Gyászhírek, 2019. március 8.

Gyászhírek, 2019. március 8.
Megrendülve, fájdalommal veszünk végső búcsút a nagyváradi Máltai Szeretetszolgálat volt elnökétől, DR. FÖLDES ADALBERT főorvos úrtól. Embersége és empatikus, szociális érzékenysége meghatározó tényező volt valamennyiünk életében. Távozása hatalmas, pótolhatatlan űrt hagy valamennyiünk szívében. Nyugodjon békében drága doktor úr! Őszinte részvétet és megnyugvást kívánunk a gyászoló családnak. Koncsek Zita volt alelnök és, a Máltai Szeretetszolgálat régebbi csoportja.


Őszinte részvétünket nyilvánítjuk kolléganőnknek, ZSIGMOND ILONA ÉVANAK nagymamája elvesztésekor érzett mély fájdalmában. Ida, Marika, Jucika, Éva, Gabi és Suzi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára és rokonra, WÄCHTER ANNÁRRA, halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében. A bánatos család.

*

Fájdalommal emlékezünk a szeretett apára, apósra, nagyapára, SZILÁGYI KÁROLYRA halálának 20. évfordulóján. Nyugodjon békében. A gyászoló család.

*

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy édesanyám, ÖZV. SZABÓ ROZÁLIA (szül. PAPP, Biharpüspöki), életének 91. évében hirtelen eltávozott az élők sorából. Utolsó útjára szombaton, március 9-én 14 órától a biharpüspöki temető kápolnájából kísérjük. Fájó szívvel búcsúzik lánya Ica és Jenő.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a legdrágább nagymamától és déditől, ÖZV. SZABÓ ROZÁLIÁTÓL, aki életének 91. évében hirtelen itthagyott minket. Drága emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Búcsúzik unokája Éva, dédunokái Norbi és Brigi.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától, dédnagymamától, ÖZV. SZABÓ RÓZÁTÓL, aki 90 esztendősen adta vissza lelkét Teremtő Urának. Nyugodj békében Dédi! Szerető unokája Anikó, unokaveje Béla, dédunokái Gergő és Heni.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki az egész családnak a szeretett és tisztelt. DR. FÖLDES BÉLA halála miatt érzett mély gyászukban. Meghatározó egyénisége volt Nagyvárad szellemi életének. Emlékét megőrizzük. Nyugodjék békében. Kiss Törék Ildikó.

*

Mély fájdalommal és soha el nem múló szeretettel emlékezem a legdrágább édesanyára, PETYÁR MÁRIÁRA (szül. DEME) halálának 6. évfordulóján. Szeretett fia Attila.

*

„Kinek már nem hagyja el ajkát hang, gyászold meg őt, te konduló harang.” SZABÓ ROZÁLIA, MATEI ANA, HADADE MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Non Stop Temetkezési Vállalat.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a legdrágább édesapára, apósra, nagyapára és dédapára, MUCSI ISTVÁNRA, akinek drága szíve 10 éve szűnt meg dobogni. A viszontlátás reményében, mivel hiszünk az ígéretben: „Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom azt az utolsó napom.” (János 6:40) Szerető lánya Ibike, veje Sanyi és egyetlen unokája Levente, családjával.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, POSZTOS ISTVÁNRA, halálának nyolcadik évfordulóján. Nélküled szomorú a szívünk, üres a házunk, még most sem hisszük el, hogy hiába várunk. Szerető feleséged Irma, fiaid István, Sándor, menyeid Rózsika, Márta, unokáid Olika, Norbi, Dávid, unokavejed Ştefan.

*

Édesapára, RAUCH GYULÁRA (Szentjobb) emlékezünk halálának 22. évfordulója alkalmából. „Akiket szeretünk, s már sírban nyugszanak, igazi nyughelyük a szívünkben marad. Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet. Szerető lányod Kati.

*

Ha nem mentél volna el olyan hirtelen, ma együtt ünnepelhetnénk a 70. születésnapodat. Szomorúan emlékezünk PÁLL ERZSÉBETRE (Margitta). Szerető férje Béla és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szerető szülőkre, nagyszülőkre, BESSENYEI LÁSZLÓRA és BESSENYEI KLÁRÁRA haláluk 21. évfordulóján, és fiaikra, BESSENYEI LÁSZLÓ ATTILÁRA halálának 25. évfordulóján, és a 19 éve elhunyt BESSENYEI GYÖRGYRE. Isten őrködjön pihenésük fölött!Emléküket megőrzi a bánatos család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, VINITOR IMRÉRE halálának 4. évfordulóján.„Emléked mélyen a szívünkben él, s hiányzol nekünk, a jó Isten vigyázzon Rád és kövessen a szeretetünk.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A bánatos család.

