Gyászhírek, 2019. március 14.

Gyászhírek, 2019. március 14.
„A nagy mélységből szüntelen,/ Hozzád kiáltok Istenem:/ Halálból mentsd meg lelkemet,/ Fogadj be engemet!” Megrendülten, de Isten akaratában megnyugodva szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, MELEGA TIHAMÉR életének 78. évében elköltözött Megváltójához. Temetése március 15-én, pénteken 11 órától lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Drága lényének, féltő szeretetének emlékét, míg élünk, megőrízzük! Bánatos családja.


„Amikor az Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a légzés túl nehéz lett, átölelt és mondta: gyere haza.” Szomorú szívvel, mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZÖLLŐSI LÁSZLÓT 2019.01.27-én életének 82. évében a Teremtő magához szólította. Utolsó útjára 2019. március 15-én 14 órakor kísérjük a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

„Sebzett szívünk fájdalmát leírni nem lehet, csak letörölni a hulló könnyeket.” HILGERT MARIA, TANCHIS EUGENIA, PÜSÖK ERZSÉBET. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Köszönetet mondunk minden rokonnak, barátnak, ismerősnek, akik drága szerettünk, BŐR ANNA búcsúztatásán részt vettek, együttérző szavaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekezték. A gyászoló család.

*

Fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, sógornő, nagynéni, PÜSÖK ERZSÉBET (szül. DEBRECZENI) életének 69. évében türelemmel viselt hosszú szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése március 15-én 15 órától a hegyközszáldobágyi kápolnából. Emlékét örökké megőrizzük szívünkben. Búcsúzik tőle testvére, sógornője, unokahúga és annak családja.

*

Fájdalomtól megtört szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és feleség, PÜSÖK ERZSIKE (szül. DEBRECZENI, a volt Arta cipőgyár dolgozója) életének 69. évében hosszú, türelemmel viselt betegség után elhunyt. Temetése március 15-én 15 órakor a hegyközszáldobágyi kápolnából. Búcsúzik tőle szeretett lánya Tünde és férje Pali.

*

Bánattól sújtott szívvel búcsúzom felejthetetlen barátnőmtől, PÜSÖK ERZSÉBETTŐL. Igaz ember voltál, szív és lélek. Nyugodj békében! Őszinte részvét az egész családnak. Lovász Gyöngy, valamint Barbu Timea és családja.

*

Fájó szívvel veszünk búcsút PÜSÖK PÁLNÉ szül. DEBRECZENI ERZSÉBETTŐL. A jó lelkek csillagként élnek tovább,/ Szívünkben fényük ki nem alszik,/ Emlékeinket örökké világítják,/ A feledés sötétségét,/ Győzni, sosem hadják. Zsuzsa és József.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk szeretett keresztapámtól, MELEGA TIHAMÉRTŐL, aki súlyos betegség után elhunyt. Szerető keresztlánya Enikő, Zsófika és Ágoston.

*

Mély fájdalommal és könnyes szemmel búcsúzunk a szeretett sógortól és nagybácsitól, MELEGA TIHAMÉRTŐL, aki súlyos betegség után örökre megpihent. Búcsúzik tőle Margit, Aliz, Enikő és Zsófi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagybácsitól, MELEGA TIHAMÉRTŐL, aki 78 éves korában örökre megpihent. Búcsúzik tőle Aliz és Dan.

*

Imádságos lélekkel fejezzük ki együttérzésünket NAN ANDREA volt munkatársunknak szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Békés megnyugvást az elhunytnak, a családnak pedig vigasztalódást. A Caritas Catolica munkaközössége.