Gyászhírek, 2019. március 19.

Gyászhírek, 2019. március 19.
Köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, volt kollégáknak, ismerősöknek, akik szeretett halottunk, MELEGA TIHAMÉR temetésén részt vettek, virágaikkal, koszorúikkal, őszinte együttérzésükkel enyhíteni igyekeztek mérhetetlen fájdalmunkat, bánatunkat. A gyászoló család.

 

Mély fájdalommal értesültünk a szeretett sógor, Külüs Sándor (Nagyszalonta) elhunytáról. Együtt érzünk a gyászoló családdal. A Fried család.

*

Szomorú egy év telt el, mióta búcsúznunk kellett a szeretett édesanyától, anyóstól és nagymamától, LOKODI EMMÁTÓL. Szívünkben őrizzük emlékét soha el nem múló szeretettel. Leánya Tünde, veje Doru, unokái Rebecca és Alexandra.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy kedves rokonunk, BOTLINGER JÁNOS, (a volt tenkei Gostat példás farmvezetője) 86 éves korában Passauban elhunyt. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Osztozunk a család gyászában. A Jovan család.

*

Ma 6 éve annak a szomorú napnak, amikor a drága testvér, nagybácsi, BÁTORI FERENC (Bihar) eltávozott az élők sorából. Pihenése legyen csendes! A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, KERTÉSZ VIKTORRA, halálának 28. évfordulóján. Emléke szívünkben él. Felesége Anna, leánya Gizella, veje Tibor

*

Ma egy éve annak a szomorú napnak, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, HEGEDÜS GÁBOR LAJOS (Nagyvárad) itthagyott bennünket. Emlékét örökké szívünkben őrizzük. Bánatos családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, jó feleségre és anyára, LOKODI EMMÁRA, aki 1 éve hagyott itt bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Akik őt nagyon szerették, fia és férje.

*

Fájó szívvel emlékezünk a férjre, édesapára, apósra, nagytatára, TÖRÖK MIHÁLYRA (borász, Élesd) halálának 4. évfordulóján. „Küzdöttél, de már nem lehetett, A csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, Örökké él az, akit nagyon szerettek.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos, szerető családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunkat, PÜSÖK ERZSÉBETET elkísérték utolsó útjára és fájdalmunkban osztoztak. A bánatos, gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki IRMÁNAK és ANDRÁSNAK szeretett édesanyjuk, KACSÓ KRISZTINA elvesztése miatti fájdalmukban. A jó Isten nyugtassa békében! A Mihelea és Pop család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, BAKÓ ANDRÁS életének 75. évében megtért Teremtőjéhez. Utolsó útjára kísérjük szerdán 14 órakor a kisszántói temetőben. Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel búcsúzik BAKÓ ANDRÁSTÓL szerető unokája Norbi és felesége Naty.

*

Emlékezzetek, s kérlek, ne felejtsetek, Emlékezzetek, és a végen túl is szeressetek. Emlékezzetek, s akkor talán örökre veletek leszek.

*

Fájó szívvel búcsúzik BAKÓ ANDRÁSTÓL lánya Edit és István.

*

Téged elfelejteni soha nem lehet, Sajnos, meg kell tanulni élni nélküled. Fájó szívünk fel-felzokog érted, Örökké szeretünk, nem feledünk téged. BAKÓ ANDRÁSTÓL búcsúzik lánya Erika és veje Öcsi.

*

Nem foghatjuk már dolgos két kezed, Nem simogathatjuk őszülő fejed. Nem tekint ránk aggódó szemed, Marad a csend, mindent köszönünk neked. Fájó szívvel búcsúzik BAKÓ ANDRÁSTÓL, szerető felesége Ilus.
*

Fájó szívvel búcsúzunk a 78 évét betöltött ID. VÁRI IMRÉTŐL, aki hosszú szenvedés után március 13-án elhunyt. Temetése március 20-án, szerdán 13 órától a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk nevük napján szeretteinkre, ID. PAP JÓZSEFRE, és drága fiára, IFJ. PAP JÓZSEFRE (Szalárd). „Múlik az idő, a fájdalom nem csitul, szemünkből a könny kicsordul. Szívünkben örökké élni fog emléketek, pihenésetek legyen örökké csendes. A gyászoló család.

*

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki drága szerettünk, ÖZV. BALASKÓ MAGDOLNA búcsúztatásán részt vettek és fájdalmunkat enyhíteni igyekezték. A gyászoló család.

*

„Csak egy emlék maradt minden, / Egy gyönyörű emlék, / Az, hogy itt éltél köztünk, és velünk lehettél. /Csak egy vallomást mondok: Nagyon szeretlek! / Itt élsz a szívemben, sohasem feledlek!” Drága, jó apucikánk, ÁCS JÓZSEF. Könnyes szemmel és fájó szívvel emlékezünk rád neved napján. Szép volt veled, szomorú nélküled. Amíg csak élek, siratlak tégedet. Örökké gyászoló, bánatos társad és a gyerekek.

*

„Drága arcod előttünk van, halljuk a hangodat, pedig csak a szél suttogja, hogy soha többé nem jössz haza.” SZABÓ ÁRPÁD, POPA RODICA, POP VASILE, MOŞ MARIA, CIARNĂU GHEORGHE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.