Gyászhírek, 2019. október 11.

Gyászhírek, 2019. október 11.
Fájó szívvel emlékezünk a drága sógorra, nagybácsira, keresztapára, KULCSÁR IMRÉRE (Nagyszántó). „Nyugodj békében, ott ahol csak jó történhet veled, Hol nincs égő fájdalom, Csak tiszta, önzetlen szeretet.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Vigasztalódást kívánunk és a legőszintébb részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Az Erdős és a Farkas család Nyüvedről.

Őszinte részvétünk a KULCSÁR családnak a szeretett férj, apa, após, nagyapa, KULCSÁR IMRE (Nagyszántó) elvesztése miatt. Búcsúzik tőle a Molnár és a Palóczi család.
*
Megtört szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, KULCSÁR IMRE (Nagyszántó) 78 éves korában örök nyugalomra tért. Utolsó útjára október 12-én 14 órakor kísérjük a nagyszántói kápolnából. „Egy csendes pillanatban megszünt dobogni szíved, Melyben nem volt más csak béke és szeretet.” Örökké bánatos felesége.
*
„Közel az Úr a megtört szívűekhez és megsegíti a megsebzett lelkeket.” (Zsolt. 34.19) Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett testvéremtől, KULCSÁR IMRÉTŐL (Nagyszántó). Vigasztalódást a gyászoló családnak. Kulcsár Dezső Árpád, felesége Piroska.
*
„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” (Fil. 4.13) A boldog feltámadás reménysége alatt búcsúzom szeretett nagybátyámtól KULCSÁR IMRÉTŐL. Kívánok vigasztalódást a gyászban lévő családnak. Unokaöccse, Kulcsár Árpád és családja.
*
Szeretettel emlékezünk a 20 éve elhunyt TOMASICZ JÁNOSRA. Felesége, lánya, veje, unokája.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra és nagyapára, MOLNÁR ISTVÁNRA, aki ma 3 éve itthagyott bennünket. Nyugodj békében! Emlékezik rá bánatos családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, GYULAI LAJOSRA halálának 11. évfordulóján. Szívünkben örökké élni fogsz. Emléked legyen áldott, nyugodj békében$ Feleséged, Manyi, lányaid, Tünde és családja, Melinda és családja.
*
Megdöbbenve értesültem és őszinte részvétemet fejezem ki ZÖLD ERZSÉBET tanító néninek egyetlen fia, CSABA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Saiter Ferencz, az örök barát.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, sógornőre, nagynénire, keresztanyára, HALÁSZ EDITRE (szül. BORSI) halálának ötödik évfordulóján. „Egy szál gyertya, mely lassan végig ég, Egy élet, mely percek alatt véget ért, Itt hagytad azokat, kik szerettek Téged, De emléked örökre a szívünkbe égett.” Bánatos családja.
*
„Gyöngyszem volt Ő, a szeretet láncából!” Szívünk soha el nem múló szeretetével emlékezünk születésnapján drága lányunkra, STEIN-BERNÁT ANGÉLÁRA (Bihar). Szelíd szemeidben a szeretett fénylett, Előttünk van arcod, drága tekinteted, A szívünk telis-tele van drága emlékekkel, Nagyon messze mentél, hiányzol nekünk, De naponta azt üzened, Lélekben örökre itt vagy velünk. Szívünkben őrzünk mint drága kincsünket, a jó Isten őrködjön pihenésed felett. Örökké szerető szüleid.
*
Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki volt kolléganőnknek, ZITTÁNAK és családjának, szeretett fia, ROMI váratlan halála miatt érzett fájdalmában. Nyugodjék békében$ Kolléganői: Kapcsos, Oli, Magdi, Jutka.
*
Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett osztálytársunktól, CSATLÓS ISTVÁNTÓL (CSUTI). Őszinte részvétünk a családnak. Az 1970-ben végzett XII. C.
*
Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk drága unokaöcsémtől, ZÖLD CSABÁTÓL, egy nagyszerű unokatestvértől, akinek az emléke örökre szívünkben marad. Nagybátyja Dalia, Gabika, unokatestvére Zsombor és családja.
*
Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Számunkra te sosem leszel halott, emléked örökké él, mint a csillagok! Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett keresztapám, ZÖLD CSABA 61 éves korában elhunyt. Búcsúzik keresztlányod, Bogi.
*
Könnyes szemmel emlékezünk drága szerettünkre, GUI MÁRIÁRA, aki holnap töltené be 62. életévét. „Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, Ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. Elvitted a fényt, a derűt, a meleget, Csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet. Ez a gyertya most érted égjen, Ki fent laksz most a magas égben, Ki vigyázol ránk odafentről, S lelkünkhöz szólsz a végtelenből.” Gyászoló családja.
*
Kegyelettel emlékezünk haláluk 75 éves évfordulóján a második világháború Nagyváradon ártatlanul meggyilkolt 13 leventére, akik végül a nádudvari református egyház kertjében nyugszanak. Akik eltemették, családok sírkövet állítottak: Tarsoly Zoltán, Jován Gyuláné, Zsíros Péter, Zsíros Sándor, Erdei József. Erdei Józsefnek családjának külön köszönet, akik gondoskodtak édesapánkról, DAROCZI BÁLINTRÓL, aki fejlövést kapott, de megmenteni nem lehetett. Köszönet biharfélegyházi Szabó Zsolt református lelkésznek, valamint a falu lelkes és jó embereinek, az emlékmű létrehozásáért és Deák Ferenc művész úrnak a szép munkásságáért. Valamint két nagybácsimra, akik meghurcolva, DAROCZI LAJOSRA, DAROCZI GYULÁRA, a szibériai 5 éves szenvedésért. A jó Istent kérjük, őrizze őket, adjon nekik békés és örök nyugodalmat! Béke poraikra! A biharfélegyházi gyászoló rokonság nevében és édesapánk emlékére Daroczi Szerző Erzsébet.
