Gyászhírek, 2019. március 5.

Gyászhírek, 2019. március 5.
Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett férjem, DR. BUDAHÁZY ISTVÁN, főgyógyszerész 77. éves korában elhunyt. Temetése szerdán, március 6-án 12 órakor a Steinberger kápolnából. Bánatos felesége Mari.


Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak az általunk nagyrabecsült jó barát Dr. Budaházy István (főgyógyszerész), elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Egy igaz ember volt! Emléke legyen áldott, pihenése csendes, nyugodjon békében! Emlékét megőrizzük, Dérer Ferenc és családja.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak szerettük, DR. BUDAHÁZY ISTVÁN megrendítő halála miatt érzett mély fájdalmában. Emlékét megőrizzük. Magyari Imre és Enikő.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki a BUDAHÁZY családnak jóbarátom, DR. BUDAHÁZY ISTVÁN elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. Duma István.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a BUDAHÁZY családnak a szeretett DR. BUDAHÁZY ISTVÁN főgyógyszerész elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Az Eszperanto szövetség, Nagyvárad.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak DR. BUDAHÁZY ISTVÁN elvesztése miatt érzett fájdalmában. Emlékét megőrzi a Voiticsek család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a BUDAHÁZY családnak a drága férj, DR. BUDAHÁZY ISTVÁN főgyógyszerész elhunyta miatt érzett fájdalmában. Dr. Földes Adalbert és felesége Deana.

*

Fájó szívvel búcsúzunk DR. BUDAHÁZI ISTVÁN főgyógyszerésztől. A reád mérteket elviselted, a reád bízottakat elvégezted. Nyugodj békében! Vigasztalást kívánunk a vigasztalhatatlan családnak. Pap László és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki DR. BUDAHÁZY ISTVÁN főgyógyszerész családjának, szerettük elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Kutron Péter és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak, BUDAHÁZY ISTVÁN főgyógyszerész elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. A Farmexim Rt. nagyváradi kirendeltségének munkatársai.

*

Őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki a BUDAHÁZY családnak szerettük, a példaértékű életet élt DR. BUDAHÁZY ISTVÁN (Pista) elhunyta miatt érzett fájdalmában. Búcsúzik tőle unokatestvére, Váradi József és családja.

*

Mélyen megrendített DR. BUDAHÁZY ISTVÁN főgyógyszerész barátunk halála, a kiváló szakember, a helyi és nemzetközi gyógyszerész történelem jeles képviselője. Őszinte részvétünk szeretett feleségének, MARIKÁNAK és az egész gyászoló családnak. Sit tibi terra levis! Vetuţa és Sandu Pop.

*

GÁL KATALIN szeretteinek a feltámadott Krisztus általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkaközössége és lakói. Béke poraira! „De a kik méltókká tétetnek, hogy ama világot elvegyék és a halálból való feltámadást… meg sem halhatnak többé: mert hasonlók az angyalokhoz; és az Isten fiai, mivelhogy a feltámadásnak fiai.” (Lukács 20, 35a-36)

*

Mély megrendüléssel búcsúzunk a szeretett testvértől és sógortól, BALOGH SÁNDORTÓL. „A búcsú, mit nem mondtál ki, elmaradt, / Elmentél, de gondolatban örökre velünk maradsz.” Emlékedet szívünkben örökre őrizzük.” Bánatos bátyád Géza, sógornőd Zsuzsa, családjuk Hajni, Csaba, Móni és családjuk.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapám, HARSÁNYI GÁBOR MIKLÓS életének 75. évében elhunyt. Temetése szerdán, 2019.03.06-án 11 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik szerető fia István.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett nagynénire, KÖRTVÉLYESI ESZTERRE (Bihar) halálának első évfordulóján. Ez a nap az emlékezés napja,/ Érted imádkozunk halkan, zokogva./ Örök álom zárta le szemed,/ Szívünkben megmarad örök emléked. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, keresztanyára, MOLNÁR KLÁRÁRA (szül. OZSVÁTH, Szentjobb) halálának 10. évfordulóján. Emléked örökké őrizzük szívünkben. Nővéred Éva, keresztgyermekeid Atti, Zoli, Andi, Ricsi, Tami.

