Gyászhírek, 2019. május 28.

Gyászhírek, 2019. május 28.
Soha el nem múló szeretettel emlékezem a szerető édesapára, BRADÁCS JÁNOSRA halálának tizedik évfordulóján, és a szerető édesanyára, BRADÁCS ROZÁLIÁRA (szül. Kotlár, Margitta) halálának harmadik évfordulóján. Az örök világosság fényeskedjék nekik! Emléküket szívemben megőrzöm. Lányuk Alíz és a rokonság.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, STELLI OLGA (volt tanítónő, szül. Szabó Olga) életének 88. évében hosszú, méltósággal tűrt betegség után csendesen eltávozott. Utolsó útjára május 29-én 13 órától a Steinberger kápolnától kísérjük. Búcsúzik tőle fia Csaba, unokája Carolin és unokahúga.

*

„Búcsúzunk drága barátunktól, STELLI OLGÁTÓL, akivel együtt osztozunk az elmúlt pár év örömében és bánatában. Emlékét örökké megőrizzük. Bulzan Mariana és Ghita.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki barátunk, Stelli Csaba szeretett édesanyja, STELLI OLGA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Székely Lajos és Éva.

*

Megrendült lélekkel és mély fájdalommal a szívemben tudatom, hogy édesapám, Lungu Sándor örökre megpihent. Hatalmas űrt hagyott maga után a szívünkben, amit soha, senki nem tölthet be. Örökké szeretni fogunk! Temetése ma, május 28-án 15 órakor a városi kápolnából. Fia, Lungu Alexandru, felesége, Carla, és gyermekeik, Jessica, Gloria és Alex.

*

Szomorú szívvel búcsúzom volt férjemtől, LUNGU SÁNDORtól, aki túl hamar távozott az élők sorából. Nyugodjon békében. Trifa Vali.

*

Drága barátunk, őszintén együttérzünk az édesapád, LUNGU SÁNDOR elvesztése miatt érzett mély fájdalmadban. Barátaid a messzi távolból, Csákváry Georgi, Andi és Attila

*

Drága Sandu, mély megrendüléssel értesültünk hogy szeretett édesapád, Lungu Sándor eltávozott az élők sorából. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A szomszédok.

*

„Nemcsak magunknak, másoknak is élünk. És másoknak is teszünk mindent, hogy „látva lássanak”, és legyünk valakié. Mindent egy titkos összekötöttség miatt teszünk. Ezt a titkos összekötöttséget úgy hívják: szeretet.” (Müller Péter) A nagyvárad-olaszi Szentlélek Kiáradása Plébániatemplom egyházközössége és a Szent Rita Római Katolikus Nőszövetség tagjai őszinte együttérzésüket fejezi ki Stelli Csabának és kedves családjának, a szeretett édesanya és nagymama, Stelli Olga, örökös nőszövetségi elnökasszony halála miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjék békében, emléke legyen áldott!

*

Fájó szívvel búcsúzunk apatársunktól, BODÁN GYULÁTÓL. Dimény László, Katalin és családja.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett férjtől, apától és nagyapától, BODÁN GYULA IMRÉTŐL, aki hirtelen elhunyt, életének 75. évében. Temetése a Steinbergber kápolnából május 28-án 14 órától. Örökké bánatos családja.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a drága apától és nagyapától, BODÁN GYULÁTÓL. Lánya Edith, veje Laci és unokái Szilvi és Ádika.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett apától és nagyapától, BODÁN GYULÁTÓL. Fia Gyuszi és unokái Timi és Norbi.

*

Örök fájdalommal a szívünkben búcsúzunk a szeretett apától és nagyapától, BODÁN GYULÁTÓL. Fia Gabi, menye Erika, unokái Erik és Márk.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett férjemtől, BODAN GYULÁTÓL. Bánatos felesége Julika.

*

„Már nincsenek holnapok, ennyi az élet… Emlékezzetek csendesen, mert én szívetekben élek.” MALIŢA AUGUSTIN, STELLI OLGA IULIANNA, MOGYOROS ROZALIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szemünkben könnyekkel, sírig tartó fájdalommal emlékezünk szeretett gyermekünkre, PÉK ERIKÁRA (élt 18 évet). „Könnyek csorognak végig arcunkon, 19 éve elmentél tőlünk, hiányzol nagyon. Az emléked itt van velünk, el nem múló fájdalommal örökké szeretünk. Csillaggá váltál, barangolsz az égen, gyere mifelénk is, úgy mint réges-régen. Ha megfáradsz utadon, pihenj meg egy percre, tekints le az érted fájó fájdalmas szívekre. A te szíved már nem fáj, de a miénk vérzik, mert a fájdalmat csak az élők érzik. Álmaidra vigyázzanak az angyalok, sose felejtünk el, biztosan tudod.” Örökké bánatos szüleid.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki FÁBIÁN ERZSÉBETNEK szeretett férje, FÁBIÁN SÁNDOR korai elvesztése miatt érzett fájdalmában. Volt osztálytársa Pikó Jancsi és családja.

*

Ma egy éve a szomorú napnak, amikor elveszítettük a legjobb férjet, édesapát, sógort, testvért és jó barátot, TÖRÖK LAJOST. Ma is, mint oly sokszor rád emlékezem, A virágot, gyertyát a sírodra leteszem. Elmondom, hogy most is hiányzol nagyon, De te nem felelsz, csak a remény van, Hogy egyszer találkozom veled! Szerető feleséged és családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága szeretteinkre (Erdőgyarak) ID. KISS LAJOSRA halálának 20. évfordulóján, és fiára IFJ. KISS LAJOSRA, aki 5 hónapja halt meg (élt 46 évet). Május 28-a mindkettőjük születésnapja volt. Nyugodjanak békében! Bánatos hozzátartozóik, Kiss Ilona, Kiss Melinda és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága édesapára, apósra és nagyapára, BALOGH LAJOSRA (hodosi születésű, élt 66 évet) halálának 20. évfordulóján. Emléke legyen áldott! Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának 25. évfordulóján a szeretett férjre, apára és nagyapára, SZŰCS ISTVÁNRA (Mezőtelegd). „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott. Nyugodj békében, legyen csendes álmod!” Felesége Mária, lánya Marika és unokája Ioana.

*

Fájó szívvel búcsúzom STELLI OLGÁTÓL Őszinte részvétem fiának CSABÁNAK és családjának. A jó Isten kegyelméből nyugodjon békében. Jobbágy Ica.

*

Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, ó Istenem, mindörökké. Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett lánytól és testvértől, LÁZÁR ILONÁTÓL (Biharszentjános). Bánatos édesanyja és szerető testvére Joli. Nyugodjon békében.

*

Most azért megmarad a hit remény és szeretet, e három ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom szeretett testvéremtől, LÁZÁR ILONÁTÓL (szül. BATÁRI, Szentjános), aki életének 67. évében hosszú betegség után megtért Teremtőjéhez. Nyugodj békében. Szerető testvéred Judit.

*

Elvitték a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet. Bennünk él az arc és végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak megpróbálni élni nélküled. Köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik szeretett halottunk GYULAI EDIT (szül. STANDIGEL, élt 47 évet) temetésén részt vettek, virágaikkal, koszorúikkal vigasztaló szavaikkal enyhíteni igyekezték fájdalmunkat, bánatunkat. A gyászoló család.