Gyászhírek, 2019. március 7.

Gyászhírek, 2019. március 7.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Dr. Földes Béla családjának szerettük elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetének munkaközössége.

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak Dr. Földes Béla elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az RMDSZ Nagyvárad-Réti körzete.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak DR. FÖLDES BÉLA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. „Mert a mint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által.” (2 Kor. 1,5). A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa és az Ecclesia Mater Alapítvány volt munkatársai.

*

Megrendülten értesültünk DR. FÖLDES BÉLA, a Partium Alapítvány elnökének elhunytáról. Nemzeti közösségünk iránti önzetlen szolgálata példaértékü marad számunkra. Pihenése legyen csendes. Emlékét kegyelettel megőrizzük! A Partium Alapítvány elnöksége együttérzéssel osztozik a család fájdalmában.
*

Őszínte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak DR. FÖLDES BÉLA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Pihenése legyen csendes, emléke legyen áldott! A Varadinum Kulturális Alapítvány kuratóriuma.

*

Döbbenten értesültünk az általunk mélyen tisztelt és szeretett, köztiszteletben álló orvos és közéleti személyiség, Dr. Földes Béla neurológus főorvos elhunytáról. Őszinte részvétünket fejezzük ki gyászoló családjának. Emlékét megőrizzük. Nyugodjon békében! A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház vezetősége és munkaközössége nevében Bradács Alíz igazgató.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj és édesapa, DR. FÖLDES BÉLA, elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Dérer Ferenc és családja.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki a gyászoló családnak a szeretett édesanya, nagymama, Özv. SÁSKA ERZSÉBET, elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében. Dérer Ferenc és családja.

*

Mély megrendüléssel és fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nagynénénk, KOVÁCS ERZSÉBET, (szül. STAVARSZ) 2019. március 5-én, 86 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2019. március 7-én, 13,00 órakor lesz a margittai református temetőben, katolikus szertartás szerint. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében! Búcsúznak tőle: Gabi, továbbá Nórika és Attila gyermekeivel.

*

Mély fájdalommal és könnyes szemmel búcsúzom szeretett húgomtól, MELÁN BARBARÁTÓL (szül. Ványa), aki 86 éves korában örökre megpihent. „Soha nem halványul szívemben, soha nem szűnik meg lelkemben gyászom érted. Nagyon fáj, és ez örökre így marad, te mindig velem leszel, az idő bárhogy is halad”. Temetése március 8-án, pénteken 13 órától lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Búcsúzik tőle bánatos nővére, Jolán.

*

„Megnyílt az ég, és magához szólított a fény. Gyönyörű ragyogás csábított fölfelé. Magad mögött hagytad a földi létet, Szárnyaljon most már odafonn a lelked!” Szomorú és megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett keresztanyám, MELÁN BARBARA (szül. Ványa), 86 éves korában csendesen megpihent. Temetése március 8-án, pénteken 13 órakor lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászolja keresztfia Gyuszi és családja.

*

Elérkezett a búcsúzás ideje, MAMA… Összetört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy felejthetetlen nagymamánk, a mindig vicces kedvű MELÁN BARBARA 86 éves korában elment közülünk. Isten akaratában megnyugodva, szívünkben örökké fogjuk őrizni drága emlékét. Köszönöm, hogy felneveltél, találkozunk még mamám… Búcsúzik tőle Zolika, Karolina, dédunokája Annamária és a Melán család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DR. FÖLDES BÉLA eltávozott közülünk. Temetése pénteken, március 8-án 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. A bánatos, gyászoló család.

*

Őszinte részvétünk DR. FÖLDES DEANANAK és családjának a szeretett férj, apa és após, DR. FÖLDES ADALBERT elhunyta miatt érzett fájdalmában. Popi Sándor és családja.

*

A nagyváradi NewMedics klinika munkaközössége őszinte részvéttel osztozik a gyászoló család fájdalmában egykori kollégánk, DR. FÖLDES BÉLA elvesztése miatt.

*

Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki DR. FÖLDES BÉLA gyászoló családjának. Dr. Ritli László és családja.

*

Mély megrendüléssel búcsúzunk a szeretett DR. FÖLDES BÉLÁTÓL. Ifj. Ritli László és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki DR. FÖLDES BÉLA családjának a szeretett férj és édesapa elvesztése miatt érzett fájdalmában. Horváth Sauer Yvette és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki FÖLDES DEANANAK és családjának a szeretett férj, édesapa és após elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Sauer András és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki DR. FÖLDES BÉLA családjának szerettük elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Lakatos Péter és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk DR. FÖLDES BÉLÁTÓL, részvétünket fejezzük ki családjának. Nyugodjon békében! Kiss Sándor és családja.

*

Szomorúan értesültünk a színészek istápolója, DR. FÖLDES BÉLA haláláról. Emlékét megőrizzük! Ezúton fejezem ki részvétemet magam és családom nevében gyászolóinak. Hajdu Géza.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a FÖLDES családnak a szeretett férj és apa, DR. FÖLDES BÉLA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Boros Kinda Ilonka és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük a gyászoló családnak DR. FÖLDES BÉLA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Derzsi Ákos és családja.

*

Együtt érzünk a FÖLDES családdal és osztozunk a szeretett férj és apa, BÉLA barátunk elvesztése miatt érzett fájdalmában. Dobos Imre és családja.

