Gyászhírek, 2019. március 1.

Gyászhírek, 2019. március 1.
Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett gyermekre, testvérre, DÉRER BRUNÓRA, aki mindössze 16 évesen, huszonöt évvel ezelőtt egy számunkra nagyon szomorú napon, 1994. március 3-án örökre itthagyott bennünket, azóta a nagyváradi Rulikowski temető egyik szomorú sírjában alussza örök álmát. Nyugodj békében, örök álmodat ne zavarja meg soha, semmi! Drága Bruni, emlékedet egy életen át megőrzi: édesanyád Liliana, édesapád Ferenc, testvéred Beatrice és annak családja.


Szomorú szívvel emlékezünk DÉRER VILMOS OTTÓRA (Érmihályfalva), aki 10 éve távozott örökre közülünk. Soha el nem feledjük, emléke legyen áldott, nyugodjon békében. Bánatos édesanyja, testvére és családja, és a család többi tagja, akik őt nagyon szerették.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, MADA JÁNOS életének 82. évében hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése ma, március 1-jén 12 órakor a Hasas kápolnából. Nyugodjon békében. Gyászoló családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nővérem, ZUH EDIT, rövid, súlyos betegség után 78 éves korában elhunyt. Temetése március 7-én 13 órakor, Mosonmagyaróváron. Nyugodjon békében. Őt soha el nem felejtő húga Anikó, sógora Jancsi, unokahúga Annamária és családja.

*

Holnap, március 2-án, 7 éve, hogy örök álom zárta le szemedet, azóta könnyek között emlegetjük nevedet PIKÓ ZOLTÁN EUSEBIO. Elmentél tőlünk egy kora tavaszi napon, búcsúzni sem volt alkalom. Nyugodj békében. Sokat gondol reád szerető leányod, Renáta, szüleid, testvéreid, sógorod, sógornőd, rokonok és Zsófika.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagytatára, dédtatára, FAZEKAS MIHÁLYRA, aki 1 éve távozott közölünk. A bánatos család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel emlékezem szeretett férjemre, a családapára, CSIKAI ÁRPÁDRA (Székelyhíd), kinek jóságos szíve 8 éve megpihent. „Drága, jó szívét, lelkét, áldjad jó Atyám. Az élet nehéz és mostoha, szeretni megtanít, de feledni…. soha. Szerető férj, gondos családapa volt Ő. Keze arcunk nem simítja már. Drága mosolyát nem láthatjuk. Aggódó két szeme lezárult. Örök világosság fényeskedjék felette.” Bánatos felesége, családja, fia Attila, lányai Zsófika, Marika, menye, vejei és unokáid.

*

13 év után is jelen vagy mindenütt – ahol valaha tudtalak, láttalak, szerethettelek, drága nővérem, CSÁKY ERZSÉBET. Köszönet mindazoknak, akik eddig is, ezután is megőrzik halványuló emlékedet. Hiányod múlhatatlan. Húgod Magdi.

*

„Mikor a lelkem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten.” BURCA OLGA, MADA ION, TAR BERTA, POPA MARIA, BOROŞIU IULIA, URDEA MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft., Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága testvéremtől, NAGY SÁNDORTÓL, (Kügypuszta), aki 56 évesen hosszú szenvedés után megpihent. „A halál nem jelent elmúlást és véget, szívünkben örökké élni fog emléked.” Őrködj álma felett Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen!” Temetése március 1-jén 14 órakor a paptamási kápolnából. Búcsúzik tőle édesanyja, testvére és annak családja.

*

Szomorú és fájdalmas 5 év telt el amióta utolsó útjára kísértük a drága férjet, apát, apóst és nagyapát, ID. BERECZKI ANDRÁST (szül. Kémeren). „Ez a nap az emlékezés napja,/ Rád gondolunk halkan zokogva./ Vigyázzon rád az ég sok-sok angyala,/ Őrizze álmodat a drága, jó Atya./ Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/ Szívünk őrzi drága emlékedet./ Egy remény van, mi éltet és vezet,/ Hogy egyszer még találkozunk veled.” Bánatos felesége Piroska, lánya Ibolya, fia Andris, menye Juliánna, veje Attila, unokája Brigitta, nővére Jolán és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, VARGA JÓZSEFRE halálának 21. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A bánatos család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem drága testvéremre, BARABÁS TERIKÉRE halálának első évfordulóján. „Aludj csak szépen, csendesen,/ Aludj, hol ölel a végtelen./ Aludj, hol nincsenek könnyek,/ Aludj, hol neked már könnyebb.” Testvére Tibi.

*

Fájó szívvel és kegyelettel emlékezünk a szeretett rokonra, BARABÁS TERIKÉRE, halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott! A gyászoló család.

