Imre Általános Iskola I SBS osztály tanítói és szülői közössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki PETE BOTONDNAK és családjának a szeretett apa és nagyapa, DR. PETE ISTVÁN elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Filip, Miki, Simon, Zaki, Zoltán.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, igaz barátunk, DR. PETE ISTVÁN elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Váradi József és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki PETE BOTONDNAK és családjának a szeretett apa és nagyapa, DR. PETE ISTVÁN elhunyta miatt érzett fájdalmukban. A Vakok Bihar és Szilágy megyei Szövetsége és vezetősége.

*

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. PETE ISTVÁN 2019. szeptember 30-án, életének 65. évében elhunyt. Szeretett elhunytunktól 2019. október 4-én 13 órától végső búcsút veszünk a Steinberger kápolnában. Nyugodj békében! A gyaszoló család.

*

Szomorú szívvel búcsúznak zenésztársai DR. PETE ISTVÁNTÓL. „Az utolsó akkord szólalt meg a zongorán.” A Globus zenekar.

*

Fájó szívvel búcsúzunk családunk régi jó barátjától, PETE ISTVÁNTÓL, aki tragikus hirtelenséggel távozott közülünk. Részvétünk imádott fiának BOTINAK és családjának. Nyugodj békében drága lélek! Pető Csilla, Dalma, Réka családjaikkal.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak DR. PETE ISTVÁN tragikus hirtelenséggel bekövetkezett elvesztése miatti mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Orbán Mihály és családja.

*

Őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki a gyászoló családnak DR. PETE ISTVÁN elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében! Kosztin Julianna.

*

Megrendülten értesültünk barátunk, a kiváló közgazdász, egyetemi előadótanár, politikus, a művészlélek PETE ISTVÁN hirtelen haláláról. István tíz évig gazdagította nagyszerű tehetségével az egykori Kortárs Színpad tevékenységét, hírnevét. Emléke legyen áldott! Ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket gyászoló családjának! Körner Anna és Hajdú Géza.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Dr. PETE ISTVÁN gyászoló családjának szerettük elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott. Cseke Attila és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Dr. PETE ISTVÁN családjának szerettük elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szabó Ödön és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Dr. PETE ISTVÁN családjának szerettük elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetének vezetősége és munkaközössége.

*

„Meggyőződésem, hogy a jó Istennél újra találkozunk.” KÁDAS SÁNDOR, SIMINCIUC EUFROSINA, KORODI DANIEL, MOLNÁR SÁNDOR, CIORBA LUCIA, SABAU LUCIA VIORICA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Non Stop Temetkezési Vállalat.

*

A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar magyar intézetének munkatársai őszinte részvétüket és mély együttérzésüket fejezik ki PETE BOTONDNAK és gyászoló családjának, szerettük, DR. PETE ISTVÁN elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében!

*

Fájdalomtól megtört szívvel hozom tudomására a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, hogy életem párja, NEDECZKY LÁSZLÓ TIBOR, lelki és testi szenvedések után, életének 73. esztendejében hazatért élete urához. Köszönet a 48 közös esztendőért. Nyugodj békében. Temetése október 2-án, szerdán 15 órától, a székelyhídi ravatalozóból református szertartás szerint.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki RAJNA ZSUZSÁNAK és gyermekeinek, ÁGICÁNAK és ÁKOSNAK a szeretett férj és édesapa, RAJNA PÁL (Berettyószéplak) elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Nagy László és családja.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, PAP KÁLMÁNRA halálának 9. évfordulóján. „Úgy mentél el, csendben és szerényen, drága lelked nyugodjék békében!” A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága feleségemre és édesanyára, TENŢ MATILDRA halálának első évfordulóján. Férje, gyermekei, menye és unokái.

*

Fájdalommal emlékezünk NAGY JÓZSEFRE, aki már 9 éve nincs közöttünk. Emléked szívünkben örökké él. Felesége, Etelka, fia, Jóska, menye, Gizi, unokája, Gabi, Vio, Zoli, Simona, dédunokái, Denis és Antonia.

*

Elmondhatatlan fájdalommal emlékezünk a legdrágább és pótolhatatlan férjre, édesapára, apósra, nagytatára és déditatára, ID. NAGY SÁNDORRA halálának ötödik évfordulóján. Emlékét örökké szívünkben őrizzük. Szerető felesége, Magdi, fia, Sanyi, menye, Márti és imádott unokája, Erika és férje, Claudiu, dédunokája, Giulia.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, MÓCZÁN MÁRIÁRA (SZÜL. BIATOVSZKY), aki négy éve, és a drága édesapára, nagytatára, MÓCZÁN JÓZSEFRE, aki 21. éve, hogy visszaadták lelküket Teremtőjüknek. Emlékük legyen áldott, pihenésük békés és az örök világosság fényeskedjék Nekik! A szerető család.