*
Mély fájdalommal és megtört szívvel, Isten akaratában megnyugodva tudatom, hogy egyetlen drága gyermekem, ZÖLD CSABA LORÁND türelemmel viselt, hosszú betegség után, október 7-én Budapesten elhunyt. Temetése Biharon a református kápolnából október 12-én, 61. születésnapján, délután 3 órakor lesz. Nyugodjál békében drága gyermekem! Gyászolják: Édesanyja, fiai Gábor és Gergő, hűséges élettársa, Gabi.
*
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy RÁCZ JÓZSEF (RUCA, élt 61 évet) elhunyt október 5-én, hosszú szenvedés után. Temetése szombaton, 12-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolják testvérei, Gyula és családja, Lacika és családja, Attila és családja, valamint édesanyja, aki soha nem felejti el, míg él.
*
Drága édesanyánk, ÖZV. KOVÁCS BÉLÁNÉ (sz. GY. MOLNÁR RÓZA, Szalárd) október 12-én lenne 100 éves, de 13 éve már megtért Teremtőjéhez. Isten nyugosztalja, a 75 éve hősi halott édesapánk és a többi már eltávozott szeretteink körében! Hálával és szeretettel gondolnak rá gyermekei: Ibolya és Béla, valamint unokái családjaikkal.
*
Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyámra, ÖZV. DÁNYI ERZSÉBETRE halálának 21. évfordulóján. Soha nem szűnik meg szívünkben emléked. Kati és Zsiga.
*
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesapa, após, nagyapa és testvér, KULCSÁR IMRE (Nagyszántó) 78 évesen visszaadta lelkét Teremtőjének. „Amíg velünk voltál, egyszerű volt minden, most megpihentél, olyan üres lett minden. Dolgoztál, hittél, szerettél, nem marad árván amit megteremtettél. Mert az arcod örök és nem száll el szavad, minden tanításod a lelkünkben marad. Nemes volt a szíved, a drága kezed dolgos, életed nehéz volt, álmod legyen nyugodalmas!” Bánatos fia, lánya, menye, veje, három unokája, Tibi, Antónia, Milán és testvére István.
*
Örökké tartó hálával és szeretettel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra és nagymamára, KOVÁCS IRÉNRE (SZÜL. ANTAL LÍDIA, a Ruhagyár volt dolgozója, nyugdíjasa), aki hat évvel ezelőtt október 13-án hunyt el. Emlékeinkben itt van velünk. Bánatos gyermekei és azok családjai.
*
Fájó szívvel emlékezünk szeretett halottunkra, JÉGER JÓZSEF SÁNDORRA (JOCÓ) a Szőrmegyár volt dolgozója, halálának első évfordulóján. Akit őriz a szívünk az nem hal meg soha. A gyászoló család.
*
„Múlnak az évek, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket. A viszontlátás hitével emlékezünk október 12-én halálának 4. évfordulóján BALLA ISTVÁN ZSOLTRA, és édesapjára, BALLA PÉTERRE, aki 75 éve a szovjet bevonulás vétlen áldozata lett. Szerető családjuk.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szerető férjre, édesapára, nagyapára, SZABÓ ISTVÁNRA (Kémer). Tíz hosszú év telt el azóta, hogy itthagytál. Egyedül valakit mindig várni. Valakit várni, aki nem jön többé soha. Feledni valakit lehetetlen csoda! A bánatos család: gyászolja felesége, 2 fia, lánya, menye, veje és 2 unokája.
*
Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre és édesapára, IFJ. BOGNÁR ISTVÁN- LÁSZLÓRA halálának 3. évfordulóján. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem őrülsz már nekünk szerető szíveddel, de egy könnycsepp a szemünkben érted él. Telhetnek a napok, múlhatnak az évek. Szívből szeretünk, nem feledünk téged.” A szerető feleséged és gyermekeid.
*
„Könyörülj rajtam, Istenem, a te nagy irgalmasságod szerint.” CARP VASILE, DUME FLOAREA, HAGHIAC MARIA, GYÖRGY VINCZE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk GYÖRGY VINCZÉTŐL. „Lelked remélem békére talált, s Te már a mennyből vigyázol majd Ránk! Soha nem felejtünk, szívünkben szettünk, rád örökkön – örökké emlékezünk! Gyászolja: sógora, Szabó László és családja, Erika, Renáta és Kinga.
*
Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett testvértől, sógortól, keresztapától, GYÖRGY VINCZÉTŐL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászolja testvére, János, sógornője, Angi, keresztgyermekei, Babi, Dia valamint családjaik.
*
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa és nagyapa GYÖRGY VINCZE hosszú, türelemmel viselt betegség után, életének 64. évében elhunyt. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem őrülsz már nekünk szerető szíveddel, de egy könnycsepp a szemünkben Érted él, egy gyertya az asztalon Érted ég. S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged.” Temetése szombaton 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle felesége, Marika, fia, Vincze, lányai, Délia és családja: Csabika, Lilien és Medárd, valamint Timi és párja, Krisztián.