Gyászhírek, 2019. március 21.

Gyászhírek, 2019. március 21.
Fájó szívvel és el nem múló szeretettel emlékezünk DR. BUDAHÁZY ISTVÁNRA. Gyászmiséje március 22-én, pénteken, d.u. 6 órakor lesz a római katolikus székházban. A gyászoló család.

„A szeretet soha el nem múlik.” (1kor.13,8) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. GORBOAN JÁNOSNÉ (szül. BÁDON MARGIT), volt nagyváradi, majd dobozi (Békés megye) lakos, 81. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. március 19-én volt a dobozi köztemető ravatalozójában. A gyászoló család.

*

Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra és nagyapára, KUN MIKLÓSRA aki egy éve távozott az élők sorából. „Úgy mentél el csendben és szerényen, drága, jó lelked nyugodjon békében.” Szerető felesége és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és anyós, SELEJAN ZSUZSANNA (szül. LACZIKÓ) életének 75. esztendejében eltávozott közülünk. Temetése 2019. március 21-én 13 órától Gyantán, a református templomtól. Örökké gyászolja őt az egész család.

*

Fájó szívvel emlékezünk SEBEŞTEAN IOSIFRA halálának 5. évfordulóján. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. A te szíved pihen, a miénk vérzik, a fájdalmat csak az élők érzik. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, mert az életünk üres lett nélküled. A jóságodat soha nem feledjük, két kezed emberi értékét örökké őrizzük. A temető csendje ad neked nyugalmat, szívünk fájdalma örökké megmarad.” Mindörökké közöttünk leszel. Soha el nem feledünk. Örökké bánatos felesége Berta, fiai Józsi és Anghel és családtagjai.

*

Fájó szívvel emlékezünk SEBEŞTEAN IOSIFRA, aki 5 éve búcsú nélkül itthagyott bennünket. „Ha nyugszol is a nehéz föld alatt, nem vagy elfeledve, szívünkben örökre megmaradsz. Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása.” Bánatos családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, anyósra, anyára, nagymamára, ÉLES ÁGNESRE, aki ma egy éve itthagyott bennünket. „Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, De a kegyetlen halál mindent összetépett. Csoda volt, hogy éltél és bennünket szerettél, Nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél. Lelked elszállt, mint hópihe a fényben, Ragyog ránk fényesen, csillagként az égen. Egy reményünk van, mi éltet és vezet, Hogy egyszer majd találkozunk veled.” Gyászolja örökké bánatos férje István, fia László, lánya Adrienne, veje Miklós, menye Angéla és imádott unokája Hannácska.

*

Szeretettel emlékezünk drága gyermekünkre, BUDA ANITA TIMEÁRA, aki ma 4 éve távozott szerettei köréből. „A szíved megpihent, a lelked a mennybe ment. Szeretetet hoztál és szeretetet hagytál, Mi nem tudtunk mit tenni, Neked akkor el kellett menni. Míg itt voltál, angyal voltál, Ha elmentél, angyal lettél. Te mindenkit féltettél, őriztél, És tudjuk, a lelked a mennyek Országában él. Megemlékezik rólad édesapád Gábor, édesanyád Ella, szerető testvéred Ella, sógorod Szabi, unokaöcséd Döme, és a te drága kishúgod Barbi.

*

„Ez a nap az emlékezés napja, Rád gondolunk halkan, zokogva. Vigyázzon rád az ég sok-sok angyala, Őrizze álmodat a drága, jó Atya. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, Szívünk őrzi drága emlékedet. Egy remény van, mi éltet és vezet, Hogy egyszer majd találkozunk veled.” Szomorú szívvel emlékezünk arra a napra, amikor drága unokánk, BUDA ANITA TIMEA búcsú nélkül eltávozott közülünk. Emlékezik rá Karcsi tata és Ica mama.

