Gyászhírek, 2019. március 15.

Gyászhírek, 2019. március 15.
Szomorú szívvel emlékezünk szerettünkre, ID. PETRI IMRÉRE (Hegyközújlak), akit ma 5 éve, hogy elveszítettünk. Nyugodjon békében! Felesége, fia, menye, unokái és dédunokái.

Fájó szívvel emlékezünk a férjre, édesapára, apósra, nagytatára, ID. FARAGÓ ISTVÁNRA (Biharpüspöki), halálának 2. évfordulóján. „A múltba visszanézve, valami fáj, Valakit keresünk, aki nincs már. Nem fogjuk már elgyengült kezed, Nem simítjuk őszülő fejed. Nélküled szomorú, üres a házunk, Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk. Nem tekint ránk aggódó szemed, Megpihenni tért két dolgos kezed. A halál kitépett mellőlünk, hiányzol nagyon, Soha nem feledünk!” Bánatos felesége, fia, menye, egyetlen unokája Henrietta.
*
Múlik az idő, a fájdalom nem csitul, Szememből a könny naponta kicsordul. Maroknyi fény, tengernyi bánat, És mélységes csend maradt utánad. Szívünkben él és élni fog emléke, míg létezünk, a szeretett férjnek, édesapának és nagyapának, STEIN JÓZSEFNEK, (2016. március 18.), halálának 3. évfordulóján. Szerető családja.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett fiamra, MAGYAR FERENCRE halálának 2. évfordulóján. „Küzdöttél, de már nem lehetett, A csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, Örökké él az, akit nagyon szerettek.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos, szerető családja.
*
Fájdalomtól megtört szívvel emlékezem szeretett édesanyámra, DIENES AMÁLIÁRA, halálának 11. évfordulóján. „Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, aki a bajban megfogja a kezed. És hogy milyen fontos is volt neked, csak akkor tudod, ha már nincs neked.” Bánatos fiad Feri.
*
Őszinte részvétünk Adélnak és a családnak a szeretett férj és apa, MELEGA TIHAMÉR elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Kajtor család.
*
Fájó sz]vvel emlékezünk az egy éve elhunyt gyermekemre, FEKETE ISTVÁNRA (élt 53 évet, Nagyszalonta). „Istenem súgd meg neki halkan,
Lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam. Álmomba keressen meg engem, Még egyszer hadd lássam, hadd öleljem.” Vigasztalhatatlan édesanyád, húgod, öcséd.
*
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy HILGERT MÁRIA (szül. ZÖLD) rövid, de súlyos szenvedés után, életének 71. évében eltávozott az élők sorából. Temetése pénteken, 15-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Fájó szívvel búcsúzunk tőle. Öccse Bandi és sógornője Ani.
*
Fájó szívvel búcsúzom volt, szeretett barátnőmtől, HILGERT MARIKÁTÓL (szül. ZÖLD). Őszinte részvétem férjének LACINAK és fiainak és családjaiknak. „A lélek él, s találkozunk.” Balog Mária és családja.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a drága rokontól, GYÖRFI JÁNOSTÓL (a Constructoru volt sofőrje), aki életének 72. évében elhunyt. Temetése március 15-én 14 órától a városi ravatalozóból. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle a szerető rokonság.
*
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek.” Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, KENÉZ LAJOSTÓL, aki hosszú, súlyos betegség után örökre megpihent. Nyugodj békében Lajoska, találd meg az örök világosságot, elhunyt családtagjainkat viszontlátva. Unokatestvéreid, Attila és Laci (Öcsi), valamint családjaik és azok távolabbi rokonsága.
*
„Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára akartál mondani.” (Váci Mihály) Fájó szívvel tudatom mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy KENÉZ LALI 67 éves korában elhunyt. Temetése 2019. március 18-án hétfőn 13 órától lesz a Steinberger kápolnából. Emléked örökké élni fog szívemben. Nyugodj békében! Bánatos felesége Kati.
*
Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, elviselhetetlen a fájdalom, átölelte és hazahívta. Fájó szívvel veszünk búcsút a szeretett vőtől és sógortól, KENÉZ LAJOSTÓL, aki súlyos betegség után örökre megpihent. Gyászolja anyósa Ági néni és sógornője Baba.
*
Fájó szívvel emlékezünk szeretett vejünkre, IFJ. URI IMRE TIBORRA (Bihar). „Már nincs holnap, ennyi volt az élet, sirassatok csendben, én a szívetekben élek.” Nyugodj békében! Bánatos anyósa és apósa.
*
Megtört szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, IFJ. URI IMRE TIBORRA (Bihar), aki hat hete hagyott itt bennünket. „Téged elfelejteni nem lehet, meg kell tanulni élni nélküled.” Nyugodj békében, drága lélek! Bánatos feleséged és imádott kisfiad.
*
Szomorú szívvel tudatom, hogy DR. CSERNY JÓZSEF életének 85. évében rövid kórházi ápolás után Chateauguayben (Montreal) elhunyt. Gyászolja Kanadában élő felesége, szeretettel emlékezik rá volt felesége Rehon Kornélia és annak családja, Vindis Mária és Vindis Cornelia, Nagyváradon unokatestvére Harsányi Zsuzsanna.