*

Őszinte részvétünk TUSA ÁGNES barátnőnknek szeretett fia elvesztése miatt. Fehér Évi és Laci.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett öcsénktől, TÓTH MIHÁLYTÓL, aki életének 65. évében hirtelen elhunyt Debrecenben. Temetése március 7-én 14 órától a városi kápolnából. Őt soha el nem felejtő nővérei Erzsike és Marika, családtagjaikkal.

*

Fájó szívvel búcsúzunk DELIMAN ECATERINÁTÓL, akinek jóságos szíve életének 83. évében hosszú betegség után megszűnt dobogni. Temetése 2019. március 5-én 13 órától a nagyváradi Rulikowski temetőben, a Steinberger kápolnától lesz. Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk DORMÁNY GYULA ANDRÁSRA, halálának 7. évfordulóján. „Hulló könnyekkel állok sírod mellett,/ A koporsó bezárta a legdrágább kincsemet./ Megállt egy szív, mely élni vágyott./ Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/ Nehéz az életet élni nélküled,/ Felejteni téged soha nem lehet!” Örökké szerető családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága édesapámra, BALÁZS FERENCRE halálának 5. évfordulóján. Téged elfelejteni soha nem lehet, az Isten áldja meg drága emlékedet. Szerető leánya Erzsike és családja.

*

Akiket szeretünk, már a sírban nyugszanak, igazi nyughelyük a szívünkben marad. Fájó szívvel emlékezünk drága, jó szüleinkre, TÓTH MARGITRA (PETRIKÓ), aki 31 éve és TÓTH LAJOSRA (Csokaly), akik 20 éve örökre megpihentek. Lányuk Márta, fia Attila és családjaik.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk a szeretett férjtől, apától ás nagyapától, KOMAREK PÁLTÓL (Tenke), akinek szíve életének 82. évében megszűnt dobogni. „Szíve megállt, kínzó, nagy fájdalma megszűnt,/ Ürességet, mély fájdalmat hagyott bennünk./ Más világba költözött, szemét behunyta,/ Most fekete ruha ékesíti testét,/ Szívünkben örökké őrizzük emlékét!” Utolsó útjára kísérjük 2019. március 6-án 14 órakor a tenkei római katolikus kápolnából. Búcsúzik tőle szerető felesége Éva, gyermekei Palika, Andrea és Ottó, menyei és Ildikó és Annamária, veje István, unokái Palika, Évike, Gergő, Márk és Nórika.

*

Mély fájdalommal szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és feleség, TRÉFI EDINA 38 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. „Te voltál a fény, a ragyogás. Kérlek, vigyél el magaddal. És ha szerelmed porrá égett, hints be vele a régi emléket. Ha majd letesznek hozzád, megfogom kezed. Még érezzük, hogy összetartozunk, ez lesz az utolsó legboldogabb napunk.” Utolsó útjára március 6-án 14 órától kísérjük a városi ravatalozóból. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle szerető férje Jani és imádott kisfia Márk.

*

Fájó szívvel veszünk búcsút szeretett gyermekemtől, TRÉFI EDINÁTÓL (szül. NAGY, élt 38 évet). „Életem legszebb idején, a páros élet kezdetén betették testemet a sírba. Itthagytam kisfiamat zokogva, Isten veletek kis árváim. Jó párom, édesanyám, kik értem mindent megtettetek, de rajtam nem segíthettetek.” Végső búcsút veszünk tőle március 6-án 14 órától a városi ravatalozóból. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle édesanyja Katalin és élettársa Tibor.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szerető testvértől és sógornőtől, TRÉFI EDINÁTÓL, (élt 38 évet), aki türelemmel viselt betegség után csendesen, örökre megpihent. „Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még,/ Megtölteni szépséggel a családod életét./ Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény,/ De lelkünk egy darabja utadon elkísér./ Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy,/ Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy.” Búcsúzik tőle testvére Anita és sógora Zsolti.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szerető testvértől, sógornőtől, nagynénitől, TRÉFI EDINÁTÓL, akinek jóságos szíve 38 éves korában megszűnt dobogni. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,/ nem örülsz már nekünk szerető szíveddel./ Múlhatnak a napok, telhetnek az évek,/ Megmarad szívünkben fájó emléked.” Búcsúzik tőle testvére Katalin, sógora Tamás, unokaöccse Edwárd.

*

„A szíved már nem fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat az élő érzik.” DR. BUDAHÁZY ISTVÁN, SZATMÁRI LAJOS, HARSÁNYI GÁBOR MIKLÓS, SZABÓ PIROSKA, URSANDA ANA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.