*

„Elmúlt, mint száz pillanat,/ S, tudjuk, mégis, hogy múlhatatlan,/ most szívek őrzik, nem szavak.” Emlékezünk rád MOSZORJÁK ATILA (1975–2010). Kisfiad Dániel, szerető szüleid, öcséd, sógornőd és Mama.

*

Ha belépek a lakásba, úgy érzem itt vagy… Kereslek… De már öt éve elmentél SULYOK ÁGNES, de a lelked itt maradt. A férjed.

*

„Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni,/ Szerető jóságod nem tudjuk feledni./ Elfelejteni téged soha nem lehet,/ Meg kell tanulni élni Nélküled!” Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a szeretett PETRI GABRIELLÁNKRA, aki ezelőtt 10 évvel, március tizedikén távozott közülünk örökre. Emlékét örökké őrizzük a szívünkben. A bánatos család.

*

Szomorú szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk HUTAI IMRÉRE halálának 3. évfordulóján. „Elfáradtál az élet tengerén,/ Pihenj csendben a föld lágy ölén./ Ha ránézünk sírod kövére,/ Szorgalmas munkádnak e sír lett a bére./ Istenünk, kérünk, vedd helyettünk oltalmadba őt,/ Tárd ki kapudat nyugodni vágyó lelke előtt!” Emléke örökre velünk marad! Gyászolja bánatos édesanyja és testvérei Sándor és Csaba.

*

„Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,/ De a kegyetlen halál mindent összetépett./ Csoda volt, hogy éltél és bennünket szerettél,/ Nekünk nem haltál meg, csak álmodni mentél./ Egy reményünk van, ami éltet és vezet,/ Hogy egyszer majd találkozunk veled.” LŐRINCZNÉ LÁZÁR MARGARÉTÁRA,
halálának 2. évfordulóján emlékezik: férje, lánya, testvére, veje, unokái és családja, és azok unokatestvérei és a volt szomszédok.

*

Fájó szívvel búcsúzunk nagybácsimtól, BARTHA JENŐTŐL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle Antal Béla és családja, sógora András.

*

Fájó szívvel búcsúzunk BARTHA JENŐTŐL. Nyugodjon békében, emléke legyen áldott! Búcsúzik tőle Antal Norbert, Tamara és a kicsi Dávid.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett apától, nagyapától, dédapától, BARTHA JENŐTŐL, aki életének 88. évében elhunyt. Temetése szombaton, március 9-én 14 órától a kisszántói kápolnából lesz. Emlékét örökké megőrizzük. Búcsúzik tőle lánya, unokája, unokamenye és dédunokái.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki DR. FÖLDES BÉLA családjának, szerettük elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Gönczi Lajos és családja Biharról.

*

Nagy bánatotokban együtt érzően osztozva búcsúzom DR. FÖLDES BÉLÁTÓL. Budaházy Mária.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, DR. BUDAHÁZY ISTVÁN búcsúztatásán részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Budaházy Mária és a gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj és édesapa, DR. FÖLDES BÉLA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Varga György és családja.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló NABOSNYI családnak a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, SZILÁGYI ÉVA elvesztése okozta fájdalmukban. Az elhunytnak örök nyugodalmat, a gyászoló családnak megnyugvást kíván a Agnulli Dei Idősek Otthona.

*

Őszinte részvétünk kolléganőnknek férje, DR. BUDAHÁZY ISTVÁN elhunyta miatti fájdalmában. Nyugodjon békében! A Horber család.

*

Őszinte részvétünk BUDAHÁZY MARIKÁNAK, és a gyászoló családnak DR. BUDAHÁZY ISTVÁN elvesztése miatt érzett fájdalmában. Requiem aeternam, et lux perpetua luceat ei. Mártonffy Ildikó és Egri Ferenc, Andriuc Ana és családja.