*
Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett VELKÓ JÓZSEFRE halálának első évfordulóján. Fájó hiányát az idő múlása sem enyhíti. Megemlékező gyászmise a mezőtelegdi katolikus templomban 2019. március 16-án 17 órakor lesz. A gyászoló család.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZEBENI LÁSZLÓ egykori nagyváradi lakos 2019. január 30-án, életének 86. évében elhunyt. Temetése 2019. március 19-én lesz Offenbachban, Németországban. A gyászoló család.
*
Szomorú szívvel emlékezünk drága halottunkra, BORDÁS TÜNDE ROZÁLIÁRA halálának első évfordulóján. Nehéz az élet nélküled, feledni a múltat nem lehet. Egy szál virág, egy gyertyaláng, egy fénykép, amin mosolyogsz ránk. Emléked örökké itt van velünk, amíg élünk. Gyászoló férje István és testvérei.
*
Emlékezünk a feleségre és édesanyára, TÓTH KRISZTINÁRA (szül. PÁL), aki 4 éve távozott el. „Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, s míg élünk, őrizzük őket!” Szívemben örökké élni fogsz. Szerető férjed Sanyi, leányod Alexandra és apósod.
*
Fájó szívvel emlékezünk TÓTH KRISZTINÁRA (szül. PÁL), aki 4 éve távozott szerettei közül. „Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyeiteket. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, Mert én már Istennél vagyok.” Gyászoló édesanyja, testvére Sanyi, sógornője Bogi, keresztlánya Antónia és keresztszülei.
*
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet közössége őszinte részvétét és együttérzését fejezi ki a gyászoló családnak KEREKES JÁNOS CSABA III. éves teológiai hallgató elvesztése miatti mély fájdalmában.
*
Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, anyósra, nagymamára, Király Éva-Máriára (Szalárd), aki ma 4 éve hagyott itt bennünket. Jóságát, odaadó gondoskodását szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodjon békében. Szerető családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk drága, jó szüleinkre, édesapánkra, LEMÉYNI SÁNDORRA (Bihar) halálának 3. évfordulóján, és drága édesanyánkra,
LEMÉNYI PIROSKÁRA (BOZSÓDI), aki 16 hónapja hagyott itt bennünket. „A múltba visszanézve, valami fáj, / Valakit keresünk, aki nincs már, / Múlnak a napok, telhetnek az évek, / Szívünkben örökké megmarad emléked. / Érted hulló könnyeink soha el nem múlnak. A jó Isten adjon örök nyugalmat.” Bánatos gyermekeitek, Gizike, Sanyi és családtagjaik.
*
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gyula). Szeretettel emlékezünk VILIDÁR ISTVÁNRA és
VILIDÁR ILONÁRA, akik 33. illetve 3. éve örökre megpihentek. Szeretteik.
*
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra és nagyapára, KARÁCSONY SÁNDORRA (Siter) halálának 20. évfordulóján. Felesége Anna, lányai Anikó és Viola, veje Tibor és unokái Krisztián, Csaba és Sándor.
*
Fájó szívvel tudatom, hogy drága élettársam, DANUTIU JULIÁNNA 54 évesen korában elhunyt. Temetése március 15-én, 16 órakor a semjéni kápolnából. Nyugodjál békében. Búcsúzik élettársa Pista, sógornője Zsuzsa és Pisti.
*
Mély fájdalommal és megrendüléssel búcsúzunk szeretett anyatársunktól, HILGERT MÁRIÁTÓL. A Sáfár család.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, HILGERT MÁRIA (szül. ZÖLD) 70 éves korában elhunyt. Emléke örökké élni fog szívünkben. Temetése március 15-én 15 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnából lesz. A gyászoló család.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, testvér, rokon, KACSÓ KRISZTINA életének 83. évében megtért Teremtőjéhez. Temetése hétfőn, március 18-án 12 órától a városi kápolnából. Nyugodjon békében, emléke legyen áldott. Gyászoló családja.
*
Lelkünkben mély megrendüléssel, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága édesanya, anyós és nagymama, ÖZV. BALASKÓ MAGDOLNA életének 78. évében hirtelen elhunyt. Búcsúzik tőle leánya Edit, veje Sándor és unokái Roli és Sanyi, akik drága emlékét szívükben örökké megőrzik.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, ÖZV. BALASKÓ MAGDOLNA (a Solidaritatea volt dolgozója) életének 78. évében hirtelen eltávozott. Temetése pénteken, március 15-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle szeretett leánya Anikó, veje Imre, unokája Nándi, barátnője Alexa, unokája Robi és felesége Szandi.
*
Fájó szívvel búcsúzom nászasszonyomtól, BALASKÓ MAGDOLNÁTÓL. Isten adjon neki örök nyugalmat. Özv. Pap Juliánna.
*
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesanyánktól, az anyóstól, nagymamától, nászasszonytól, ÖZV. BALASKÓ MAGDOLNÁTÓL, aki hirtelen, búcsú nélkül itthagyott bennünket. Búcsúzik tőle szeretett fia Béla, menye Hajni, unokái Norbi és barátnője Izabella, Regina és Ákos, nászasszonya Aranka.
*
„Számunkra te soha nem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.” GHEITI MARIA, PUIE OCTAVIAN, KACSÓ KRISZTINA, HOLHOS NICOLAE, BALASKÓ MAGDOLNA, PAUR MÁRIA MAGDOLNA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Ildikó Mavrodoglu, „Az ÚT Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.