Gyászhírek, 2019. október 18.

Gyászhírek, 2019. október 18.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szererett nagymama, édesanya, GYULAFFI ANA (a Drumno volt dolgozója) életének 86. évében hirtelen elhunyt. Temetése szombaton, október 19-én 12 órától a Steinberg kápolnából. A gyászoló család.

Fájó szívvel, könnyes szemmel, örök szeretettel emlékezünk halálának 5. évfordulóján ID. HERMÁN ZOLTÁNRA (Szentjobb). Nyugodjon békében! Fia, Zoltán családjával, testvérei, István és Gyöngyvér családjaikkal.

*

Már 27 éve nyugszik a tótteleki temetőben a szeretett anya, anyós és nagymama, dédi, KOVÁCS ILONA. Fájó szívvel, szomorúan emlékezünk rá. Béke poraira! Fia, László, menye, Gyöngyvér, unokái, Hajnalka és László családjaikkal.

*

„Közelembe osont a lassú végzet, / Gomolyogtak bennem a bősz miértek, / Lelke útra kelt, emléke megkövült. Sorsának ezüstfonala elszakadt. / Öröklétbe hullt emléke itt maradt.” AMBRUS KATALIN a Gyermekkórház volt asszisztensnője immár öt éve elment közülünk. Szeretett emlékét őrizzük. Unokahúga, Éva és fia, Tamás.

*

Szeretettel emlékezünk a drága apára, apósra és nagytatára, ID. KERESZTÚRI LÁSZLÓRA halálának tizedik évfordulóján. Szerető családja.

*

Szeretettel emlékezünk a drága, jó édesanyára, anyósra és nagymamára, LŐKÖSHÁZY ANNÁRA halálának második évfordulóján. Emléke örökre szívünkben marad. Szerető családja.

*

Jöttél, s elmentél, halkan, mint e földnek futó vendége. Honnan, hová? Mi azt tudjuk csak, Isten kezéből, Isten kezébe. (Turmezei E.) Fájdalommal emlékezem felejthetetlen férjemre, HAJBÓK EMIL LAJOS faipari mérnökre halálának 13. évfordulóján. Isten nyugtassa békében. Szerető felesége, Klárika.

*

Fájdalommal emlékezem drága édesapámra, HAJBÓK EMIL LAJOS faipari mérnökre halálának 13. évfordulóján. Nyugodjon békében! Fia, Emil és felesége, Ildikó.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett osztálytársainkra, BAGOSI ISTVÁNRA, STANIK MÁTYÁSRA, MISSIK LÁSZLÓRA, valamint tanárainkra, akik már nem lehetnek velünk a 20 éves osztálytalálkozón. A XII. A.

*

Hat hónapja annak a szomorú húsvét délutánnak, amikor hirtelen, percek alatt vesztettem el drága élettársamat, PALATINUSZ FERENCET (élt 71 évet, Hegyközcsatár). Egy pillanat és mindennek vége, szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. Hirtelen itthagytál, még csak beteg sem voltál. Azóta szomorú lett az életem, nagyon üres a ház nélküled, drága kis apja, nagyon hiányzol nekem. Nyugodj békében! Téged soha el nem felejtő élettársad, Irénke, akinek nagyon hiányzol, valamint emlékezik rá Zoli és Imi családjával.

*

Összetört szívvel emlékezem drága unokámra, NAGY KRISZTINA TÜNDÉRE, aki 6 hete örök nyugalomra tért. Drága kis unokám, életem része voltál, reménye és öröme, nélküled sötét van, még a nappal is fekete. Kegyetlen fájdalmam az égig ér, kérlek téged Istenem, szeresd őt ugyanúgy mint én. Nyugodj békében! Magdi mama.

*

Könnyes szemmel, örök fájdalommal a szívünkben emlékezünk hat hete elhunyt lányomra, NAGY KRISZTINA TÜNDÉRE. „Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, / Hol megpihent a te jóságos szíved! / Bennünk örökké élsz egy életen át, / Odafentről vigyázol reánk. / Ha könnycsepp gördül arcunkon, az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon.” Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk senki el soha nem vehet. Telhetnek a napok, múlhatnak az évek, szívből szeretünk, s nem feledünk Téged! Örökké sirató édesapád és párja, Carmen, keresztszüleid, Éva, Feri és szerető unokatestvéred, Bogi.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre, SZABÓ CSABÁRA halálának 2. évfordulóján. „Véget ért egy út, Elmentél tőlünk rideg, hideg útra. Égjen most minden gyertya a te emlékedre, Ígérjük, hogy nem felejtünk, Emléked őrizzük egy életen át.” Bánatos, szerető családod.

*

„Virágot viszünk egy néma sírra, De őt már nem hozhatjuk vissza. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, Hiányzol nekünk, soha nem feledünk.” Fájó és szomorú szívvel emlékezünk SZAKÁCS EDITHRE, aki kilenc éve hagyott itt minket. Örökké gyászolják: férje és fia, szülei, öccse és családja és a húga.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, DACZ IMRÉRE halálának 15. évfordulóján. Emléked legyen áldott, nyugodj békében! Szerető családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk édesanyánkra, ÖZV. BERECZKI ANDRÁSNÉ (szül. SÁNTA JULIANNA), aki már 10 éve nincs közöttünk. A sírodról a virágot elfújja a szél, de emléked a szívünkben örökké él. Szerető fia, menye, lánya, unokái és dédunokái.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, gyermekre, testvérre, DOBOS EMESÉRE (szül. FAZEKAS) halálának 5. évfordulóján. Úgy mentél el, szépen, csendesen, drága jó lelked nyugodjon békében. Örökké szerető fia, Áron, édesanyja, testvére, sógornője, keresztfia, keresztszülei és az egész család.

