Gyászhírek, 2019. március 28.

Gyászhírek, 2019. március 28.
Őszinte részvétünket fejezzük ki ZOLTÁN barátunknak szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Bihari Napló Ferogar focicsapata, Garnai Sándor és családja.


Őszinte részvétünket fejezzük ki ZOLINAK és ANNAMÁRIÁNAK, szeretett édesanyjuk, SZÁNTÓ MÁRIA elhunyta miatti fájdalmukban. Berke Marika Tenkéről és fia, és családja Nagyváradról.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZÁNTÓ ZOLTÁN barátunknak szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Fenesi Ferencz és családja, Tarr Gyula és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett MEDVÉS JÓZSEFRE halálának 12. évfordulóján. Emléked örökre megőrizzük. Nyugodj békében. Szerető családod.

*

ID. GY. OLÁH GYULA (Hegyközszentmiklós). Sebzett szívünk fájdalmát leírni nem lehet. Apa, hogyha hallasz, látod könnyes szemem. Gyere vissza kérlek, fogd meg mindkét kezem! Nem hallom a hangod, nem vársz hogyha megyek, s előttem csak akadályok, dönthetetlen hegyek. Fáj nagyon, hogy nem vagy, a csönd is más volt veled. Hidd el, hogyha látsz most, szívem sose feled. S ha le tudsz jönni hozzám, néha tedd meg kérlek, Értelmet nyer napon, ha láthatnálak téged. Apa, hogyha hallasz, látod, hogy kereslek. Tedd széppé az álmom és tudd, hogy szeretlek! Fájó szívvel emlékezik rá: felesége Emma, lányai Zsófi és Emi családjaikkal, fia Öcsi és családja.

*

Már három szomorú év telt el, hogy a drága édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, MAGYARKA MAGDOLNA örökre eltávozott közülünk, de emléke örökké él szívünkben és nem feledjük el soha. Lánya Babi, Erzsike, unokái és dédunokái.

*

Szomorú szívvel, de szeretetteljes reménységgel emlékezünk a három évvel ezelőtt elhunyt nyugalmazott BOTTYÁN GYULA református lelkészre. Él szívünkben a fájó reménység: „aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is.” (Jón 12.26) Kegyelettel emlékező szerettei.

*

Fájó szívvel emlékezünk édesapánkra, ID. OLÁH GYÖRGYRE, aki ma hat hete hagyott itt minket. „Hogy egy édesapa milyen drága kincs,/ Csak az tudja, akinek már nincs./ Drága, jó szívét, áldd meg Atyám,/ S, köszönöm, hogy ő lehetett,/ a mi drága Édesapánk! Őt soha el nem felejtő fiai, Gyuri, Zoli és családjaik.

*

Drága férjemre, ID. OLÁH GYÖRGYRE emlékezem, akit már hat hete, hogy elragadott mellőlem a kegyetlen halál. „Elfelejteni téged sosem lehet,/ Te voltál a fény, a szeretet./ Elvitted a fényt, a meleget,/ Csak egy sugarat hagytál, az emlékedet.” Téged örökké gyászoló feleséged Margit.

*

Fájó szívvel emlékezünk a férjre, apára, apósra, nagyapára, SZABÓ ANDRÁSRA halálának 15. évfordulóján. Nyugodj békében! Családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki DEBRENTI EMMA kolléganőnknek és családjának szeretett édesanyja elvesztése miatti fájdalmában. A Cicero 11-es fodrászüzlet munaközössége.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett nagymama, dédnagymama, nagynéni, REHUS ERZSÉBET (szül. SZITKÓ, Szentjobb) életének 90. évében örökre eltávozott az élők sorából. Temetésére március 28-án, csütörtökön 14 órától kerül sor a Steinberger kápolnából. Nyugalma legyen áldott, pihenése csendes! Emlékét kegyelettel megőrzi szeretett unokája Mihály, unokamenye, 2 dédunokája és a Takács család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra és nagytatára, ID. IMRE SÁNDORRA (szül. Hegyközszáldobágy) halálának 5. évfordulóján. „Nézz rám odaátról, töröld le könnyem,/ Vagy üzenj, hogy jól vagy, ne sirassalak./ Otthonra leltél fenn az örök fényben,/ Mégis velem vagy, szívemben hordalak.” Bánatos felesége Erzsike, fia, menye, lánya, veje és három unokája.

*

Köszönetet mondok mindazoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték és utolsó útjára elkísérték drága édesanyukámat, PAP MARGITOT. Bánatos lánya Kati.

*

Az elvesztés örök fájdalmával emlékezünk, amióta 2 éve nincs már közöttünk a szeretett férj, apa, nagyapa és rokon, MÁTÉ JÓZSEF vegyészmérnök, igazgató. Áldott legyen emléke! Felesége és családja.

*

„Téged elfelejteni nem lehet, csak jóság és szeretet volt életed.” FEKETE MÓNIKA GABRIELLA, ILLÉS ILONA, POP-COMAN REGHINA, COSMAN-TURC MARIA, OLAR MIOAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului” Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.