Gyászhírek, 2019. március 18.

Gyászhírek, 2019. március 18.
Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett szomszédtól, KACSÓ KRISZTINÁTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Nyugodjon békében. A Rais-Wallner család.

„Anya, hogyha hallasz, látod könnyes szemem, Gyere vissza kérlek, fogd meg mindkét kezem! Nem hallom a hangod, nem vársz hogyha megyek, S előttem csak akadályok, dönthetetlen hegyek. Fáj nagyon, hogy nem vagy, a csönd is más volt veled, Hidd el, hogyha látsz most, szívem sosem feled. S ha le tudsz jönni hozzám, néha tedd meg kérlek, Értelmet nyer napom, ha láthatnálak téged. Anya, hogyha hallasz, látod, hogy kereslek, Tedd széppé az álmom és tudd, hogy szeretlek!” Mély fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesanyára és anyósra, ÖZV. FERENCZI OLGÁRA halálának első évfordulóján. Bánatos lánya Kati és veje Emiliano.

*

SZABÓ JUDIT (volt matematika tanárnő) szeretteinek őszinte vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége és lakói. Béke poraira! „Hogy pedig a halottak feltámadnak, Mózes is megjelentette a csipkebokornál, mikor az Urat Ábrahám Istenének és Izsák Istenének és Jákób Istenének mondja. Az Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene: mert mindenek élnek ő néki.” (Lukács 20, 37-38)

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága öcsémtől, PAPP KÁROLYTÓL (Tóti), aki súlyos betegségben elhunyt „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel, De egy könnycsepp a szemünkben Érted él, Egy gyertya az asztalon Érted ég, S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, Amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, Szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged!” Temetése március 18-án, hétfőn 13 órakor lesz a tóti kápolnából. Búcsúzik tőled bánatos testvéred Otti, férje Lajos és az egész család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága testvéremtől, PAPP KÁROLYTÓL (Tóti), aki hosszú, súlyos szenvedés után eltávozott közülünk. „A múltba visszanézve, valami fáj, Valakit keresünk, aki nincs már, Nem fogjuk már elgyengült kezed, Nem simítjuk őszülő fejed, Nélküled szomorú, üres a házunk, Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk. Nem tekint ránk aggódó szemed, Megpihenni tért két dolgos kezed, A halál kitépett mellőlünk, Hiányzol nagyon, nem feledünk”. Bánatos testvéred Kati és sógorod Sanyi.

*

Soha el nem múló fájdalommal a szívünkben, emlékezünk az 1 éve elhunyt szeretett férjre, legdrágább édesapára, apósra és nagyapára, FORMITTÁG SÁNDORRA. „Temető mély csöndjében, pihen egy szív csendesen. Rég nem dobban családjáért, messze vitted Istenem! Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek, családod ki szívből szeret, sosem feled Téged!” Nyugodj békében! Örökké bánatos családod!

*

„Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára akartál mondani.” (Váci Mihály) Fájó szívvel tudatom mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy KENÉZ LALI 67 éves korában elhunyt. Temetése 2019. március 18-án, hétfőn 13 órától lesz a Steinberger kápolnából. Emléked örökké élni fog szívemben. Nyugodj békében! Bánatos felesége Kati.

*

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek.” Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, KENÉZ LAJOSTÓL, aki hosszú, súlyos betegség után örökre megpihent. Nyugodj békében Lajoska, találd meg az örök világosságot, elhunyt családtagjainkat viszontlátva. Unokaöccsei, Attila és Laci (Öcsi), valamint családjaik és azok távolabbi rokonsága.

*

Egy könnycsepp a szemünkben érte él, Egy gyertya az asztalon érte ég. Egy fénykép, mely őrzi emlékét, S egy út, mely elvitte életét. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, Mindig velünk lesz, az idő bárhogy is halad. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk ÖZV. FERENCZI OLGÁRA
halálának első évfordulóján. Bánatos unokája Kristóf, menye Emília és családja.

*

Már egy éve, hogy itthagytál bennünket, de szívünkben őrzünk, mint egy drága kincset. Múlik az idő, de a fájdalom marad, betölthetetlen az űr, mely szívünkben maradt. Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, de emléked örökre itt maradt közöttünk. Fájdalommal emlékezünk ÖZV. FERENCZI OLGÁRA (szül. Kémer). Bánatos családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szerettünkre, TORMA SÁNDORRA (Hegyközkovácsi) halálának 20. évfordulóján. „Akiket szeretünk, s már sírban nyugszanak, igazi nyughelyük a szívünkben megmarad. Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet.” Őt soha el nem felejtő családja.