*

Fájó szívvel emlékezünk TATAI SÁNDORRA (ÖCSI) halálának 6. évfordulóján. „Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha, Kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, Amíg élünk, örizzük őket.” A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal emlékezünk drága szeretteinkre, GYÖRFFY JÓZSEFRE halálának első évfordulóján. „Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyetek, Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, Mert én már Istennél vagyok.” Szívünkben örökké élni fogsz: felesége, édesanyja, gyermekei és unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának első évfordulóján SZABÓ ZSUZSÁRA (Gyanta). Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja semmi. Húga és családja, unokahúga és családja, unokaöccse és családja.

*

Fájó szívünk fel-felzokog érted, örökké szeretünk és nem feledünk Téged. Fájó szívvel emlékezünk szeretett testvéremre, SZABÓ CSABÁRA, (szül. Kárásztelek) halálának 2. évfordulóján. Arany volt a szíve, rövid az élete, Isten hívta, mert szerette. Hogy milyen volt? Különb mint a többi, Százszor is, ezerszer is és mennyi jót tudott volna tenni. Az ég is csak az ilyet szereti. Ha én írnám a sorsod könyvét Szíved-lelked vágyát Életed örömét olyan széppé írnám, Mint egy tündérálom. A legboldogabb ember Te lennél a világon. Emléke örökre velünk marad! Testvére, Gyöngyi, férje, Csaba, Balázs és Marcell.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága édesapára és nagyapára, MOLNÁR FERENCRE (volt IORUC-dolgozó) halálának első évfordulóján. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De egy könnycsepp a szívünkben ÉRTED él. Egy gyertya az asztalon ÉRTED ég. S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, Amit tőlünk soha senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak az évek, Szívből szeretünk, s nem feledünk TÉGED.” Emléke legyen áldott, pihenése békés! Gyászoló lánya, Erika, unokája, Ivette.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, ÖZV. LŐRINCZ PÉTERNÉ (szül. ERDEI MÁRIA GIZELLA) életének 65. évében hosszú szenvedés után vasárnap elhunyt. Búcsúzik tőle lánya, Marika, fia, Csabi, unokája, Timi.

*

Hálásan köszönjük mindenkinek, aki mellettünk volt fájdalmunkban a szeretett ID. DÖBRÖNDI JÓZSEF temetésén. A gyászoló család.

*

„Fájdalmas búcsúzásunkat enyhíti az örök életbe vetett hitünk. A jó Isten szép igérete az örök élet.” HETCO MARIA, GYÖRGY OLGA, OROS GHEORGHE, PĂDUREAN KISS TIBERIU, RÁCZ MÓNIKA, HAVA FLORIAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a nagymamámtól, dédnagymamától, ÖZV. RÁCZ PIROSKÁTÓL. „Nem foghatjuk már dolgos kezed, Nem simogathatjuk őszülő fejed, Nem tekint ránk aggódó szemed, Marad a csend, Mindent köszönünk neked.” Unokája, Rita, unokaveje, Albert, dédunokája, Erik.

*

Te, aki annyi szeretetet adtál, Te aki mindig mellettünk álltál, Te aki sosem mértél, csak adtál, Tovább maradni már nem tudtál. Elfelejteni téged soha nem lehet, Te voltál a jóság és szeretet. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett édesanya és nagymama, ÖZV. RÁCZ PIROSKA (SZÜL. FEKETE) életének 83. évében elhunyt. Temetése október 19-én 14 órától a hegyközcsatári református kápolnából. Soha nem felejtjük, emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Fia, Sándor, menye, Emilia, unokája, Sándor.

*

„Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod, Találj odafent örök boldogságot. Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, Melyet türelemmel viseltél magadba. De az emlékeddel szívünkben maradtál, Számunkra te soha meg nem haltál.” Fájó szívvel búcsúzunk édesanyánktól, ÖZV. RÁCZ PIROSKÁTÓL. Soha nem feledünk, emléked szívünkben örökké megőrizzük. Lánya, Pirike, veje, Kurt.

*

Lelke reméljük békére talált, S ő már a mennyből vigyáz reánk. Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett nagynénénktől, ÖZV. RÁCZ PIROSKÁTÓL. Soha nem felejtjük, rá örökké emlékezünk. Unokahúga, Fekete Andrea és családja, unokaöccse, Fekete Gábor és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki GYÖRGY ANDRÁSNAK és családjának szeretett édesanya, GYÖRGY OLGA elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Kusztura Karcsi, Babuci, Roli, Boglárka és Kovács Ilona „nagymama”.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy drága édesanyám, az anyós, nagymama, dédi, GYÖRGY OLGA október 16-án 96 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Pihenése legyen csendes. György András és családja és a szomszédok.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki EICHLER PIRIKÉNEK és KURTNAK, valamint a család többi tagjának a szeretett, drága édesanya, RÁCZ PIROSKA elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A jó Isten őrködjön csendes álma fölött! Papp Zoltán és családja, valamint keresztfiuk, ifj. Papp Zoltán és családja.

*

Örök imára kulcsolod kezed, Nem aggódik értünk többé a szíved. Drága szemeid lezárta a halál, De meg kell nyugodni Isten szent akaratában. Fájó szívvel búcsúzom testvéremtől, ÖZV. RÁCZ PIROSKÁTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Öccse, Gábor.

*

Fájó szívvel búcsúzom GYÖRGY OLGÁTÓL. Őszinte részvétem fiának és családjának. Nyugodjon békében! Jobbágy Ilona.

*

Szomorú, de megnyugvó szívvel búcsúzunk GYÖRGY OLGÁTÓL, akivel a gondviselés összehozott. Részvétünk családjának. Nyugodjon békében! A Gyenge család.