Gyászhírek, 2019. március 6.

Gyászhírek, 2019. március 6.
Mély megrendüléssel értesültünk tisztelt és szeretett barátunk, Dr. FÖLDES BÉLA korai haláláról. Élete, munkássága szakmai és közéleti szinten is pótolhatatlan űrt hagyott maga után, melyet mindannyian érzünk. Őszinte részvéttel kívánunk a gyászoló családnak megnyugvást és erőt a megmásíthatatlan elfogadásához. Az RMDSZ Nagyvárad városi szervezete és családom nevében, Meleg Vilmos.


Az Úr Isten adjon erőt és vigasztalódást a gyászoló családnak DR. FÖLDES BÉLA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. „…ha az emberek szemében szenvedtek is, a reményük tele volt halhatatlansággal.” (Bölcs. 3,4) Őszinte részvéttel: Pásztor Sándor és családja.

*

Mély megrendüléssel vettünk tudomást DR. FÖLDES BÉLA elhunytáról. A Bihar megyei RMDSZ saját halottjának tekinti és Isten akaratában való megnyugvást és vigasztalódást kíván a hozzátartozó családnak szerette elvesztése miatt. Őszinte részvéttel: A Bihar megyei RMDSZ vezetősége.

*

Az Úr Isten adjon erőt és vigasztalódást a gyászoló családnak DR. FÖLDES BÉLA elvesztése miatt érzett fájdalmában. „Mert a mi országunk a mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk.” (Fil 3,20) Cseke Attila és családja.

*

„Küzdöttél, de már nem lehet,/ Csend ölel át és szeretet./ Csak az hal meg, kit felednek,/ Örökké él, kit igazán szeretnek.” (Kosztolányi Dezső) Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak DR. FÖLDES BÉLA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Szabó Ödön és családja.

*

Mély megrendüléssel értesültünk DR. FÖLDES BÉLA elhunytáról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak! Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! Pete István és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki DR. FÖLDES BÉLA, alapítványunk alelnöke családjának szerettük elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Emlékét megőrizzük. A Szentjobbi Szent István Szociális Központ vezetősége, munkaközössége és gyermekei.

*

„A szeretet nem csupán érzelem, hanem tudatos elköteleződés is. Megtartó hűség, amely bonthatatlan egységbe forraszt.” (Simon András) Mély fájdalommal búcsúzunk szervezetünk alapító tagjától, DR. FÖLDES BÉLÁTÓL. A jó Isten hálálja meg minden fáradozását, közösségünkért végzett kitartó munkáját. Békés megnyugvást az elhunytnak, a családnak pedig vigasztalódást. A Caritas Catolica munkaközössége.

*

Az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége és lakói, valamint a várad-velencei református egyházközség lelkipásztora és presbitériuma az örök élet reménységével vesz búcsút SZABÓ PIROSKA (Pipi néni) elhunytakor. Vigasztalódást kívánunk szeretteinek. A temetési szolgálatra szerdán délután 14 órakor kerül sor a bihari temető kápolnájában. „Az Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene: mert mindenek élnek ő néki.” (Lukács 20,38)

*

Őszinte részvétemet fejezem ki MARIKÁNAK és az egész családnak a szeretett DR. BUDAHÁZY ISTVÁN (főgyógyszerész) halála miatt érzett mély gyászukban. Nagyvárad egyik jeles személyiségét vesztette el. Nyugodjék békében. Kiss Törék Ildikó.

*

Együtt érzünk a BUDAHÁZY családdal, kedves barátunk, ISTVÁN elvesztése miatt érzett fájdalmában. Dobos Imre és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki DR. BUDAHÁZY ISTVÁN főgyógyszerész családjának, szerettük elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Dr. Nemes György és felesége.

*

Együttérzésünket fejezzük ki ezekben a nehéz órákban a gyászoló családnak, szomszédunk, DR. BUDAHÁZY ISTVÁN főgyógyszerész elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Őszinte részvétünk. A Dacia D2-es tömbház lakói.

*

Mély fájdalommal és őszinte megrendüléssel értesültünk szeretett és nagyra becsült főnökünk, DR. BUDAHÁZY ISTVÁN (főgyógyszerész) elhunytáról. Osztozunk a gyászoló család fájdalmában. Emlékét örökre megőrizzük. Andi, Judit és Enci.

*

Őszinte részvétem és együttérzésem MARIKÁNAK, a drága feleségnek és szeretteinek a nagyszerű, igaz ember, DR. BUDAHÁZY ISTVÁN tudós-gyógyszerész elvesztése miatt érzett végtelen fájdalmukban. Jakobovits Márta.

*

Megrendülten veszünk búcsút a kedves egykori osztálytárstól, apatárstól, DR. BUDAHÁZY ISTVÁN főgyógyszerésztől. Emlékét szeretettel őrizzük. Nyugodjon békében. Dr. Benedek Anna Mária és Ferenc.

*

Őszinte részvéttel osztozunk a család bánatában és szomorúan búcsúzunk a régi vívótárs, szeretetreméltó barát, kiváló gyógyszerész és élvezetes úti élmények avatott krónikása, DR. BUDAHÁZY ISTVÁN főgyógyszerész. Nyugodjon békében. Dr. Benedek Sarolta és Klára.

*

Utolsó üdvözlettel tisztelgünk DR. BONDOR DELIMAN KATALIN, szeretett tanárnőnk emléke előtt. Nyugodjon békében. Együtt érzünk a gyászoló családdal. Dr. Benedek Sarolta és Klára.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, TÓTH ELEK életének 86. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 2019. március 7-én, 13 órától a városi kápolnából. Búcsúzik tőle lánya Anna, veje Pisti, unokája Istvánka, anyatársa és Jancsi.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, TÓTH ELEK életének 86. évében rövid szenvedés után jóságos szíve megszűnt dobogni. Temetése 2019. március 7-én 13 órától, a városi kápolnából. Búcsúzik tőle lánya Magda, veje Laci, unokája Csilla.

*

„Szívetekben hagyom emlékem örökre, / ha látni akartok, nézettek az égre.” MELAN BARBARA, PUTNOKI ILDIKÓ PIROSKA, SĂRĂCUŢ MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett testvérem, NÉMETHY MAGDOLNA 83 évesen elhunyt. Temetése március 8-án d.u. 3 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle testvére Mária, unokaöccsei Gábor, Attila, szomszédai és unokája Cristi, a bánatos család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BONDOR KÁROLYNAK szeretett nővére, DELIMAN ECATERINA elhunyta miatt. Szabó Béla és felesége Milike, Szabó Zoltán és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, kollégánk SZÖRÉNYI JENŐ elvesztése miatt. A Panoráma cég munkaközössége.

*

„Megállt a szív, mely értünk dobogott,/ Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott./ Arany volt a kezed, munka az életed,/ Nem tekint már ránk ragyogó szemed./ Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk,/ De a te szíved itt maradt közöttünk.” Megtört szívvel emlékezünk DAJKA SÁNDORRA halálának 5. évfordulóján. Szép emlékét szívünkben őrizzük. Szerető felesége Dóra, fia Norbert és anyósa Margit.