Gyászhírek, 2019. március 4.

Gyászhírek, 2019. március 4.
„A hant csak hűlt porát fedi, de emléke szívünkben él, Hogy majd újra meglátjuk őt, Hitünk tanít, lelkünk remél.” A feltámadás reményében veszünk búcsút szerettünktől, DR. BUDAHÁZY ISTVÁN-VIKTOR főgyógyszerésztől, aki hosszú betegség után megtért teremtő urához. Nyugodjon békében. Fájó szívvel búcsúzik szerető öccse Bandi, sógórnője Klári, unokaöccse Zozó, keresztfia Peti és felesége Lilia.

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki DR. BUDAHÁZY ISTVÁN főgyógyszerész családjának szerettük elvesztése miatt érzett mély fájdalmában.Az RMDSZ Bihar megyei vezetősége és munkaközössége.

*

Örök szeretettel és fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, özv. Seres Piroska (szül. Törös-Vig) életének 72. évében rövid betegség után hirtelen elhunyt. Végső búcsút kedden, folyó hó 5-én veszünk tőle 12 órakor a Steinberger kápolnából.
Búcsúznak tőle gyermekei, veje, menye, és szeretett unokái.
*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki szeretett menyünknek, Seres Évának, a Dukrét Seres családnak a szeretett édesanya, anyós, nagymama, Özv. Seres Piroska (szül. Törös-Vig) elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. El nem múló szeretettel emlékezünk drága anyatársunk emlékére. Dukrét Aranka és Géza.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, JORDEAN LÁSZLÓ 76 éves korában elhunyt. Temetése 4-én 13 órától lesz Podgórián.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BONDOR KÁROLYNAK szeretett nővére, DELIMAN ECATERINA (szül. BONDOR) elhunyta miatt. Szotyori Ferenc és neje.

*

Utolsó búcsú bátyámtól, RAPERT KÁROLYTÓL. Isten nyugosztalja békében! Búcsúzik tőle Ausztriából testvére Gyula, sógornője Ildikó, unokaöccsei Edmond és William.

*

„Előttünk van az arcod, a tekinteted, Látjuk, ahogy kinyújtod felénk a kezed. Szelíd szemeidben a szeretet fénylett, S olyan jó volt mindig látni téged.” Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a legdrágább édesapára, apára, nagyapára, MÁTHÉ LÁSZLÓRA (ny. várasfenesi lelkipásztor, akinek drága szíve 6 éve megszűnt dobogni. Áldott emléke örökké szívünkben él! Bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának 5. évfordulóján a legdrágább férjre, apára, apósra, nagytatára, dédtatára, ID. DAJKA GYULÁRA. „Soha nem halványul szívünkben emléked, soha nem szűnik meg szívünk gyásza érted. Te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” A bánatos család.

*

„Soha nem múlnak el ők, Akik szívünkben élnek.” Szomorú 9 éve már, hogy nincs közöttünk PĂMÂNT NICOLAIE-GEO (mérnök). Téged elfelejteni soha nem lehet, az Isten áldja meg áldott emléked! Szűcs Marika.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett nagymamára, dédmamára, anyósra, ÖZV. PÉNZES ETELKÁRA, (szül. RUFF), aki ma egy éve hagyott itt bennünket. Emlékét örökké őrizzük szívünkben. Bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk egy éve elhunyt drága szerettünkre, ID. SERBÁN JÁNOSRA (Érsemjén). Még fáj nagyon, s talán örökké így marad, Te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Ha itt lennél és megkérdeznéd, mi bajunk, Annyit mondanánk: hiányzol nagyon! Örökké bánatos családja.

*

Könnyes szemmel emlékezünk szeretett nagybácsinkra, SZABÓ BÉLÁRA (6 hónapja). Úgy mentél el, csendesen és szerényen, drága lelked nyugodjon békében! Búcsúzik tőle unokahúga Éva és élettársa Miti.