*

A szavak elszállnak, de a tettek megmaradnak. Kegyelettel búcsúzunk a tettek emberétől, DR. FÖLDES BÉLÁTÓL. A Romániai Máltai Szeretetszolgálat nagyváradi önkéntesei. Őszinte részvétünket fejezzük ki a FÖLDES családnak, DR. FÖLDES BÉLA elhunyta miatt érzett fájdalmában. Pete István és Erdei Irénke.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára, apára, LUCACI SÁNDORRA halálának 7. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Felesége Irén, fia Sándor, unokái Sophie, Mark, menye Annamária.

*

Megrendüléssel értesültem a messzi távolból DR. BUDAHÁZY ISTVÁN főgyógyszerész elhunytáról, aki eltávoztával fájdalmas űrt hagyott egész nagyváradi magyar közösségünkben. Együttérzésemet fejezem ki a gyászoló családnak. Tőkés László.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága édesanyánkra, SZABÓ IRÉNRE, (Éradony) halálának 10. és drága édesapánkra, SZABÓ MIHÁLYRA halálának 18. évfordulóján. Szerető fiuk Mihály és Kálmán családjaikkal.

*

Fájó szívvel emlékezem a szeretett férjre, BUNDIK SÁNDORRA (Veresegyháza) halálának 8. évfordulóján. „Tied a csend, a nyugalom, az enyém a bánat és a fájdalom. Múlnak a napok, telnek az évek, szívemben megmarad fájó emléked.” Nyugodj békében! Bánatos felesége Jutka.-

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább anyára, nagymamára, testvérre, FENESI ILONÁRA (ICU) halálának 2. évfordulóján. Fájó szívünkben őrizzük emlékedet. A szerető család.

*

„Emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened.” Móz. 8,2. A gyászoló családdal együtt érezve emlékezik a Csillagvárosi Presbitérium néhai főgondnokának, TÓTH ELEKNEK befejezett földi szolgálatára. A közösen végzett egyházépítés évtizedeit nem feledve, és Isten akaratában megnyugodva veszünk búcsút testvérünktől.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága anyára, nagymamára, dédmamára, KAZATSAY ANNÁRA, (szül. BOBOVAI, BOBOVSZKY), aki ma 6 hete adta vissza lelkét Teremtőjének. Béke poraira! A család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós és nagymama, BENDE MAGDOLNA életének 93. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése március 7-én 11 órakor a városi kápolnából. Búcsúzik tőle fia Sanyi és családja, menye és unokái.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a BUDAHÁZY családnak a szeretett DR. BUDAHÁZY ISTVÁN főgyógyszerész elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Rittinger József és családja, Nagyvárad.

*

A Nagyváradi „Dr. Gavril Curteanu” Városi Klinikai Kórház vezetése és igazgatótanácsának és orvosi tanácsának tagjai ezúton fejezik ki DR. FÖLDES ADALBERT elhunyta miatti sajnálatukat. Igaz jelképe volt ő az embertársai iránti odaadásnak, Nagyvárad orvosi világának kiemelkedő személyisége, aki a megye orvosi, társadalmi, politikai és adminisztratív életében elkötelezettséggel tevékenykedett, jelentős eredményeket érve el és hozzáértéssel ellátva a felelősségteljes tisztségeket. Osztozunk a család fájdalmában.

*

Az Evangélikus – Lutheránus Egyházközség és a Mátyás család őszinte részvétét fejezi ki és osztozik a gyászoló család fájdalmában DR. FÖLDES BÉLA örök hazába költözése alkalmával. Elköltöző testvérünket Isten mindeneket meghaladó szeretetébe és irgalmába ajánljuk. Mátyás Attila Evangélikus lelkész.

*

Őszinte együtt érzünk a gyászoló családdal szerettük, az általam nagyra becsült DR. FÖLDES BÉLA elvesztése miatt érzett fájdalmában. A jó Isten adjon neki örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék neki. Emlékét megőrizzük. Lakó József és felesége Eszter.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, FAZEKAS IMRÉRE halálának első évfordulóján. Minden múlandó ezen a világon, mint a harmat a letört virágon. Csak egy van, ami végig vezet szívünkben az örök emlékezet. Őrködj álma felett Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen. Örökké gyászoló felesége, fia, menye, unokái, sógora, sógornői, keresztfia és az egész rokonság.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, ÖZV. SASKA ERZSÉBET 87 éves korában 2019. március 5-én hosszan tartó betegség után elhunyt. Drága halottunkat az érmihályfalvi református temetőben, 2019. március 8-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Emlékét megőrzi szerető lánya Ibolya, unokái Alin és Sergiu.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett húgom, PUTNOKI ILDIKÓ 55 éves korában elhunyt. Temetése március 7-én, 15 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle bátyja Sanyi és családja.
*

Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, testvér, PUTNOKI ILDIKÓ, 55 éves korában rövid, de súlyos betegségben elhunyt. Temetése ma, március 7-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.

*

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, hiába szállnak szárnyak, álmok, évek.” DR. FÖLDES ADALBERT, STRATULAT SILVIA, SÁSKA ERZSÉBET, IGNA TRAIAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett édesanyámra, az anyósra, nagymamára, BÁNYAI ILONÁRA, aki ma, március 7-én egy éve hunyt el. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Szerető lánya és családja.