Gyászhírek, 2019. május 3.

Gyászhírek, 2019. május 3.
Könnyes szemmel emlékezünk a két éve elhunyt drága feleségre, szeretett testvérre, nagynénire, NAGY PIROSKÁRA. Várom, míg élek, várom őt, hátha egyszer ott áll az ajtóm előtt, aztán a valóság rám szakad, szívem tovább fáj a hiánya miatt, várlak, de te nem jössz, mert nem jöhetsz, de egyszer majd én megyek hozzád, és örökre ott leszek veled. Férjed Kálmán.

Örök álmod őrizze béke és nyugalom, szívünkben örökké élni fogsz, mert szeretünk és hiányzol nagyon. Soha el nem múló szeretettel emlékezünk CSATA ATTILÁRA halálának hetedik évfordulóján. Felesége Rozi és fia Ati.
*
Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk a drága édesanyára, feleségre, SZÜCS ÉVÁRA (Érmihályfalva) halálának 5. évfordulóján. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mélyben legyenek csendesek. A jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Nyugodj békében, emléked legyen áldott. Gyermekeid Sanyika és Szabolcs, férjed Sanyi.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki SÚJTÓ JUCIKÁNAK és a gyászoló családnak szerettük, TÓTH MIKLÓS elhunyta miatti fájdalmukban. Nyugodjon békében! A Pártiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesületének vezetősége és a kórusa.
*
Megrendült szívvel búcsúzom páromtól, JAKAB IMRE-INSTVÁNTÓL (élt 68 évet, volt szobafestő), aki hosszú betegség után elhunyt. Temetése 2019.05.03-án d.u. 15 órakor a biharpüspöki kápolnából. Gyászoló párja és családja.
*
Mély fájdalommal tudatom öcsém, JAKAB IMRE ISTVÁN elhunytát. Nővére Irén és családja.
*
Megrendülten búcsúzunk JAKAB IMRE-ISTVÁNTÓL. A Széles család.
*
„Pihenjenek békében, legyen szép az álmuk.” JAKAB IMRE ISTVÁN, PRADA IOAN VIOREL, BODOG TRAIAN, PUSTAN SILVIA, REDL KÁROLY. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden rokonnak, kollégának, szomszédnak és kedves ismerősnek, akik jelenlétükkel, virágaikkal és vigasztaló szavaikkal fájdalmunkat enyhíteni próbálták, amikor elkísértük utolsó útjára a mi drága édesanyánkat, KERTÉSZ ANNÁT. Hálánkat fejezzük ki ILUTA DAN ortodox atyának a gyönyörű szertartásért. Végül, de nem utolsó sorban köszönet a I.I. COBORZAN SEBASTIAN temetkezési vállalkozónak a tapintatos és hozzáértő ügyintézésért. Köszönet mindenkinek. Gizella és Tibor.
*
Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk drága szerettünkre, SIPOS VIOLÁRA (szül. SZAKÁLL VIOLA, Siter), akinek jóságos szíve már egy éve megszűnt dobogni. Hiányodat elviselni nehéz, örökre megtart szívünkben az emlékezés. Emléked legyen áldott! Gyászol szerető nagynénéd Olgis és családja, Barna, Tünde és Ádám.
*
Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor harminc évvel ezelőtt május 4-én utolsó útjára kísértük a szeretett férjet, apát, nagyapát, TURZÓ SÁNDORT (szül. Hegyközsiter). „Elnémult a szív, mely értünk dobogott, Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott, Sírodra letesszük virágaink csokrát, Örök álmodért elmondunk egy imát.” Gyászolják őt: fia Zoltán, menye Enikő, unokái Anett és Petra, felesége Ida, lánya Ildikó, veje Taxi.
*
Elmúlhat minden, a szeretet örökké megmarad. Egy éve kísértünk utolsó utadra szeretett barátunk, OSZI. Nagyon reméljük, hogy nyugtalan lelked megnyugvást talált elhunyt édesanyád mellett. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes!
*
Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, ASZALÓS SÁNDORRA (Értarcsa) halálának 33. és ASZALÓS MATILDRA (szül. FACSAR) halálának 10. évfordulóján. Szerető lányuk Ottília, vejük Mihály, unokájuk Andrea és családja.
*
Tisztelettel és kegyelettel emlékezünk MATUSÁN SÁNDORRA (Kágya) halálának 12. évfordulóján. Emlékedet örökké őrizzük. Nyugodj békében! Soha nem feledő családod.
*
Fájó szívvel búcsúzunk, ID. ENYEDI ISTVÁN GÁBORTÓL, aki türelemmel viselt betegség után életének 57. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Nyugodjon békében! Török Gábor és családja.
*
Szomorú szívvel búcsúzom keresztapámtól, ID. ENYEDI ISTVÁN GÁBORTÓL. Emlékét örökké őrizzük. Nyugodjon békében! Keresztlánya Szász Edina és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk 6 hónapja elhunyt, szeretett férjemre, ID. BÍRÓ ISTVÁNRA. Az együtt töltött éveket sosem felejtem, nincs olyan nap, hogy ne jutnál eszembe, a hiányodat nem pótolja semmi. Fájdalmamat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása! Szerető felesége, gyermekei és azok családjai.
