Gyászhírek, 2019. november 4.

Gyászhírek, 2019. november 4.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, özv. PAP JÁNOSNÉ (szül. ELEK EMMA, Szalárd) hosszan tartó betegség után életének 88. évében megtért Teremtőjéhez. Temetése november 4-én, hétfőn 14 órától lesz a szalárdi református kápolnából. Búcsúzik tőle fia, menye, unokái, unokamenye és unokaveje.


Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal teli szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették, tisztelték, ismerték, hogy a szeretett feleség, anya, FAZAKAS IBOLYA (szül. Debrenti) visszatért Teremtőjéhez. „Csendesen alszik, megpihent végleg, Angyalok bölcsője ringatja már, nem jöhet vissza, hiába hívjuk, Emléke szívünkben otthont talál.” Temetése 2019. november 4-én, hétfőn 13 órától lesz a Rulikowski temető Steinberger képolnájából. Gyászolja férje, Sanyi és lánya, Erika.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki FAZAKAS SÁNDORNAK és családjának a szeretett feleség és édesanya elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Szomszédai, barátai és ismerősei a Discret kávézóból.

*

Részvétünk a gyászoló családnak, és Istentől vigasztalást a FAZAKAS IBOLYA eltávozása miatti gyászukban, bánatukban. Emlékét megőrizzük. A Csillagocska Alapítvány.

*

„Mert én élek, ti is élni fogtok.” (Ján: 14,19). Egy értékes emberrel apadt a nagyvárad-réti gyülekezet lélekszáma. A mindenki által megbecsült és tisztelt munkatárs, FAZAKAS IBOLYA 59 évesen adta vissza lelkét Teremtő Urának. Szomorú szívvel, de Isten akaratát elfogadva együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki férjének, leányának és a gyászoló családnak, kérve a Mindenhatót, hogy Ő adjon vigasztalást és megnyugvást a fájó szíveknek. A Nagyvárad-Réti Egyházközség.

*

Fájdalommal emlékezünk MAMIKÁNKRA, VIRÁG ETELKÁRA, aki november 2-án volt 4 éve, hogy itthagyott bennünket. Ibike és Andika.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett édesapánkra, MUNKÁCSI JÓZSEFRE, aki egy éve búcsú nélkül hagyott itt bennünket. „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes ott, ahol már nincs fájdalom, csak örök béke.” Szerető családja.

*

Isten döntését elfogadva búcsúzik az egész család SIMASCHEVICI MÉSZÁROS TÜNDÉTŐL (élt 53 évet). Nyugodjon békében!

*

„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,/ Csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet./ Bennük él egy arc és végtelen szeretet,/ Amit tőlünk soha, de soha, senki el nem vehet./ Hiányodat feldolgozni nem lehet,/ Csak próbálkozunk élni nélküled!” Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára és apósra, TORZSA GYULÁRA (Biharpüspöki). Szerető családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szeretteinkre, VAJNA ERZSÉBETRE (Kügypuszta) halálának 2. évfordulóján. Édesanya, nővére és családja. VAJNA JÓZSEFRE (Kügypuszta) halálának közelgő 5. évfordulójára. Felesége, lánya és családja. Nyugodjatok békében. Szerető családotok.

*

Szomorú egy év telt el mióta az örök hazába költözött a drága, jó férj, apa, nagyapa, CSUCSUJ ISTVÁN hiányát minden nap érezzük, gondoskodó szeretetét nem pótolja semmi. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerető családja.

*

„Mindnyájan Isten ítélőszéke elé jutunk.” KISS RADU, PAPP GIZELLA, LUKATS ANIKO, SZAKACS ILONKA, SIMASCHEVICI TUNDE-CSILLA, FAZAKAS IBOLYA-BORBALA, GARAI ROZALIA, ANTAL MARCEL-CALIN, MIHALY ZOLTAN, DANCIU MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy GARAI ROZÁLIA (élt 90 évet) rövid, de súlyos szenvedés után november 1-jén elhunyt. Temetése hétfőn, 4-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolják lányai, veje, unokái és annak családjai, valamint dédunokái.