Gyászhírek, 2019. május 23.

Gyászhírek, 2019. május 23.
A Magyar Vállalkozó Nők egyesületének nevében őszinte részvétünket fejezzük ki Biró Rozáliának, drága édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Tank Szigeti Ildikó, elnök.

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Bónisz Sándornak és családjának szerettük elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetének vezetősége és munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BIRÓ ROZÁLIÁNAK szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Vitályos Barna és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BIRÓ ROZÁLIÁNAK és családjának szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Az RMDSZ Bihar Megyei és Nagyváradi Nőszervezete.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleimre, LUKÁCS ILONÁRA és LUKÁCS JÓZSEFRE haláluk 7. évfordulóján. Nyugodjatok békében! A gyászoló család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógortól és nagybácsitól, GÁRDIÁN SÁNDORTÓL, aki rövid betegség után elhunyt. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes. Testvére Laci, sógornője Márta, unokahúga Anett és családja.

*

Őszinte részvétem és együttérzésem a GÁRDIÁN családnak szerettük elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. Kucsera Ági.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak szerettük, GÁRDIÁN SÁNDOR presbiter testvérünk elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. „Aki hisz énbennem, ha meghal is él.” A Biharpüspöki Református Egyházközség lelkipásztora és presbitériuma.

*

„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent” (M.T. 5:8) Fájó szívvel búcsúzunk drága gyermekemtől, GÁRDIÁN SÁNDORTÓL, akit a halál rövid betegség után ragadott el tőlem. Örökké bánatos édesanyja Gárdián Erzsébet.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerettél, hogy DROZDOVSKI VILMOS GYULA 2019. március 15-én, életének 82. évében hosszú betegség után elhunyt. Hamvait május 25-én, szombaton 13 órai kezdettel a berettyószéplaki Zúgói temetőben helyezik el végső nyugalomba. Előtte gyászmise a berettyószéplaki római katolikus templomban 12 órakor. Emléke szívünkben él.

*

„Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok, én megkönnyítelek titeket… s megtaláljátok lelketek nyugalmát” /Mt 11,4/ Őszinte részvétünket fejezzük ki BÓNISZ SÁNDOR polgármester úrnak és az egész gyászoló családnak a szeretett édesanya, anyós, nagymama, BÓNISZ IRÉN (Hegyközcsatár) elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A Hegyközcsatári Polgármesteri Hivatal munkaközössége, az RMDSZ községi szervezete és a Helyi Tanács képviselőtestülete.

*

Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, de a kegyetlen halál mindent összetépett. Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél. Nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél. FAZEKAS LAJOS Őszinte együttérzésünk a gyászoló családnak. A Molnár család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BÓNISZ SÁNDORNAK és családjának szeretett édesanyja elvesztése érzett mély fájdalmukban. Vitályos Barna és családja.

*

Őszinte részvéttel osztozunk FAZEKAS ÉVA és családja gyászában és vigasztalódást kívánunk a szeretett édesapa és férj, FAZEKAS LAJOS elvesztése okozta mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Torzsa Ibolya és családja.

*

Mély fájdalommal búcsúzom nászasszonyomtól, BONISZ IRÉNTŐL, aki hosszú betegség után elhunyt. Varga Lajos.

*

„Lelked reméljük békére talált.” Búcsúzunk a testvértől, a keresztanyától és öreg keresztanyutól, BONISZ IRÉNTŐL. Testvére Emi, keresztlánya Emike, Dia és Kriszti.

*

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy szerető édesanyánk, BONISZ IRÉN hosszú szenvedés után 74 éves korában elhunyt. Temetése pénteken, 2019.05.24-én délután 16 órakor a hegyközcsatári kápolnából. Búcsúzik tőle férje, fiai, menyei és unokái.

*

Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled üres és szomorú a lelkünk, nem hisszük el, hogy téged már hiába várunk. A szeretett férjtől és édesapától, FAZEKAS LAJOS ISTVÁNTÓL, a Sinteza volt laboratórium főnökétől, fájó szívvel búcsúzunk és elkísérjük utolsó útjára május 24-én, pénteken 14 órakor a Városi kápolnából. Isten adjon neki örök nyugalmat! A gyászoló család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik egy vigasztaló szóval, imával, virággal, részvétükkel mellettünk álltak szerettünk, DALLOS JÓZSEF MÁRTON utolsó földi útján. Gyászoló családja.

*

„Mert a mi országunk a mennyekben van, honnét a megváltó Úr Jézus Krisztust is várjuk.” (Fil. 3,20). FAZAKAS ROZÁLIA, GÁRDIÁN SÁNDOR, BODNAR FLORIAN, POPOVICIU REMUS FLORIN, TRIPA GHEORGHE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.