Gyászhírek, 2019. március 12.

Gyászhírek, 2019. március 12.
Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, UJHELYI MARGIT (nyug. Tanítónő) 81 éves korában örökre megpihent. Temetése március 14-én 13 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából lesz. Gyászoló családja.

Csendesen alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsője ringatja már, Nem jöhet vissza, hiába hívjuk, Emléke szívünkben otthont talált. Nyugodj békében MIMI! Detty és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett tanító nénimtől, UJHELYI MARGITTÓL, akire mostmár az angyalok vigyáznak. Emlékét örökre a szívünkbe zárjuk. Tücsi, Mami, Enikő és az egész család.
*

Megrendülten értesültünk barátnőnk, UJHELYI MARGIT (MANCI) haláláról. Nyugodjon békében. Őszinte részvétünk a családnak. Dr. Bonyhay Kálmán és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki az UJHELYI családnak. A Bölöni család.

*

„Amikor az Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a légzés túl nehéz lett, átölelt és mondta: gyere haza.” Szomorú szívvel, mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZÖLLŐSI LÁSZLÓT 2019.01.27-én életének 82. évében a Teremtő magához szólította. Utolsó útjára 2019. március 15-én 14 órakor kísérjük a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Köszönetet mondunk minden közeli és távoli rokonnak, barátnak, ismerősnek, akik mellettünk álltak, támogattak minket, és Édesanyámat, SZILÁGYI ÉVÁT elkísérték utolsó földi útján. Emléke örökké élni fog a szívünkben. Nábosnyi Éva és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya, nagymama, SZABADOS GIZELLA (szül. ROHRMANN) életének 74. évében elhunyt. Temetése kedden 14 órától a diószegi hegyaljai katolikus kápolnából. Búcsúzik tőle szerető férje, fia, lánya, veje és két unokája.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága szerettünk, DR. FÖLDES BÉLA búcsúztatásán részt vettek, együtt érző szavakkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

*

Mély megrendüléssel értesültünk szeretett barátunk, DR. FÖLDES BÉLA elhunytáról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak! Dr. Kékedi Imre és családja.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak szerettük, BŐR ANNA elvesztése miatti mély fájdalmában. Emlékét megőrizzük. Kutron Péter és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki RAMÓNÁNAK és családjának, valamint KRISZTINEK és családjának a drága, jó apa, após és nagytata, AMORĂRIŢEI ZOLTÁN DUMITRU elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Őszinte részvétünk. Özv. Farkas Tibor és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, AMORĂRIŢEI ZOLTÁN 65 éves korában elhunyt. „Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, s míg élünk, őrizzük őket!” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle lánya Ramóna, veje Florin, unokái Sebastian és Ianis.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, AMORĂRIŢEI ZOLTÁNTÓL (élt 65 évet). „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, megmarad szívünkben fájó emléked. Temetése kedden, március 12-én 14 órakor a püspöki temető ravatalozójából. Gyászoló fia Cristian, menye Andrea és unokája Emilia.

*

Őszinte részvétünk és együttérzésünk unokatestvéreink, NUSIKA, GYÖNGYIKE és családjaik részére, szeretett édesanyjuk, BŐR ANNA elvesztése miatti fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! „Ha rám gondoltok, köztetek leszek, De fáj, ha látom, könnyeztek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, Mert én már Istennél vagyok.” Szívünkben megőrizzük emlékét. Keresztlánya Anikó, unokahúga Ibike családjaikkal.

*

Gyönyörű, de elenyésző virág az élet, Mégis örök nyomot hagy, ha szeretettel éled.” (Simon András) Imádságos lélekkel fejezzük ki együttérzésünket a gyászoló családnak BŐR ANNA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Békés megnyugvást az elhunytnak, a családnak pedig vigasztalódást. A Caritas Catolica munkaközössége.

*

Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, dédnagymama, ERDEI ETELKA (Asszonyvására) életének 92. évében csendesen elhunyt. Temetése kedden 13 órakor az asszonyvásári kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúznak tőle: a gyászoló leánya, 3 unokái, és 3 dédunokái.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett anyukámra, KOVÁCS MARGITRA (Papfalva) halálának első évfordulóján. Emléked legyen áldott. Manyika.

*

Isten akaratában megnyugodva, könnyes szemmel tudatjuk, hogy a szerető édesanya, anyós, nagymama, BŐR ANNA (szül. LUKÁCS ANNA) nagy türelemmel viselt, hosszú betegség után, életének 86. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése március 12-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Most, miután betöltötte hivatását, elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Nyugodjon békében! Szerető lányai Anna és Gyöngyi, vejei, unokái és családjuk.

*

„Őrködj sírjuk felett Istenem, hogy csendes álmukat ne zavarja semmi sem.” UJHELYI MARGARETA, ZELEA MARIA, DUMEA GHEORGHE, BLIDAR FLOARE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.