Gyászhírek, 2019. május 27.

Gyászhírek, 2019. május 27.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, nagymama, anyós, dédnagymama, LÁZÁR ILONA (szül. BATÁRI) súlyos és hosszú betegség után itthagyta szeretteit. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Temetése május 27-én, hétfőn a biharszentjánosi kápolnából. Búcsúzik tőle szerető családja.

Az Ady Endre Líceum közössége őszinte részvétét nyilvánítja Biró Rozália képviselőasszonynak és családjának a szeretett édesanya, Fazakas Rozália elvesztése miatt. Nyugodjon békében!

*

„Napjaim elmúlanak, szívemnek kincsei: terveim meghiusulanak.” (JOB. 17,10) SILAGHI GHEORGHE, PANDURU GHEORGHE, MAGHIAR GAVRIL, BOGDAN GYULA, VERES IREN, DR. POP IONEL, MANSZBERGER MARGARETA. Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik részvétükkel osztoztak édesanyám, KINDA EDIT elvesztése miatti fájdalmunkban. A bánatos család.

*

Az Úrjézus Krisztus gazdag áldását kérjük mindazokra, akik drága fiam, GÁRDIÁN SÁNDOR temetésén részt vettek, virágaikkal, vagy jelenlétükkel bennünket megtiszteltek. Özv. Gardian Sándorné és a gyászoló család.

*

Őszinte részvétünk BIRÓ ROZÁLIÁNAK és családjának a szeretett édesanya, anyós és nagymama elvesztése miatti fájdalmukban. Az RMDSZ Nagyvárad-Olaszi szervezete.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk imádott édesanyánkra, a nagymamára, BIRI (PÁL) GIZELLÁRA, akit 2 éve elragadott a kegyetlen halál. Fiai Ferencz Attila, unokája Petra Boglárka.

*

„A szeretet, mely a szívünkben él, a síron túl is elkísér.” Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a szeretett édesapára, apósra és nagyapára, ID. ILYÉS FERENCRE halálának 15. évfordulóján. „Keressük minden nap, de nincs már sehol, Gondolatban mégis mindig itt van valahol. Talán egy napsugárban, vagy egy csillagban az égen, Mi most is várjuk, ugyanúgy mint régen.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Nyugodjon békében! Örökké bánatos fia Jancsi, menye és unokája Alice.

*

Szomorú szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk ID. TÓTH ATTILÁRA (Biharszentjános) halálának 9. évfordulóján. Egy tavaszi napon életed véget ért, Bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél. Hosszú az út, mely sírodhoz vezet, Fájó szívvel mégis hozzád kimegyünk. Sok szál gyertya ég, könnycsepptől áznak, Lelkedre odafent angyalok vigyáznak. Már nincsenek szavak, melyeket suttog a szád, Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, Mert összeköt minket az örök szeretet.” Nyugodj békében! Szerető családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk az egy éve elhunyt FODOR SZABOLCS ATTILÁRA. Kis családja: Erzsébet és Erik.

*

„Amíg őrzöl valakit a szívedben, nem veszíted el.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szerettünkre, BÖRDŐS ALBERTRE (Bors) halálának negyedik évfordulóján. „Az élet hosszú vagy rövid, Mit számít, öröklét ha vár. Lent búcsúzunk, de fent Megint találkozunk, hol nincs halál.” (Emily Bronthe) Szerető családja.

*

Hálás szívvel és szeretettel emlékezünk, VAJDA ELEKRE (Hegyközkovácsi) halálának első évfordulóján, akinek hiánya mindig megmarad. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos felesége, leányai, unokái.