Gyászhírek, 2019. május 22.

Gyászhírek, 2019. május 22.
„Csak az hal meg, kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek” (Kosztolányi D.) Fájdalommal, de Isten vigasztaló szeretetében erősődve tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, a szentháromsági születésű Fazakas Rozália (szül. Péterfi Rozália) rövid betegség után életének 84. évében csendesen megpihent. Szeretett halottunk búcsúztatása 2019. május 24-én 13 órakor lesz a nagyváradi Rulikowski temető városi kápolnájából az Unitárius Egyház szertartása szerint. Emléke szívünkben örökké él. Gyászoló családja: férje, lánya, veje és unokái.

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Biró Rozáliának szeretett édesanyja, Fazakas Rozália elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében. Pásztor Sándor és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Biró Rozáliának szeretett édesanyja, Fazakas Rozália elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében. Králik Lóránd és családja.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki Biró Rozáliának és családjának a drága édesanya, nagymama, feleség, Fazakas Rozália elvesztése miatti fájdalomban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Wagner Izabella.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BÍRÓ ROZÁLIÁNAK szeretett édesanyja elvesztésekor érzett fájdalmában. Bátori Géza és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BIRÓ ROZÁLIÁNAK és családjának a szeretett édesanya, anyós és nagymama elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A szalárdi önkormányzat, RMDSZ és RMDSZ Nőszervezet.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BIRÓ ROZÁLIÁNAK szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság.

*

„..eljő az óra, a melyben mindazok, a kik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijőnek; a kik a jót cselekedték, az élet feltámadására; a kik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.”(János 5,28-29) BALÁZS DEZSŐ, valamint KINDA EDIT szeretteinek a feltámadott Úrban való vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkatársai és lakói. Béke poraikra!

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, GÁRDIÁN SÁNDOR (Biharpüspöki), életének 64. évében rövid, súlyos betegség után, fájó szíve örökre megpihent. Temetése május 23-án, délután 15 órakor a biharpüspöki református kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. „Üres az udvar, a ház, hiába várunk, te nem jössz már. Eltűnt az élet, csak az emlék marad, szívünkben érted fájó könny fakad.” Búcsúzik tőle gyászoló családja.

*

Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled üres és szomorú a lelkünk, nem hisszük el, hogy téged már hiába várunk. Fájó szível búcsúzunk a szeretett férjtől és édesapától, FAZEKAS LAJOS-ISTVÁNTÓL, a Sinteza volt laboratórium főnökétől, akit május 24-én, pénteken, 14 órakor kísérünk utolsó útjára a Városi kápolnából. Isten adjon neki örök nyugalmat. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a BOGNÁR családnak a szeretett BOGNÁR KÁROLY mérnök elhunyta miatt érzett fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szomszédjaik a Bayer, Magyar és Radulescu családok.

*

„A szeretet soha el nem fogy…” Őszinte részvétünket fejezzük ki a BOGNÁR családnak a szeretett férj, édesapa, nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Edith, Orsolya és Balázs.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KINDA EDIT, nyugalmazott tanítónő, 93 éves korában elhunyt. Temetése 2019. május 23-án, csütörtökön 14 órakor lesz a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.
*

Fájó szívvel búcsúzunk a legdrágább édesanyától, nagymamától, dédmamától, FAZEKAS ANNÁTÓL (élt 90 évet). Temetése csütörtökön 15 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Isten adjon neki örök nyugodalmat. Lánya Ági, unokái Zoltán és István és családjuk.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, FAZEKAS ANNA (élt 90 évet) elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle lánya Zsuzsi, veje Gyuri, unokája Cyntia, dédunokája Ariana.

*

Megrendüléssel értesültünk kedves barátunk, FAZEKAS LAJOS (mérnök) hirtelen elhunytáról. Együttérzésünket a gyászoló családnak. Pal Pici és Ili.

