Gyászhírek, 2019. március 22.

Gyászhírek, 2019. március 22.
Fájó szívvel, megrendülten tudatom, hogy szeretett férjem, ERDEI KORNÉL GYULA 69 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése március 22-én, pénteken 13 órától a Hasas kápolnából lesz. Gyászolja szerető felesége Lucia.

Őszinte részvétünket fejezzük ki kedves szomszédunknak, barátnőnknek, ERDEI LUCIÁNAK szeretett férje, ERDEI KORNÉL GYULA elvesztése miatti fájdalmában. Barátnői, Erzsike és Doina családjaikkal.
*
Fájó szívvel és el nem múló szeretettel emlékezünk DR. BUDAHÁZY ISTVÁNRA. Gyászmiséje március 22-én, pénteken, d.u. 6 órakor lesz a római katolikus székesegyházban. A gyászoló család.
*
Felejthetetlen halottunk, TUSA SZABOLCS hamvait szombaton, 2019. március 23-án délben 13 órakor helyezzük végső nyugalomra, apja, nagyapja mellé, az érmihályfalvi temetőben. Legyen csendes, békés pihenése. Szerettei.
*
Fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, anyósra, nagymamára, dédire, SINKA PIROSKÁRA (szül. NAGY, Nyüved), aki végtelen szeretettel nevelt, óvott és támaszunk volt. Ma hat hete itthagyott bennünket, de tudjuk, hogy fenntről a mennyből őrködik felettünk. Gyászolja szeretett családja.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szerető keresztapától, sógortól, SZABÓ ÁRPÁDTÓL (Fugyi), akinek jóságos szíve 58 éves korában megszűnt dobogni. Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, de a kegyetlen halál mindent összetépett. Csoda volt, hogy éltél és bennünket szerettél, nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél. Egy reményünk van, mi éltet és vezet, hogy egyszer majd találkozunk veled. Búcsúzik tőle keresztfia Norbert, menyasszonya Tímea, sógora Lajos, sógornője Marika.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett sógor, SZABÓ ÁRPÁD, életének 58. évében elhunyt. „Ez a nap a temetésed napja, / Érted imádkozunk halkan, zokogva. / Örök álom zárta le szemed, / Szívünkben megmarad örök emléked. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Búcsúzik tőle sógora Csaba, sógornője Ildikó, gyermekeik Vivien és Regina.
*
Szomorú szívvel emlékezünk az 1 éve elhunyt drága, szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára és dédmamára, FENESI IRMÁRA (Paptamási). „Múlik az idő, a fájdalom nem csitul, szemünkből a könny kicsordul. Szívünkben örökké élni fog emléked, pihenésed legyen örökké csendes.” A gyászoló család.
*
Fájó szívvel emlékezem drága édesanyámra, SZILÁGYI MÁRIÁRA (szül. ILEA). Két évvel ezelőtt egy márciusi napon, kegyetlen volt a sors hozzám nagyon. Egy váratlan pillanat megállította szívedet, Melyben nem volt más, mint jóság és szeretet. Te, aki családodért mindent megtettél, Te, aki nem kértél, csak adtál, egy napon mindent itthagytál. Téged elfeledni nem lehet, csak letörölni az érted hulló, fájó könnyeket. Szerető fiad Sándor.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága szüleinkre, KOVÁCS ILONÁRA (HORVÁTH), és KOVÁCS BÉLÁRA (Érszőllős), akik 8 éve hagytak itt bennünket. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Szeretteik.
*
Szomorú 11 év telt el, hogy szeretett, drága halottunk, ID. KLINCSE GYULA (Hegyközpályi) jóságos szíve megszűnt dobogni. Örökké bánatos felesége, leányai, fia, vejei, menye, unokái és dédunokái.
*
Mély fájdalommal tudatjuk hogy, a szeretett férj, édesapa, testvér és rokon, ID. SZABÓ ZOLTÁN (élt 58 évet, Bihar), rövid, de súlyos betegségben elhunyt. Temetése március 23-án délután 14 órakor a bihari református kápolnából lesz. Örökké gyászoló családja.
*
Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett vőtől, sógortól és keresztapátó, SZABÓ ZOLTÁNTÓL. „Küzdöttél, de már nem lehetett, / a csend ölel át és a szeretet. / Csak az hal meg, akik elfelejtenek.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló anyósa, sógornője, keresztlánya Krisztina.