*

Már 4 éve, hogy itthagytál bennünket, de szívünkben őrzünk, mint egy drága kincset. Múlik az idő, de a fájdalom marad, betöltetlen az űr, mely szívünkben maradt. Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, de emléked örökre itt maradt közöttünk. Fájó szívvel emlékezünk rád BUDA ANITA TIMEA (élt 19 évet, Hegyközszentmiklós). Icu keresztanyu, Nicu keresztapu, unokatestvéreid Niki, Ati, felesége Aletta és keresztfiad Danika.

*

Megrendülten, mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy kollégánk, BORSOS GYŐZŐ (Poklostelek) hosszan tartó betegség után elhunyt. Emlékét szívünkben megőrizzük és mindig szeretettel gondolunk kedves kollégánkra, barátunkra. Nyugodj békében! A Partner Drinks munkaközössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk PÁLL PIROSKÁRA (Síter), aki immár 1 esztendeje, hogy itt hagyott bennünket. „Küzdöttél, de már nem lehetett, A csend ölelt át, a szeretet. Búcsúzni akartál, de már nem volt annyi időd, Mert lassan, csendesen elhagyott az erőd. Meghalt a drága szív, mely élni vágyott, Meghalt a drága kéz, mely dolgozni imádott. Hulló könnyeinkkel öntözzük sírodat, Adjon az Isten örök nyugodalmat!” Siratja unokája Robert és felesége, dédunokái Dominik és Ervin, valamint lánya és veje.

*

Fájó szívvel emlékezünk a ma öt évvel ezelőtt elhunyt testvérünkre BALAJTI JÓZSEF FERENCRE (kőműves, Csillagváros). Ha fejfád mellett ég a gyertya, látjuk benne arcodat, Odafentről, messzeségből nyújtod felénk karodat. Vigyázol ránk most is, tudjuk, ugyanúgy mint régen, Drága jó testvérünk, sosem feledünk el téged! Nyugodj békében! Húgai Erzsi, Kati, Imi, Sanyi és családjaink.

*

„S szemek pillantása, melyekben öröm fénylett, / E dús percekben oly felhőtlen volt az élet, és elhalványult emlék volt csupán a múlt.” (Salamon László) Fájó szívvel, örök szeretettel emlékezünk a drága jó gyermekre, testvérre, nagybácsira, sógora, unokatestvérre, apára és férjre IFJ. MOLDVAI GYÖRGYRE, aki 6 hónapja, hogy elment. Míg élünk, szívünkben őrizzük áldott emlékedet! Isten adjon örök nyugodalmat! A bánatos család.

*

Pihenj te drága szív, megszüntél dobogni, szerető jóságod nem fogjuk feledni. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, NÉMETH JULIÁNNA 75. életévében hosszú betegség után elhunyt. Temetése március 22-én, pénteken 13 órától lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Gyászoló fia Karcsi, neje Kamellia, unokája Andreea és férje Paul.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre és édesapára, KISS JÁNOSRA, aki 4 éve hagyott itt bennünket. Megállt a szív, mely élni vágyott, Pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Két keze munkáját mindenütt látjuk, Emlékét míg élünk, szívünkbe zárjuk. Őt soha el nem felejtő felesége Márta, gyermekei Jutka, Andrea és Levente.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a 14 évvel ezelőtt elhunyt KLESZKEN ANDRÁSRA. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett! Bánatos családja.

*

Búcsúzunk Édesanyánktól, DIMÉNY ILONÁTÓL (szül. CSÁKI), akinek hamvait 2019. március 23-án 13 órakor helzezzük végső nyugalomra a Rulikowski temető Steinberger kápolnájától. Jutka és Áron, valamint Zoli, Andris, Viola, Anna és Beáta, Kristóf, Sára.

*

„Jóság, hűség, szeretet volt életed, áldott legyen drága emléked!” NÉMETI JULIANNA, NICA VIORICA, CIUCUR ANA, DALAI TEODOR, ANUŢĂ ALEXANDRU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén (La Capătul) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.