Gyászhírek, 2019. március 25.

Gyászhírek, 2019. március 25.
Őszinte részvétemet fejezem ki KINCZEL ENIKŐNEK és családjának, szerettük elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Rais-Wallner Orsolya.


Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, édesapa, após és nagyapa. NAGY ŞTEFAN CONSTANTIN (Cuci), életének 71. évében örökre eltávozott az élők sorából. Búcsúztatására március 26-án, kedden 15 órától kerül sor a Steinberger kápolnából. Kérjük, akik le szeretnék róni kegyeletüket hamvai előtt, hogy csak egy szál virágot hozzanak. Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szerető keresztapától, sógortól, SZABÓ ÁRPÁDTÓL (Fugyi), akinek jóságos szíve 58 éves korában megszűnt dobogni. Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, de a kegyetlen halál mindent összetépet. Csoda volt, hogy éltél és bennünket szerettél, nekünk nem is haltál meg csak álmodni mentél. Egy reményünk van, mi éltet és vezet, hogy egyszer majd találkozunk veled. Búcsúzik tőle keresztfia Norbert, menyasszonya Tímea, sógora Lajos, sógornője Marika.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, SZAKÁCS IRÉN (szül. Székelykeresztúr) életének 88. évében elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett sógoromtól, ID. KINCZEL IMRÉTŐL. Emlékét örökre megőrzöm. Özv. Halász Sándorné.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk drága nagybácsinktól, ID. KINCZEL IMRÉTŐL. Emlékét szívünkben őrizzük. Halász Sándor és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett keresztapánktól, ID. KINCZEL IMRÉTŐL. Kedves emlékét örökre őrizzük. Halász Zoltán és családja.

*

Szomorúan, de szívünkben hívő szeretetteljes reménységgel emlékezünk a tíz évvel ezelőtt elhunyt BOTTYÁN LUJZÁRA. Szeretettel gondol rá a család minden tagja, éppen úgy, mint sok őt tisztelő ismerőse. Él szívünkben a hívő remény, hogy „Akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk.” (Róm. 14,8) Kegyelettel emlékező szerettei.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki TUSA ÁGNESNEK szeretett fia, SZABOLCS elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Búcsúznak tőle: Bíró Lajos, Edith és Éva.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre, anyára, anyósra, nagymamára, SOÓS NELLYRE halálának kilencedik évfordulóján. Emléke örökké él szívünkben! A család.

*

Őszintén együtt érzünk anyatársunkkal, BEKE MARIKÁVAL és családja minden tagjával, a szeretett férj, apa, após és nagyapa, BEKE GYULA elhunyta miatt. Id. Bruncsák László és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki FAKÓ TIBOR kollégánknak és családjának szeretett édesanyja elvesztése miatti fájdalmában. A Lemnul Szövetkezet munkaközössége.

*

Drága szeretett férjem, ERDŐS ISTVÁN (BRAZIL) ma hat hónapja eltávozott a Teremtőjéhez. Bánatos felesége, Marika.

*

Ma van egy éve annak a szomorú napnak, amikor JÓNÁS JÓZSEF LAJOS jóságos szíve megszűnt dobogni. „Siratod akit szeretsz,/ Akit ezután soha nem feledsz./ Becsukhatod a szemed és látod az arcát,/ Ha csend van, hallod a hangját./ Vele álmodsz éjszakákon át,/ S érzed, hogy odabent fáj./ Fáj, hogy elment, nem maradt veled./ De tudd, örökre szeret.” Nyugalma legyen áldott, pihenése csendes! Élettársa Marika és családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik mellettünk voltak és osztoztak fájdalmunkban, és külön köszönet ZSÓKÁNAK a sok türelmes, fáradságos munkájáért, amit édesanyánkért tett. A gyászoló Fakó család.

*

Drága jó testvérem LILA, fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva búcsúzom, a viszontlátás boldog reményében. A szeretett soha el nem fogy. Szerető nővéred: Boieru Éva.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, nagyapára és apósra, ID. MOLNÁR JÓZSEFRE halálának 1. évfordulóján. Bennünk él egy arc, a végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki, el nem vehet. „Álmainkban találkozunk/ Lelked vár ránk odafent,/ Hol uralkodik a hit,/ Békésség és szeretet./ Telhentnek hónapok,/ Múlhatnak az évek,/ Mi örökké szeretünk,/ Nem feledünk téged!” Szerető családja.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, KINCZEL IMRE jóságos szíve rövid, de súlyos szenvedés után 77 éves korában megszűnt dobogni. Temetése március 25-én, hétfőn 15 órától lesz a biharpüspöki kápolnából. Emlékét kegyelettel megőrzi felesége Neli, lánya Enikő, fia Imi, menye Kati, unokái Arnold és Kristóf.