Gyászhírek, 2019. május 24.

Gyászhírek, 2019. május 24.
Mélyen együtt érzünk a gyászoló családdal és BIRÓ ROZÁLIÁVAL szeretett édesanyja elvesztése miatti fájdalmában. A Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesületének vezetősége.

Őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki BIRÓ ROZÁLIÁNAK szeretett édesanyja, FAZAKAS ROZÁLIA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában .Nyugodjon békében. Dr. Ritli László és családja.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki BIRÓ ROZÁLIÁNAK a szeretett édesanya elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Kiss Stúdió Színház.
*
Vigasztalódást kíván Kinda Péternek és gyászoló családjának a szeretett édesanya elvesztése miatti fájdalmában a Tibor Ernő Galéria alkotó közössége. Az édesanyák olyanok, mint a már kialudt csillagok, akik még sokáig küldik a fényüket, ott látjuk őket továbbra is, ahol ragyogtak. „A szeretet soha el nem fogy.”
*
Fájó szívvel emlékezünk halálának 6. évfordulóján a szeretett férjre, apára és nagyapára, BUGYI JÓZSEFRE (Biharfélegyháza).
„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel, elcsitult a szív, mely értünk dobogott, megpihent a kéz, mely értünk dolgozott.” Nyugodjon békében, legyen csendes álmod. Lányod Olga és családja Hidişelről.
*
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a mi drága kincsünkre, DIENES JÁNOSRA halálának 11. évfordulóján. Valamikor álmodtunk egy boldog öregséget, de a kegyetlen halál mindent széjjel tépett. Szívében nem volt más csak szorgalom és szeretet. Könnycseppek gördülnek le arcunkon azért, mert nagyon hiányzol nekünk. Őt soha el nem felejtő felesége Ilu, őt imádó lánya Babi és barátja Pista.
*
……. a Gondolat s az Élet / itt többé nem tanyáz; / egy távoli városba tértek– / ott élnek mostan messze, künt– / ott vár rájuk egy örök, tiszta ház. / Mert nem lehetnek, jaj, mindég velünk! (Alfred Tennyson)
A nagyváradi 3-as számú Líceum (Ady Endre) 1968–69-es évfolyam végzősei kegyelettel emlékeznek elhunyt osztályfőnökeikre, XII.A, Trambitas Rodica, XII.B, Számtartó Kornélia, XII.C, Kocsis András. Tanáraikra: Fodor Ferenc, Fodor Mária, Harmathy Judit, Kővári Emil, Kreiner Márta,Márton Péter Jenő, Nutescu Octavia, Péter Mária, Péter Sándor, Revilák Mária, Román Livia, Szinte Ferenc, Tárnoky György, Vonház Antal, Weiss Mária. Osztály- és évfolyamtársaikra: XII.A, Barna András, Kovács Éva, März Gizella, Somogyi Dániel, Trumm János, XII.B, Albert Sándor, Boross László, Kovács József, Novák András, Macovei László, Meer András, Pintye Éva, Sorbán Sándor, Szabó László, Székelyhidi Tamás, Vlásza Miklós, XII.C, Damó Mária, Majoros Rozália, Südi Szabolcs, Tatai László, XII.D, Győri Zita, Hajnal Ágota, Kocsis Jolán, Ladányi Vera, Páll Zsóka, Sichet Sára, Szilágyi Ibolya, Szűcs Imre, Verzár József, akik nem lehetnek velünk az 50 éves érettségi találkozón. Nyugodjanak békében!
