Gyászhírek, 2019. március 27.

Gyászhírek, 2019. március 27.
Köszönjük Neked az életet, megtisztelő, hogy az édesanyánk, a nagymamánk voltál… Búcsúzunk Tőled MAMA! A szerető édesanyától, nagymamától, SZÁNTÓ MÁRIÁTÓL március 28-án, csütörtökön 12 órától veszünk végső búcsút a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Gyászolja lánya, Annamária, fia, Zoltán, unokái, Bianca és Christian.

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Szántó Zoltánnak a szeretett édesanya, SZÁNTÓ MÁRIA, elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében, emléke legyen áldott! Dérer Ferenc és családja.

*

Szántó Zoltán kollégám és barátom mellett állok szeretett édesanyja elvesztése miatti gyászában. Őszinte részvétem. Nuţiu Gavril és családja.

*

Megrendülten értesültünk volt kolléganőnk és barátnőnk, SZÁNTÓ MÁRIA hirtelen haláláról. Őszinte együttérzésünket fejezzük ki ZOLTÁNNAK és ANNAMÁRIÁNAK. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében! Nagy Ildikó és Tibor.

*

Őszinte részvétünk SZÁNTÓ ZOLIKÁNAK szeretett édesanyja elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Nagyváradi Old-Boy és a Biharpüspöki Old-Boy focicsapatai és Spulnyik Lajos és családja.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk sógornőnktől, a nagynénitől, SZÁNTÓ MÁRIÁTÓL. Őszinte részvétünk a gyermekeinek, ZOLTÁNNAK, ANNAMÁRIÁNAK és unokáinak. Nyugodjon békében! Panni és Attila.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik id. Kinczel Imre temetésén részt vettek és jelenlétükkel gyászunkat enyhítették. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Kiss Csilla tanító néni és családja részére szeretett testvére elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Szent László Gimnázium III. A osztályközössége.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett nagymama, dédnagymama, nagynéni, REHUS ERZSÉBET (szül. SZITKO, Szentjobb) életének 90. évében örökre eltávozott az élők sorából. Temetése március 28-án, csütörtökön 14 órától kerül sor a Steinberger kápolnából. Nyugalma legyen áldott, pihenése csendes. Emlékét kegyelettel megőrzi szeretett unokája, Mihály, unokamenye, 2 dédunokája és a Takács család.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága nényukánktól, PAP MARGITTÓL. Emlékét szívében őrzi unokaöccse Öcsi és családja.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel tudatom, hogy a legdrágább édesapa, nagyapa, ERDEI SÁNDOR (Bihardiószeg) életének 87. évében hosszas szenvedés után elhunyt. Március 27-én, szerdán 18 órakor a diószegi katolikus kápolnából kísérjük utolsó útjára. „Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. Egy jajszó, nem sok, annyit nem mondtál. Csak elmentél a halál hosszú útján! Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik.” Nyugodj békében! Örökké bánatos lányod Julianna, unokái Zoltán és Levente.

*

„Mikor eljött a búcsúóra, oldón emelted fel kezed. Halálból új életre keltél, s dicsőségben a mennybe mentél.” CZENTYE GYULA, JOLTAN ZITA CECILIA, FILDAN FLOARE, SZÁNTÓ MÁRIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, NAGY KÁROLY JÓZSEF (Biharpüspöki) szíve hosszú, súlyos szenvedés után 66 éves korában megszűnt dobogni. Temetése szerdán 15 órakor a biharpüspöki kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle felesége Gizella, lánya Gizike, fia Öcsi, unokái Noel, Martin.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett családi barátunktól, NAGY KÁROLY JÓZSEFTŐL (Biharpüspöki). Osztozunk a gyászoló család fájdalmában. Emlékét örökké megőrizzük. A Szőke család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a szeretett édesapa, KÓCZA JÓZSEF elvesztése miatt. Fájdalommal búcsúzik tőle fia Zsolt, menye Enikő és unokái Dávid, Petra és Yvette.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, KÓCZA JÓZSEF életének 75. évében elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Lánya Erika és Zoltán.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, KÓCZA JÓZSEF életének 75. évében elhunyt. Temetése csütörtökön, március 28-án 13 órakor a bihari temetőben lesz. Búcsúzik tőle felesége Joli.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki JOLŢAN VICTOR kollégánknak és családjának szeretett felesége, JOLŢAN ZITA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Krizolitus Impex munkaközössége.

*

Mély fájdalommal búcsúzom édesapámtól, ERDEI SÁNDORTÓL. Lánya Marika és családja.

*

„Küzdöttél, de már nem lehetett, A csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Emléked legyen áldott, örökké a szívünkben élsz! Könnyes szemmel búcsúzom szeretett édesapámtól, ERDEI SÁNDORTÓL (Diószeg). Lánya Anna, unokája Renáta és vőlegénye Zsolt, veje Nelu.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MIKES ERDEI ANNÁNAK édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában. Tünde, Pista és Zsolt.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, EGRI PIROSKA életének 85. évében megtért Teremtő Urához. Temetése március 27-én 13 órától lesz a kémeri kápolnából. Emlékét örökre megőrizzük. A gyászoló család.

*

Fájdalommal emlékezünk a szeretett anyára, anyósra, nagymamára és dédire, ZAHU OLGÁRA (szül. BABINSZKI), akit ma egy éve kísértünk utolsó útjára. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Őt soha el nem felejtő családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki DEBRENTI EMMÁNAK és családjának, DEBRENTI ELZÁNAK és családjának a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, EGRI PIROSKA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Ur Dezső és családja.

*

Szemed a szemem Gondod a gondom; Testemen a véred ömlik át! Egy éve elmentél már, – Egyedül az egyedüllétben vársz – Fájdalmad, bánatod, most már… Bennem zokog tovább! Drága feleségem KOVÁCS ANNA (Panni, szül. Kajcsa, Új-Tusnád) ma egy éve, súlyos betegség után eltávozott szerettei köréből. Isten nyugtassa! Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Vigasztalhatatlan férje Béla, gyermekei Andrea, Hajnalka, Levente és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezünk ZSIGÓ KÁROLYRA halálának 10. évfordulóján. „Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap. Szívünkben élsz tovább, s örökre ott maradsz.” Szerető családod.

*

Örökké tartó szeretettel emlékezünk drága szerettünkre, SZABÓ LÁSZLÓRA halálának 10. évfordulóján. „Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket.” Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel, de élő reménységgel búcsúzunk a szeretett férjtől, apától, nagyapától és dédapától, CZENTYE GYULÁTÓL (élt 80 évet). Temetése 2019. március 28-án, csütörtökön 13 órától a városi ravatalozóból lesz. Gyászolja bánatos felesége Magda és gyermekei: Gyuszi, Magdi, Judit és Attila családjaikkal.