Gyászhírek, 2019. október 15.

Gyászhírek, 2019. október 15.
Mély fájdalommal a szívünkben, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, dédnagytata, ISZA KÁLMÁN (Bors) életének 83. évében türelemmel viselt betegség után megtért Teremtő Urához. Temetése folyó év október 15-én 14 órától lesz a borsi temető ravatalozójából. Gyászolja felesége, lányai, vejei, unokái, unokavejei és dédunokái.


Őszinte részvétünket fejezzük ki ZAHU VALÉRIA tanító néninek szeretett ÉDESAPJA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak. A Szacsvay Imre Általános Iskola IV. A. osztályának szülői közössége.

*

Mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk szeretett lányunkra, a nővérre, feleségre, anyára, nagymamára, FEIER EDITRE, aki ma 6 hónapja hagyta el a földi világot és az Égbe költözött, hogy onnan vigyázzon tovább ránk. Pihenésed legyen csendes, emlékedet egy életen át megőrizzük szívünkben! A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógortól, keresztapától, nagybácsitól, ISZA KÁLMÁNTÓL. A gyászoló Isza család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett sógortól, keresztapától, ISZA KÁLMÁNTÓL. Sógornője, Olga és keresztfia, Sándor.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki FARKAS TÜNDÉNEK és ZSOLTINAK a szeretett apa, nagyapa elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Medvéssy és Bíró család.

*

A Nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola munkaközössége nevében őszinte részvétünket fejezzük ki ZAHU VALÉRIA tanítónő kolléganőnknek szeretett édesapja elvesztése miatt. Nyugodjék békében! Pásztor Gabriella igazgató és Tăut Eliza aligazgató.

*

Együttérzésünket fejezzük ki FARKAS ZSOLTNAK és családjának édesapja halála miatt érzett mély fájdalmában. A Terec család és a Cridem munkaközössége.

*

Fájó szívvel emlékezem szüleimre: édesapámra, ERDEI IMRÉRE (élt 68 évet, Asszonyvására), akinek ma 35 éve dobbant utolsót jóságos szíve, és édesanyámra, ERDEI ETELKÁRA (élt 92 évet), aki 7 hónapja követte hű párját. Múlik az idő, múlnak a hónapok, évek, szertefoszlanak a régi álmok… Remélem, majd egyszer ott leszek veletek. Míg e földön élek, nem feledlek titeket. Nyugodjatok békében! Kegyelettel: szeretett lányotok, Etus.

*

„Jöttél, s elmentél, mint e földnek futó vendége. Honnan? Hová? Mi azt tudjuk csak, Isten kezéből Isten kezébe.” Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após és nagytata, ID. KISS SÁNDOR (Hegyközszáldobágy) 80 éves korában elhunyt. Temetése október 16-án 16 órakor a hegyközszáldobágyi kápolnából. Nyugodj békében, drága édesapánk! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós és nagymama, GIDRÓ KLÁRA életének 75. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése október 16-án 12 órától a városi kápolnából. Nyugodjon békében. Búcsúzik tőle férje, lánya, veje és unokája.

*

Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek. Szívünkben soha el nem múló szeretettel emlékezünk a 6 hete elhunyt POPOVICS PÉTERRE. Oly szomorú egyedül lenni, valakit mindenütt keresni. Valakit hiába várni, aki nem jön többé soha, feledni valakit, lehetetlen csoda. Mert akit szeretünk, nem feledjük soha. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerető családja.

*

Örök fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagytata, após, FARKAS TIBOR (Biharpüspöki) életének 61. évében egy váratlan pillanat megállította a szívét. „Lelked remélem békére talált, s Te már a mennyből vigyázol majd Ránk! Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, Rád örökkön- örökké emlékezünk!” Temetése a biharpüspöki temetőben szerdán 16-án 15 órától. Örökké bánatos leánya és párja, fia és menye és unokái.

*

„Búcsúzunk meghalt testvérünktől, aki némaságában is sokat mond nekünk, eszünkbe juttatja, hogy rajtunk is beteljesül: por vagy és porrá leszel.” LAZĂR IOAN, TURCUŢ GHEORGHE, SZAKÁCS MÁRIA, FARKAS TIBOR, DOBAI IULIANA, LŐRINCZ MÁRIA GIZELLA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.