*
Fájó szívvel búcsúzunk kedves mamánktól, anyukánktól, KOTYMAN MÁRIÁTÓL. Temetése 2019. május 3-án 13 órakor a városi kápolnából. A gyászoló család.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj és édesapa, ENYEDI ISTVÁN rövid, de súlyos szenvedés után 57 éves korában elhunyt. Temetése május 3-án 14 órakor a biharfélegyházi ravatalozóból. Emléke legyen áldott, pihenése békés! Gyászolja bánatos felesége, fiai Szabolcs és István.
*
Összetört szívvel tudatom, hogy szeretett fiam, ENYEDI ISTVÁN súlyos betegség után örökre eltávozott, itthagyva engem mérhetetlen fájdalommal. Temetése május 3-án 14 órakor a biharfélegyházi kápolnából. Örök álma fölött őrködjön a jó Isten! Örökké bánatos édesanyja.
*
Fájdalommal tudatom, hogy szeretett testvérem, ENYEDI ISTVÁN rövid, de súlyos betegség után 57 éves korában elhunyt. Temetése május 3-án, pénteken 14 órakor a biharfélegyházi kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése békés! Bánatos nővére Irma, unokaöccse családjával, valamint unokahúga családjával.
*
Fájó szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára és dédimamára, VARGA IRMÁRA (Bihar) halálának első évfordulóján. „Egy nap életed hirtelen véget ért, Bánatot ránk hagyva, örökre elmentél. Szívedben nem volt más csak jóság és szeretet, Soha nem halványul emléked. Nélküled szomorú, üres a házunk, Még most sem hisszük el, hogy hiába várunk.” Kegyelettel és örök szeretettel emlékezik a gyászoló család.
*
Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagytatára, TÓTH SÁNDORRA, (varrógépműszerész, élt 77 évet), aki 6 hónapja hagyott itt minket. Ez a nap az emlékezés napja, Érted imádkozunk halkan, zokogva. Örök álom zárta le szemed, Megpihenni tért két dolgos kezed. Sírod előtt állunk, talán te is látod, Körülötted van a te szerető családod. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, Szívünkben megmarad emléked! Nyugodj békében, drága lélek! Örökké szerető, bánatos feleséged Kati, lányod Katika, vejed Zoli és drága kis unokád Petike.
*
Örök szeretettel emlékezem drága unokámra, ANGIKÁMRA (Bihar) halálának 4. évfordulóján. Őrködj álma felett Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen! A te Magdus Mamád.
*
Szívünket tépik most az emlékek, Nem is oly rég együtt voltunk veled. Nem vagy többé, nincs ilyen más, Egyetlen voltál, bennünk élsz tovább. Emléked él, őrizzük mosolyodat, hangodat, drága nevetésed, minden kedves gesztusodat. Négy éve már a szomorú napnak, amikor május 2-án elmentél tőlünk, drága ANGIKÁNK (STEIN-BERNÁT). Angyalok vigyázzák odafenn lépteid. A jó Isten őrködjön álmaid felett! Apa, Anya, testvéred Attila családjával.
*
Nem szűnő fájdalommal emlékezem drága feleségemre, SIPOS VIOLÁRA, akit egy évvel ezelőtt szólított el mellőlem a Jóisten. Az évfordulóra emlékező istentisztelet május 5-én 10 órakor kezdődik a csillagvárosi református templomban. Bánatos férje Laci.
*
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagytatánktól, SCHEIRER JÁNOSTÓL, aki életének 91. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Mindig szeretettel gondolunk rá, és emlékét szívünkben megőrizzük. Búcsúzik tőle Zsuzsa és férje Raul, Judit és barátja Paul.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága édesanyánk, PRATÁK ROZÁLIA életének 86. évében rövid, de súlyos szenvedés után megtért Teremtőjéhez. Temetése május 6-án 12 órától a Steinberger kápolnából. Emlékét örökké megőrzik lányai: Csilla és Ica.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, após és sógor, VARGA GYULA hosszú, türelemmel viselt betegség után, életének 78. évében Kanadában, Montreálban elhunyt. Emlékét örökké megőrizzük! Nyugodjon békében! Gyászolja és búcsúzik tőle szerető családja és közeli rokonai.
*
Ma, 2019.05.03-án 50 éve, hogy elment a szeretett édesapa, após és nagyapa, ILYÉS JÁNOS (Tenke). A jó Isten nyugtassa békében! Gyászoló szerettei.
*
Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, SCHEIRER JÁNOS 90 éves korában örökre megpihent. Temetése 2019. május 4-én 14 órakor lesz az élesdi ravatalozóból. Nyugodjék békében! Búcsúzik tőle fia Jani, menye Duci, lánya Eta, veje Sanyi.