*
Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, ha hozzánk szólnál. Ha ránk nevetnél. Elvitted a derűt, a meleget. Csak egy fénysugarat hagytál az emlékedet. Fájó szívvel emlékezünk KATONA ATTILÁRA halálának 10. évfordulóján. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él, és örökre ott marad. Családod: Edith, Nándi és Petra.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, RUHA IRMA életének 76. évében elhunyt. Emlékét örökké megőrizzük. „Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három, ezen között pedig legnagyobb a szeretet.” Gyászoló szerettei.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesapánk, a margittai születésű JOBBÁGY SÁNDOR bábszínész életének 87. évében, 2019. április 17-én hosszú szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Búcsúztatása 2019. április 26-án volt Ausztráliában, hamvait pedig 2019. május 31-én 14 órakor helyezzük végső nyugalomra a margittai katolikus temetőben. ,,Voltam, vagyok, s majd nem leszek, jövőre semmit el nem teszek. Születünk, vagyunk és halunk, ez ellen tenni nem tudunk.” (Jobbágy Sándor) Búcsúznak tőle: felesége Éva, őt soha el nem felejtő gyermekei Sándor, Zsófi, Balázs és nevelt lánya Mónika, valamint unokái, dédunokái, menyei, veje, unokatestvérek, rokonok és jó barátok.
*
Fájó szívvel búcsúzunk unokatestvéremtől, JOBBÁGY SÁNDORTÓL (Ausztrália). Őszinte részvétem leányának KEREKES ZSÓFIKÁNAK és családjának. Nyugodjon békében! Jobbágy Ica és családja.
*
Őszinte részvétünk és együttérzésünk a KEREKES (Magyarország, Vecsés) és JOBBÁGY (Ausztrália) családoknak drága szerettük, JOBBÁGY SÁNDOR elvesztése miatti mély gyászukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Föedl Péter és családja.
*
Ma is eljött május 24., az a nap, amikor a drága édesanya, SZALAVETZ GIZELLA már 7 éve örökre lecsukta gyönyörű szemeit és távozott mellőlünk, szeretett férje mellé. Gyászolják gyermekei, unokái és dédunokája.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DROZDOVSKI VILMOS GYULA 2019. március 15-én, életének 82. évében hosszú betegség után elhunyt. Hamvait május 25-én, szombaton 13 órai kezdettel a berettyószéplaki Zúgói temetőben helyezzük el végső nyugalomba. Előtte gyászmise a berettyószéplaki római katólikus templomban déli 12 órakor. Emléke szívünkben él.
*
Szomorúan emlékezünk drága szüleinkre, GROF KÁLMÁNRA (35), GROF ROZÁLIÁRA (7) és drága testvérünkre, IFJ. GROF KÁLMÁNRA halálának 11. évfordulóján. Erzsike, Sanyi és családjuk.
*
Fájó szívvel emlékezünk SZEMES EMILIÁRA (szül. TÖRÖK, Apátkeresztúr), aki most 25-én lesz 5 éve, hogy örökre megpihent. Emlékét megőrizzük. Pihenésed legyen csendes, Kicsim! Férje Jóska, fia István, sógornője Török Irma, keresztfia András, szomszédasszonya Onodi Ida.8.
*
Mélyen együtt érzünk a gyászoló családdal és KÁDÁR JÓZSIKÁVAL szeretett édesapja elvesztése miatti fájdalmában. A Partiumi Magyar Nyugdíjasok Egyesületének vezetősége.
*
„Hogy egy édesapa milyen drága kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Drága, jó szívét, áldd meg Atyám, s köszönöm, hogy ő lehetett az én drága édesapám!” Szomorú szívvel emlékezem drága édesapámra, BALOGH GYULÁRA (tímár) halálának 25. évfordulóján. Nyugodj békében, drága apukám! Szerető lányod Éva.
*
Fájdalommal emlékezem drgága gyermekemre és szerető férjemre, KATONA ZSIGMONDRA halálának 25. évfordulóján és drága gyermekemre, KATONA ATTILÁRA halálának 10. évfordulóján. Úgy mentetek el, ahogyan éltetek, csendesen, szerényen. Drága lelketek nyugodjon békében! Özvegy Katona Rozália.
*
„Akiket szeretünk, s már a sírban nyugszanak, igazi nyughelyük a szívünkben marad. Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet!” Emlékezünk: KATONA ATTILÁRA halálának 10. évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük! Húga és nővére családjaikkal.
*
Fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek, a mosoly mögött is ott vannak a fájó könnyek.” Fájó szívvel emlékezünk ID. SZŰCS JÓZSEFRE (Érmihályfalva) halálának 5. évfordulóján. Nyugodjon békében, emléke legyen áldott! Szerető családja.
