Gyászhírek, 2019. május 29.

Gyászhírek, 2019. május 29.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, sógor és rokon, MEDVE LÁSZLÓ-GYÖRGY (kémeri születésű, berettyószéplaki lakos), életének 61. éveben rövid betegség után elhunyt. Temetése szombaton, június 1-jén 13 órakor a berettyószéplaki Zugoi református temetőben. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló családja.

Fájó szívvel búcsúzom szeretett testvéremtől, MEDVE LÁSZLÓ-GYÖRGYTŐL. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Nyugodjon békében. Gyászoló nővére Piroska és családja.

*

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva búcsúzunk STELI OLGÁTÓL. Az örök világosság fényeskedjék neki. A „Bihari Sándor” kórus és karnagya.

*

A Nagyvárad-velencei Lisieux-i Kis Szent Teréz Nőszövetség tagjai őszinte részvétüket fejezik ki a családnak a szeretett édesanya és nagymama, az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesülete alapító tagja, STELLI OLGA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében.

*

„Emlékezzél meg rólam: mily rövid az élet! Mily semmire teremtetted te mind az embernek fiát!” (Job 17-10) MEDVE LÁZSLÓ GYÖRGY, FARKAS ILONA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk GALI MÁRIÁRA halálának első évfordulóján. „Fáj a szívünk, mert itthagytál, búcsú nélkül elaludtál. Küzdöttél, de már nem lehetett, a csend ölel át és a szeretet. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett! Bánatos fiad, menyed, unokád és szerető családod.

*

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága férjre, apára, nagyapára, vőre, ID. RÁCZ SÁNDORRA (kágyai születésű) halálának első évfordulóján. „Megállt a szív, mely még élni vágyott, Pihen a kéz, mely dolgozni imádott. Két kezed munkáját mindenütt látjuk, Emléked míg élünk, szívünkbe zárjuk. Mert feledni valakit lehetetlen csoda, Akit szerettünk, azt nem feledjük soha.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető családod.

*

Örök búcsút veszünk CHIS BULEA GAVRILTÓL. Őszinte részvétünk az egész családnak. Nyugodjon békében! Gyuszi, Emi és családja.

*

A megtört anyai szívem mérhetetlen fájdalmával siratom egyetlen, szeretett gyermekemet, HARSÁNYI LÁSZLÓ JÁNOST korai, tragikus halála tizenkilencedik évfordulóján. „Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani, amit utoljára akartál mondani.” Nyugodjon békében! Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké szerető, bánatos édesanyja, Böbe.