*

„Zára nyílik a sírboltnak, s feltámadnak mind a hallottak. E reményben állunk itten, valósítsd meg eszt, nagy Isten.” FAZEKAS LAJOS, FAZEKAS ANNA, VEREŞ IRINA MELANIA, BULETEANU STELIAN, KINDA EDIT, BRÎNZAŞ TEODOR, BOCIOC AURELIA, MOGA DUMITRU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

A május 25-én tartandó 60 éves érettségi találkozónk alkalmából tisztelettel és hálával, meghatódva gondolunk nagy tudású és emberségből is példát mutató néhai dr. VÖRÖSVÁRY Béla igazgatónkra, dr. ÁGOSTON András, SCHWARTZ Lajos, dr. TÓTH István osztályfőnökeinkre és ALMÁSSY László, BENDE Vilmos, BENICZKY László, BURIK István, dr. DEUTSCH Márta, CRICAN Ilona, HORNUNG Ferenc, HORVÁTH László, KÁLI Albert, KESZTHELYI Mária, KOVÁCS László, KÚN József, LUKÁCS László, NÉMETH Lajos, RÉTHY Ferenc, SCHRAMKÓ István, SCHWARTZ Anna, SZEGEDY Lászlóné, TÁTRAY Barna, VARGA Éva, ZÁVODSZKY Gusztáv tanárainkra, valamint a közülünk fájdalmasan túl hamar eltávozott osztálytársakra: XI. A – 1959, osztályfőnök dr. ANDRÁS Ágoston, BAKK Éva, BUDAHÁZY István, BUJDOSÓ Ilona, DÁVID Éva, DEUTSCH Vera, GALLÓ Tibor, KATONA Olga, KÖTELES Piroska, LÁSZLÓ István, PÓSÁN Gyula, SÁNDOR Katalin, SOMOGYI Sándor, SZABÓ Mária, SZALKAY Ildikó, SZILÁGYI István, SZILÁGYI József, VARGA Annamária. XI. B – 1959, osztályfőnök: SCHWARTZ Lajos BALOGH Lajos, BARTUS Jenő, BENICZKY István, BOBOVSZKY Tibor, DÁVID Bálint, ERDÉLYI Gyula, ÉLTHES György, GYÖNGYÖSI Sándor, HUTYRA G. István, JÁMBOR János, KRAJCSI János, LAKATOS E. Vilmos, NAGY János, OLÁH Sándor, PAPP Szabolcs, VÁRADI Ede. XI. C – 1959, osztályfőnök: dr. Tóth István BAJUSZ Péter, BALOGH Béla, BERECZKY László, HAVLIK György, KOLOZSVÁRI Gyula, MÉSZÁROS Gábor, NAGY Imre, ŐZE László, RÉVÉSZ Zoltán, SZABÓ Zsigmond, SZŰCS István, TÓTH Sándor, VERES László. Pihenésük legyen csendes, emlékük legyen áldott! A nagyváradi 4-es számú Középiskola és Klasszikus Líceum 1959-ben végzett osztályai.

*

Megtört szívvel tudatjuk, hogy ZAKAR LÁSZLÓ május 19-én, 86 éves korában hosszantartó betegség után, Budapesten elhunyt. A gyászoló család.

*

Együttérzésünket fejezzük ki OLÁH ZOLTÁN munkatársunknak szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett nagy fájdalmukban. A Hotel Padis egészségügyis kádereinek közössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, unokatestvérre, LUKÁCS ZOJÁRA halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Ani és családja Izraelből és nagynénje Klári.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak ZAKAR LÁSZLÓ elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Nagyváradi Premontrei Öregdiákok.

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki a felejthetetlen jó barát, BRADEA ISTVÁN elhunyta alkalmából. A Mindenható adjon Neki csendes, békés örök pihenést, hozzátartozóinak pedig vigasztalást! Kutasi Sándor és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj, apa, após, FAZEKAS LAJOS elvesztése miatti mély fájdalmában. Propp Ferencz és Kiss Andrea.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BIRÓ ROZÁLIA képviselőasszonynak és a BÍRÓ családnak a szeretett édesanya, anyós és nagymama elvesztése miatti gyászában és mély fájdalmában. Kádár József és családja.

*

Köszönetet mondunk az AGNULLI DEI idősotthon munkaközösségének áldozatos munkájukért, BALÁZS DEZSŐ LAJOS ápolásáért. A gyászoló család.

*

Köszönetet mondunk minden kedves rokonnak, jó barátnak, ismerősnek, akik vigasztaló szóval, részvétükkel utolsó útjára kísérték szerettünket, BALÁZS DEZSŐ LAJOST. A gyászoló család.