*

Soha el nem múló bánattal emlékezem a drága feleségre, KURUCZ IBOLYÁRA, halálának 29. évfordulóján. „Emléked él és élni fog, míg az én szívem e földön dobog./ Őrzöm a képed, a mosolyod, a hangod és minden gesztusod./ Őrzöm a mozdulataid, mely bennem él, mind a mai napig./ Őrzöm a felém közvetített gondolataid, a nekem suttogott szavaid.” Szívemben örökké élni fogsz! Szerető férjed Mihály.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesanyára, KURUCZ IBOLYÁRA, halálának 29. évfordulóján. „Kimegyek a temetőbe, leülök a sírkövedre,/ Sokat gondolok rád, s szememben könny áradat./ Elmesélem mostani életemet,/ Érzem, hogy a távolból is figyelsz engemet./ Sokszor hallom intő hangodat,/ Gyermekem, végre szedd össze magad!/ Bár telnek az évek, és te hiányzol nagyon,/ Velem leszel mindig és kísérsz utamon.” Soha nem felejtünk! Szerető fiad Öcsi és családja, szerető lányod Éva és családja.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesanyára és nagymamára, DOBRAN MARIARA (MANYIKA), akinek március 8-án lesz 15 éve, hogy drága szíve megszűnt dobogni. „Égi Atyánk halld meg imánk,/ Fájdalmunkban adj erőt,/ Fenn a mennyben áldd meg Őt!” Őt soha el nem felejtő és nagyon szerető lánya Baba, fia Puiu, menye Adriana és drága unokája Diana és családja.

*

Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal teli szívvel tudatjuk, hogy szeretett Édesanyám, SZILÁGYI ÉVA (szül. SZARVADI) életének 84. évében 2019. március 6-án elhunyt. Végső nyughelyére március 9-én 13 órakor helyezzük a margittai temetőben. Drága emléke örökké szívünkben él! Búcsúzik tőled gyermeked Éva és vejed Jancsi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától, SZILÁGYI ÉVÁTÓL, aki életének 84. évében itthagyott bennünket. Mindig szeretettel fogunk rád gondolni és emlékedet szívünkben őrizzük. Búcsúzik tőled drága unokád Bettike, férje Tibor és drága dédunokád Ádám.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk NAGYMAMITÓL, aki türelemmel viselt betegség után elhunyt. Sosem feledjük mosolygós tekinteted. Búcsúzik tőled unokád Évike és vőlegénye Lehel. Mély fájdalommal búcsúzok szeretett nagymamámtól. Emlékedet szívemben őrzöm. Legidősebb unokád Jancsika.

*

Köszönetet mondunk a margittai Caritas Catolica munkatársainak, gondozóinak, akik, ha rövid ideig is, szerető Édesanyánk, SZILÁGYI ÉVA (élt 84 évet) mellett voltak, ápolták és gondozták türelemmel. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MAVRODOGLU ILDIKÓNAK és családjának. Székely Hajnal és Tibor.

*

Együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki DR. FÖLDES BÉLA családjának, szerettük elvesztése miatti mély fájdalmukban. Székely Tibor és családja.

*

Miért éppen Ő? „A lét arcán hallgatás ül…” DR. FÖLDES BÉLA halála nagy veszteség a szakmának, a betegeinek, a közéletnek. Hiányozni fog a közösségi teremtő ereje, de barátként elvesztése pótolhatatlan. Dálnoky Emese és Billke.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a FÖLDES családnak a szeretett DR. FÖLDES BÉLA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Romániai Máltai Szeretetszolgálat igazgató tanácsa nevében: Tischler Ferenc elnök, Puskás Bálint tiszteletbeli elnök.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a ma 7 éve elhunyt ID. BALLA ISTVÁNRA. Örökké szerető felesége, fia, lánya és unokái.

*

Mély megrendüléssel értesültünk DR. FÖLDES BÉLA, a Művelődési Szaktestület tagjának elhunytáról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A Communitas Alapítvány kuratóriuma.

*

Őszinte részvétem és együttérzésem DIDÓNAK, a drága feleségnek és szeretteinek a mindenkin segítő, közösségeket építő, rendkívüli ember DR. FÖLDES BÉLA elvesztése miatt érzett mélységes fájdalmukban. A jó Isten áldása és sok-sok ember hálája, imája kísérje mind a továbbiakban. Jakobovits Márta.