*

„Üres az udvar, a ház, hiába várunk, te nem jössz már. Eltűnt egy élet, csak az emlék marad, szívünkben érted fájó könny fakad.” Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre, SZABÓ ALBERTRE (BÉLA, Fugyivásárhely), aki ma hat hónapja távozott az élők sorából. Bánatos felesége Irén, fia Zoltán, lánya Csilla és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, apósra, nagyapára, NAGY IMRÉRE, aki ma 6 hete búcsú nélkül távozott közülünk. „Egy téli napon életed véget ért, Bánatot ránk hagyva, elmentél. A fájdalmat leírni nem lehet, Csak letörölni a hulló könnyeket. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett!” Örökké bánatos felesége Ica, fia Roli, menye Anita és imádott unokája Yvett.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára, SZOBOSZLAI KÁROLYA (Pelbárthida) halálának 2. évfordulóján. „Ez a nap az emlékezés napja, érted imádkozunk halkan, zokogva. Örök álom zárta le a szemed, pihenni tért két dolgos kezed. Életedben egy célod volt, a családodért élni, mit a halál tudott csak széttépni. Elmúlt két fájó év, már nem látunk többé, fájó szívvel mondjuk: hiányzol örökké. Idézzük szavaid, emléked „szeretünk”, s nem feledünk Téged. Nyugodj békében! Szerető felesége, leánya, fia, veje, menye és unokái.

*

Fájdalommal emlékezünk a drága férjre, apára, apósra, nagyapára, testvérre, nagybátyára, TOBIAS LÁSZLÓRA halálának 21. évfordulóján. Soha nem felejtünk el. Nyugodj békében. A bánatos család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy alig egy hónappal édesanyánk halála után, édesapánk, RAPERT CAROL február 28-án hosszú betegség után elhunyt. Temetése március 4-én, hétfőn 12 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében. Gyászolják őt lányai, vejei, unokája és családja.

*

Búcsú Nagyanyámtól Hogy beteg vagy, – üzenték, de temérdek dolgom itt fogott, halogatva a látogatást, vártam a mentő holnapot. Nem halhatsz meg, – ezt hittem én, hisz örökké él, ki nagymama. Ráncosnak láttam arcod mindig, így ismert csak az unoka. De jött a perc, a távirat, hogy nagyanyám csendben itthagyott, s én döbbenve álltam a hírre, tudva, mily nagyon várhatott. Te a Halállal csatáztál, én az Idővel vívtam egyre, bocsásd meg nékem Nagyanyám, hogy vesztettem én e küzdelemben.” Búcsúzunk tőled drága nagymamánk, MAGYARI ÁGNES, nyugodj békében. Unokád Tímea és dédunokáid Milán és Sztázika.

*

„Múlhatnak a napok, telhetnek az évek Szívünkben örökké megmarad emléked.” POP TEODOR, MOGA PETRU, LAKATOS LIPOT, CHELEMEN TRAIAN, TORDAI JULIANNA, LUPO IRÉN, SZILÁGYI MÁRIA, DELIMAN ECATERINA, RAPERT KáROLY, LUNCAN IONEL, TORJEA ZENIOARA, RUS IONEL, DEAC ANA, GÁL KATALIN. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

„Megnyílt az ég, és magához szólított a fény. Gyönyörű ragyogás csábított fölfelé. Magad mögött hagytad a földi létet, Szárnyaljon most már odafonn a lelked!” Szomorú és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, MAGYARI ÁGNES (MAMI) hosszú, de türelemmel viselt betegség után, 92 éves korában csendesen megpihent. Vidám természete, nótás kedve és mindenki iránti szeretete örökké kedves emlék marad szívünkben. Hamvait 2019.03.06-án, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúznak tőle lányai MAVRODOGLU ILDIKÓ es MATZA JUDIT, vejei VIKTOR és FERENCZ, unokái TIMEA, ALIZ és TAMÁS, dédunokái MILÁN, ANASZTÁZIA és DJOHAN.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, testvér, BUDAHÁZY ISTVÁN életének 77. évében elhunyt. Temetését a keddi újságban tudatjuk. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétem a Budaházy családnak a szeretett férj és drága édesapa, DR. BUDAHÁZY ISTVÁN (főgyógyszerész) elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Kudar Margaretta és családja.