*

Hat hónapja, hogy itthagyott bennünket a drága, jó férj, apa, nagyapa, KINCZEL ISTVÁN. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. A bánatos család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KENÉZ KATINAK a drága férj elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Adjon az Isten vigasztalódást. Dutka István és családja.

*

Fájó szívvel veszünk búcsút a szeretett apától és nagyapától, ID. SZILÁGYI SÁNDORTÓL
(Biharszentjános). A jó lelkek csillagként élnek tovább, Szívünkben fényük ki nem alszik. Emlékeinket örökké világítják. A feledés sötétségét, győzni sosem hagyják.” Búcsúzik tőle lánya Rozália, unokája Zsolti és annak barátnője.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férjet, édesapát, nagyapát, ID. SZILÁGYI SÁNDORT (Biharszentjános) életének 76. évében a Teremtő magához szólította. „Amikor az Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a légzés túl nehéz lett, átölelt és mondta: Gyere haza.” Emlékét szívünkben örökké őrizzük. Búcsúzik tőle örökké bánatos felesége Róza és családjuk.

*

Fájdalomtól megtört és vérző szívvel emlékezünk drága szerettünkre, MAKSAI MAGDOLNÁRA
(szül. VASS), aki ma 10 éve, hosszan tartó, súlyos betegség után visszaadta áldott lelkét Teremtő Urának. Emléke legyen áldott, nyugodalma csendes! Drága emlékét szívünkben szeretettel megőrizzük. „Bizony elrejt engem az Ő hajlékában a veszedelem napján, eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem.”(27. Zsoltár, 5. versei) Gyászoló szerettei: férje Árpád, fia Tibor és családja, nővére Ila és családja, keresztlánya Noémi és Gábor.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki SZABÓ LÁSZLÓ kollégánknak szeretett édesanyja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Békés megnyugvást az elhunytnak, a családnak pedig vigasztalódást. A Sogema cég munkaközössége.

*

Már nincs holnap, ennyi volt az élet! Sirassatok csendben én szívetekben élek. Fájó szívvel búcsúzunk LALIKÁTÓL. Sógornője Marika és unokaöccse Csaba.

*

„Fényes csillag ragyog, nyugodt tó vizén, Nem hullámzik már, nem fújja a szél. Sejtelmes sötétben suttognak a fák, Valaki eltűnt, érzi a világ!” Mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk egyetlen, imádott gyermekünkre, KISS LAJOS NORBERTRE (1982–2007, volt vízilabdás), akit 12 éve tragikus hirtelenséggel veszítettünk el. „Nincs olyan nap, hogy ne gondolnánk rád, Látunk az égben, amely kéken borul reánk. Látunk a zöldben, bokrok, fák között, Napfényes esőben, szivárvány fölött. Halljuk lépteid vágyaink sikátorában, Érezzük illatod rózsákba oltva. Töröljük könnyeink sírodra borulva, Tovább élsz itt legbelül a szívünkben. S ez elkísér egész életünkben.” Kik téged nagyon szeretnek: örökké bánatos édesanyád, édesapád.

*

Őszinte részvéttel osztozunk egykori tanító nénink, TUSA ÁGNES, fia elvesztése felett érzett fájdalmában. „Isten országában minden lelket vár a boldog kikelet.” Az 1960-ban végzett tanítványai.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára, ECSEDI JULIÁNNÁRA,
aki ma 2 éve hagyott itt minket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Örökké bánatos családja.

*

„S szemek pillantása, melyekben öröm fénylett, / E dús percekben oly felhőtlen volt az élet, és elhalványult emlék volt csupán a múlt.” (Salamon László) Fájó szívvel, örök szeretettel emlékezünk a drága, jó gyermekre, testvérre, nagybácsira, sógorra, unokatestvérre, apósra és férjre, IFJ. MOLDVAI GYÖRGYRE, aki ma 6 hónapja, hogy elment. Míg élünk, szívünkben őrizzük áldott emlékedet! Isten adjon örök nyugodalmat! A bánatos család.

*

„Az életünk szomorúan megy tovább, a fájó szív elkísér egy életen át.” KENÉZ LAJOS, SZABÓ JUDITH-LIDIA, BODO MIKLÓS, DUMBRAVESCU MIHAELA-LILIANA, DIMENY ILONA-REBEKA, KUZSMA ILONA, DINOIU VIOREL, VARI IMRE, BALINT MARIANA-ROZICA, MASCAS TEODOR, KRIZA ZSÓFIA, SUPARARE SAVETA. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzunk BODO MIKLÓSTÓL (élt 86 évet). Temetése hétfőn, 18-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolja felesége, lányai és azok családjai.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama. PAUR MÁRIA-MAGDOLNA életének 89. évében csendesen elhunyt. Nyugodjon békében! Gyászoló családja.