Gyászhírek, 2019. március 26.

Gyászhírek, 2019. március 26.
PAP MARGIT leányának, Katónak, és szeretteinek a feltámadás hite általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkatársai és lakói, valamint a várad-velencei református gyülekezet lelkipásztora. Béke poraira! „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett sógorunktól, a keresztapától és nagybátyától, UGRAI LAJOSTÓL (Hegyközcsatár), aki rövid szenvedés után csendesen elhunyt. Emléke legyen áldott. Sógora Sándor, sógornője Irma, unokahúga Erika és keresztlánya Ildikó.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, apától, apóstól és nagyapától, UGRAI LAJOSTÓL (Hegyközcsatár), aki 63 éves korában elhunyt. Temetése 2019. március 26-án, 14 órától lesz a hegyközcsatári kápolnából. Nyugodjon békében. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett nagymama, dédnagymama, nagynéni, REHUS ERZSÉBET (szül. SZITKO, Szentjobb) életének 90. évében örökre éltávozott az élők sorából. Temetése március 28-án, csütörtökön 12 órától lesz a Steinberger kápolnából. Nyugalma legyen áldott, pihenése csendes. Emlékét kegyelettel megőrzi szeretett unokája Mihály, unokamenye, 2 dédunokája és a Takács család.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy ID. BEKE GYULA 2019. március 20-án, életének 87. évében csendesen elhunyt. Szerettünket 2019. március 26-án, kedden 12 órakor a nagyváradi Steinberger kápolnából kísérjük utolsó útjára. Emléke szívünkben örökké él. Gyászolják felesége, gyermekei, unokái és dédunokái.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, BERECZKI IDA elhunyt. Temetése március 26-án 13 órakor a városi kápolnából. A gyászoló család.

*

Mély megrendüléssel tudatom minden kedves rokonnal, baráttal és ismerőssel, hogy drága édesanyám, PAP MARGIT (szül. BÁRDOS), hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után, életének 83. életévében megtért Teremtőjéhez. Temetése 2019. április 27-én (szerdán) 12 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle bánatos lánya Kati.

*

„Abban reménykedünk, hogy jó helyre mentetek, hisz ti a jónál is jobbat érdemeltek.” EGRI PIROSKA, BERECZKI IDA, NAGY KÁROLY JÓZSEF, ENE FLOARE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel de a viszontlátás reményében búcsúzunk a legdrágább édesanyától, nagymamától, dédnagymamától, testvértől, CRIŞAN LIDIÁTÓL (élt 88 évet). A gyászistentisztelet március 27-én lesz megtartva a Steinberger kápolnából 13 órai kezdettel. „Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára megáll az én porom felett” (Jób 19:25). Fia Gyuszi, menye Babi, unokái Vicus és Gyuszika, nővére Éva.

*

Osztozunk kollégánk, UGRAI ATTILA szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Őszinte részvétünk. A Cheregi család és a munkatársak.

*

Őszinte részvétünk PAP KATÁNAK szeretett édesanyja elhunyta miatt érzett fájdalmában. Varga Attila és családja.

*

Búcsúzunk kolléganőnktől, SZABÓ JUDIT matematika tanárnőtől. A biharpüspöki iskola tantestülete nevében Horber Katalin.

*

„Nem múlnak el ők, akik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, testvérre, nagyapára, dédnagyapára, LŐRINCZ KÁROLYRA, aki 4 éve hagyott itt bennünket. Emléke szívünkben örökké élni fog! Emlékeznek: felesége, lányai, vejei, unokái, unokamenyei, unokavejei, dédunokái, elhunyt testvéreinek szerettei, a jó barátok, szomszédok.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, NAGY KÁROLY JÓZSEF (Biharpüspöki) szíve hosszú, súlyos szenvedés után 66 éves korában megszűnt dobogni. Temetése szerdán 15 órakor a biharpüspöki kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle felesége Gizella lánya Gizike, fia Öcsi, unokái Noel, Martin.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett testvérünktől, RUSZ IMRÉTŐL. Temetése március 27-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! Katinka, Attila, Anikó és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett fiamra, MARINKÁS ISTVÁNRA (Érköbölkút), aki ma 1 éve távozott szerettei köréből. „Csak egy szál virágot hozzatok síromra, Ennyit várok tőletek, És ha eljöttök, kicsordul könnyetek. Megálltok fejfámnál, olvassátok nevem, Lehet, hogy odafenn megdobban a szívem. Búcsúztam volna, de erőm nem engedett, Csak a szívem súgta, Isten veletek!” Fájó szívvel emlékezünk rád.” Édesanyád Ica, testvéred Józsi, sógornőd Edina és a kis Adrien.

*

Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az Ő nevét: hirdessétek napról-napra az ő szabadítását. (Zsoltár 96.2) Az énekkarunk hűséges, idős tagját, CRISAN LILA nénit kísérjük utolsó földi útjára, aki örömmel és példás életével szolgálta teremtő Urát. Emlékét szívünkben őrizzük, egyszerű, de sokat mondó szelídségét azzal a hittel, hogy a Lélek él és találkozunk! A belvárosi baptista gyülekezet ének-zenekara.