Gyászhírek, 2019. május 8.

Gyászhírek, 2019. május 8.
„Mert a mint az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is a kiket akar, megelevenít.”(János 5,21) BUDA MARGIT testvérünk szeretteinek Istenünk Lelke általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkatársai és lakói. Béke poraira!


Köszönetet mondunk mindenkinek, akik drága szerettünk, MIKÓ ISTVÁN (Mezőbaj) búcsúztatásán részt vettek és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

*

„A jó Isten adjon nekik örök nyugalmat!” MIKLOS ZSOFIA ILDIKÓ, KOVÁCS MARIA, DANCIU ORTANSA, FLORIN DORIN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett fiunk, BAKK ZOLTÁN, életének 41. évében tragikusan elhunyt. Temetése csütörtökön 16 órától a csatári kápolnából lesz. Örökké gyászoló családja.

*

„Álmodj csendesen a csillagok között, ahol nincs már fájdalom, de szívemben itt leszel, míg élek a világon.” Fájdalmas szívvel emlékezem drága édesanyámra, PAP MARGITRA (volt margittai lakos) halálának első évfordulóján. Bús a temető csendes suttogása,/ Ha kimegyek hozzád, ez maradt számomra./ Ráborulok fejfádra zokogva,/ Fájó szívvel hagylak ott magadra./ Sok szál gyertya ég, könnycsepptől áznak,/ Lelkedre odafent angyalok vigyáznak./ Már nincsenek szavak, amit suttog a szád,/ Ma lehajtott fejjel, némán emlékezed rád./ Pihenj csendesen, ahol nincs könny és fájdalom,/ Én soha nem feledlek, míg élek e világon,/ Örökre velem leszel! Bánatos lányod Irénke és családja.