*
Szemünkben könnyekkel, szívünkben mérhetetlen fájdalommal tudatjuk hogy, a szeretett férj, édesapa, nagyapa, SZABÓ ÁRPÁD (Nagyvárad) életének 58. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2019. március 23-án 15 órakor a fugyi kápolnából. „Lám ennyi az élet, gondoltad-e? Egy pillanat és mindennek vége. Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom. Szerető szívekben örök gyász és fájdalom! Búcsúzik tőle szerető felesége Jusztina, lánya Tímea, fia Árpád, menye Tímea és unokája Szófia.
*
„Megpihen a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezi e sírt, Szerető férj voltál, drága édesapa, bánatos családodnak most az őrangyala.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, SZABÓ TIBOR életének 48. évében megtért Teremtőjéhez. Emléke örökké élni fog szívünkben. Búcsúzik tőle szerető felesége Erika és drága fia Márk.
*
Mély együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki SZABÓ MÁRKNAK és családjának szeretett édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában. Vigasztalódást kívánunk az egész családnak! Volt tanító nénid, osztályfőnöknőd és osztálytársaid Biharszentjánosról.
*
Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De egy könnycsepp a szemünkben Érted él, egy gyertya az asztalon Érted ég. De bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk senki nem vehet el. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, kik szívből szerettek, nem felednek Téged. Fájó szívvel veszünk búcsút szeretett édesapánktól, SZABÓ TIBORTÓL. Búcsuzik tőle lánya Loretta, veje Lóránt és drága kis egyetlen unokája Ármin.
*
„Ember voltál, méltó e névre, legjobb fiú, testvér és rokon. Szeretetünk soha el nem múlik. Borongva gyászolnak sírodnál szerető szüleid és testvéreid.” Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk szeretett gyermekünktől, a testvértől, SZABÓ TIBORTÓL, aki szótlanul itthagyott bennünket. Fájó szívvel búcsúzunk tőled. Édesanyád, édesapád, testvéreid: Csabi, Ildikó, sógórnőd Marika és azok családjai.
*
Sebünk be nem gyógyul, könnyünk el nem apad, zokogunk fájdalmunk nehéz súlya alatt. Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk szeretett kománktól, a keresztapától, SZABÓ TIBORTÓL, aki hirtelen itthagyott bennünket. Búcsúzik tőle keresztlánya Kamilla, Regina, Renáta és Imi.
*
Mély fájdalommal és könnyes szemmel búcsúzunk a szeretett sógortól, SZABÓ TIBORTÓL, aki rövid, súlyos betegség után örökre megpihent. Búcsúzik tőle sógora Gyuri és fesége Marika.
*
Lelked mint fehér galamb csendesen messzire szállt, hiába keresünk, könnyes szemünk már soha nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb te leszel, utat mutatsz nekünk, mert szívünkben mindörökké létezel! Nyugodj békében szeretett nagybátyánk, TIBI. Örökké szeretünk! Aliz, Marika és Szabi.
*
Váratlanul ért halálod, búcsú nélkül mentél el, aludd szépen örök álmod, soha nem felejtünk el.” SZABÓ TIBOR. Nyugodj békében. Anyósod és apósod.
*
Fájó szívvelbúcsúzunk SZABÓ TIBORTÓL, a volt kárászteleki szomszédtól. Vilmos bátyád és Rózsi nénéd.
*
Fájó szívvel búcsúzunk drága édesdanyánktól, KOCSIS BORBÁLÁTÓL. Temetése hétfőn, március 25-én 15 órakor lesz a városi kápolnából. Gyászoló családja.
*
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy kedves osztálytársunk, BUDAI JULIKA (GÖNDÖRNÉ) 2019. március 14-én elhunyt, nagy űrt hagyva maga után. Emlékét örökké megőrizzük. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A 3-as számú Líceum 1967-ben végzett XI. B osztálya.
*
PAPP KATALINRA és PAPP MELINDÁRA emlékezünk haláluk 10. évfordulóján. Örökké gondolunk rátok! A Papp család.
*
Szomorú szívvel búcsúzunk a drága kolléganőnk, SZABÓ LORETTA szeretett édesapjától, SZABÓ TIBORTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Nyugodjon békében! A Modelma Expert vállalat kollektívája.