*

Szeretettel emlékezünk 10 éve elhunyt édesapánkra, SZABÓ JÓZSEFRE (szül. Kárásztelken) valamint drága édesanyánkra, SZABÓ PIROSKÁRA, halálának 4. évfordulóján. Az élet elmúlik, az emlékek élnek, ezért szeretettel megőrizzük őket. Gyermekeik Józsi, Zoli, Gyöngyi és családjaik.

*

Szomorú szívvel emlékezünk drága halottunkra, TÓTH LAJOSRA (Fugyiváráshely) halálának 3. évfordulóján. Nehéz az élet nélküled, feledni a múltat nem lehet./ Egy szál virág, egy gyertyaláng,/ Egy fénykép, amin mosolyogsz ránk./ Emléked örökké itt van velünk, amíg élünk. Gyászoló, bánatos családja.

*

Fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, rokonra, ILOSVAI ISTVÁNRA (Élesd) halálának 5. évfordulóján. „Nincs olyan nap, hogy ne gondolnánk rád. Nem is tudod, milyen üres nélküled a világ.” Nyugodj békében! Emlékét őrzi felesége Annuska, anyósa, sógora János és családja.

*

Hálás szívvel, szeretettel emlékezünk drága, jó szüleinkre, ID. SZARKA JÓZSEFRE és SZARKA ANNÁRA (Biharpüspöki) haláluk 25. illetve 20. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Gyermekeik: Jóska, Ilonka és Gizike családjaikkal.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesanyára, nagymamára, dédmamára, BÖSZÖRMÉNYI PIROSKÁRA (Diószeg) halálának 24. évfordulóján. Drága jóságát megőrizzük egy életen át. Nyugodjon békében! Lánya Piri, unokája Katika, dédunokái Geri és Levi.

*

Fájó szívvel emlékezünk JUHÁSZ BARNÁRA, aki 26 éve, és JUHÁSZ MÁRIÁRA, aki 7 éve nincs közöttünk. Nyugodjanak békében! Gyászolja őket: két lányuk, vejük és két unokájuk.

*

Fájó szívvel emlékezünk BALOGH SÁNDORRA (volt szabómester), aki ma 19 éve távozott szerettei közül. „Ha emlegettek, köztetek leszek,/ De fáj, ha látom könnyeiteket./ Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,/ Mert én már Istennél vagyok.” Bánatos felesége Jolánka, fiai Attila és Sándor, menye Iki, unokái Tamás és Norbert.

*

Szomorú 6 hét telt el, amióta itthagyott minket a szerető férj, apa, após, nagyapa, TÁRNOK SÁNDOR JÓZSEF (Mezőtelegd). Egész életeden át dolgozva éltél, bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél. Örök álom zárta le szemedet, megpihenni tért két dolgos kezed. Nyugodjál békében! Bánatos felesége, lányai, vejei, unokái.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, TAR BERTA életének 83. évében elhunyt. Búcsúzik tőle fia Jancsi családjával, nővére Ida családjával.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, TAR BERTA életének 83. évében súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése március 1-jén 11 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle lánya Kati, veje Teo, unokái Gabi, Cristi és Romina.

*

Fájó szívvel búcsúzunk SZALAI SÁNDORTÓL (Érmihályfalva), akinek jóságos szíve életének 65. évében hosszú betegség után megszűnt dobogni. Temetése 2019. március 2-án 13 órától az érmihályfalvi református ravatalozóból. Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

Drága édesanyám, SZILÁGYI ANNA február 27-én elhunyt. Temetése március 2-án a felsővárosi kápolnából. „Elhull a virág, eliramlik az élet.” Nyugodj békében, Anyukám! Lánya Ancika és veje János.

*

Tisztelettel közlöm, hogy kedves feleségem, SZILÁGYI ANNA elhunyt február 27-én. Temetése március 2-án a felsővárosi kápolnából. Szerető férje Zoltán.

*

Szomorú szívvel emlékezem drága élettársamra, KÁLLAI EMMÁRA, 61. születésnapján, március 3-án, kit már a csendes temetőben tudok köszönteni. „Nem kérdi senki, mi fáj nekem,/ Bajom nem hallja senki sem./ Sorsunk elszakított,/ Minden emlék újra fáj,/ És, hogy milyen fontos voltál nekem,/
most érzem csak igazán./ Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod,/ Nem hallom már hangod,/ Egy jajszó, nem sok, annyit sem mondtál,/ A halál hosszú útján semmid sem fáj már.” Emlékedet örökké szívembe zártam. Nyugodjál békében! Élettársad V. L. Weinmann József Gyula.