*
„Előttünk van az arcod, a tekinteted, Látjuk ahogy kinyújtod felénk a kezed. Szelíd szemedben a szeretet fénylett, S olyan jó volt mindig látni téged.” Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, apósra, nagyapára, PÁPA JENŐRE, akinek drága szíve 3 éve megszűnt dogobni. Áldott emléke örökké szívünkben él! Bánatos családja.
*
Őszinte részvéttel osztozunk unokatestvérünk, FAZEKAS ERZSÉBET és családja gyászában a szeretett férj és édesapa, FAZEKAS LAJOS elvesztése miatti gyászában. Cservák Miklós és családja, Cservák Sándor és családja.
*
Mély fájdalommal emlékezünk imádott gyermekünkre, IFJ. VENKLI LAJOSRA (élt 29 évet, Semjén), aki május 26-án lesz 12 éve, hogy nincs közöttünk. Egy könnycsepp a szívünkben érted él, Egy gyertya az asztalon érted ég. Egy fénykép mely őrzi emlékedet, S egy út mely elvitte életed. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Sok virágot helyezünk sírodra, emlékedet megőrizzük, szeretettel gondolunk rád. Örökké vigasztalhatatlan szüleid és az egész család.
*
Szomorúan emlékezünk a szeretett testvérre és keresztapára, TÓTH ISTVÁNRA (Biharpüspöki), aki 26-án 20 éve, hogy eltávozott az élők sorából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Özvegy nővérei Gizi és Rózsi, és keresztlánya Gizike.
*
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, EGRI LAJOSRA (Élesd) halálának első évfordulóján. „Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, Amit tőlünk senki, soha el nem vehet. Egy a reményünk, mely éltet és vezet, Hogy egyszer majd találkozunk veled!” Örökké bánatos felesége Erzsike.
*
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, EGRI LAJOSRA (Élesd) halálának első évfordulóján. „Némán elkísérnéd felhőkön át, de az ég kapuját, nem lépheted át. Engedd el, menni kell, Hiszen ő a földnél jobbat érdemel. Így jó, nem éred el, de átölel majd, ha jó leszel. Ne félj, a lelke él, csak elbújt egy felhő mögé…” Örökké bánatos lánya Emese, veje Levente, unokája Kristóf, fia Zsolt, menye Florina, unokái Nóra, Róbert, Márk.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szerető édesanyára, nagymamára, anyósra, MOS MARIÁRA, halálának kilencedik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké bánatos lánya Sanda és családja.
*
Névnapján emlékezem a négy és fél hónapja elhunyt szeretett nővéremre, IRINYINÉ szül. PÁSZTOR ESZTERRE. Emléke legyen áldott! Pásztor János, sógornője Ica, Kiss Tünde és családja, Pásztor Csilla és Zsoltika.
*
„Semmi ágán ül szívem…” Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik utolsó útjára kísérték drága szerettünket, OLÁH MAGDOLNÁT, akik mellettünk álltak a nehéz időkben. A gyászoló család.
*
„Egy tavaszi napon életed véget ért, Bánatot ránk hagyva elmentél. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett! Szomorú szívvel emlékezünk KISS ZOLTÁNRA (a Solidaritatea meștere) halálának 20. évfordulóján. Szívünkben tovább él. Szerető családja.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, sógor és nagybácsi, FAZEKAS IMRE (a CET volt dolgozója) életének 56. évében hosszantartó betegség után elhunyt. Temetése ma, május 24-én 15 órától a şiteui ravatalozóból. Búcsúzik tőle gyászoló családja.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik egy vigasztaló szóval, imával, virággal, részvétükkel mellettünk álltak szerettünk, GÁRDIÁN SÁNDOR utolsó földi útján. Gyászoló családja.
*
„Íme én hozok neki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket és megmutatom nekik a békesség és hűség kincseit.” (Jer. 33,6) FAZEKAS IMRE, COSTIN EMIL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.