*
Szomorúan emlékezünk drága szeretteinkre, a 3 éve elhunyt CSOMAI JÓZSEFRE, és a 36 éve elhunyt ORSÓS JÁNOSRA. Az élet csendben megy tovább, de fájó emléketek elkísér egy életen át. Feleségük és családjuk.
*
„Csillag ösvényen jársz már 15 éve. Legfényesebb csillaga lettél az égnek. Nem vagy itt velünk, de el nem feledünk. Drága jó férjem, ki már nem lehetsz velem. Arra kérlek, mégis fogd a kezem.” Fájó szívvel emlékezünk a szeretett, drága, jó férjre, édesapára, nagyapára, GYÖRFI JÓZSEFRE
(élt 57 évet), aki 23-án lesz 15 éve, hogy itthagyott örökre minket. Nem tudom leírni, mit érzek irántad, szívemet szétmarja, széttépi a bánat. Nélküled üres minden napom, nagyon hiányzol, ezerszer elmondom. Szeretném még egyszer megfogni a kezed, megkérni arra, hogy maradj itt velem. Te voltál a legjobb férj a világon, nélküled helyemet sehol sem találom. Még visszavárlak minden este, mikor a csillagok kigyúlnak az égen. Hűvös szellő lágyan simogatja arcom, ilyenkor tudom, ő van ott, hogy vigasztaljon. Míg élek, soha el nem feledlek és továbbra is szüntelenül szeretlek. Örökké gyászoló felesége Magdi, gyermekei Magdika, Józsika és Ildikó, veje Attila, menye Mihaela, sógornője Ibi, egyetlen keresztlánya Ibici és unokái Norbika, Nikolett és élettársa Patrik.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki TUSA ÁGNES asszonynak és családjának szeretett fia elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A feltámadás reményében! Az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi szervezete.
*
Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki dalnok-társunknak, BÁDON PÉTERNEK nővére elvesztése miatt érzett fájdalmában. A gyászoló családnak vigasztalódást, az elhunytnak pedig, békés pihenést adjon az Isten. A Váradi Dalnokok.
*
Fájó szívvel búcsúzunk gyermekeim keresztapjától, SZABÓ TIBORTÓL. Jókedélyű emléke örökké bennünk él. Kristóf, Kitti, Gabi, Vili.
*
Fájdalommal emlékezünk a hat hónapja elhunyt ID. LOVAS LÁSZLÓRA. Emléke szívünkben örökké él. Soha nem feledi felesége Gyöngyike, fia László és családja, leánya Andrea, sógora Ferencz.
*
Nélküled szomorú, üres a garázsunk, Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk. Egész életeden át dolgozva éltél, Ránk bánatot hagyva, csendesen elmentél. Tied a csend és a nyugalom, Miénk a bánat és a fájdalom. Az élet csendben megy tovább, És a fájó emlék elkísér egy életen át. A temető csendje adjon neked nyugalmat, Emléked szívünkben örökké él! Búcsúzunk tőled szeretett főnökünk, SZABÓ TIBOR. Számunkra te soha nem leszel halott, Ragyogni fogsz, mint a csillagok. A bánatos munkatársak, a Kolo cég sofőrjei és családjaik.
*
Búcsúzunk Édesanyánktól, DIMÉNY ILONÁTÓL (szül. CSÁKI), akinek hamvait 2019. március 23-án 13 órakor helyezzük végső nyugalomra a Rulikowski temető Steinberger kápolnájától. Jutka és Áron, valamint Zoli, Andris, Viola, Anna és Beáta, Kristóf, Sára.
*
Köszönetet mondunk azoknak a rokonoknak és ismerősöknek, akik a szeretett VÁRI IMRE temetésén részt vettek, virágaikat sírjára helyezték és mély gyászunkban osztoztak. Gyászoló családja.
*
„Nem múlnak el ők, akik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” NAGY STEFAN CONSTANTIN VASILE, ERDEI CORNELIU IULIU, BOTTA EUGENIA, FILIMON VIOREL, CRIŞAN LIDIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén (La Capătul) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
„Futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” (2 Tim. 4,7) A feltámadás reményében veszünk búcsút szerettünktől, CRISAN LIDIÁTÓL (LILA, szül. ADORJÁN), aki türelemmel viselt betegség után megtért Teremtő Urához. Szerető, jóságos szívét soha el nem feledjük. Vigasztalást a családnak. A lélek él, találkozunk! Budaházy Bandi, Klári, Zozó, Peti, Lilia.