Gyászhírek, 2019. május 21.

Gyászhírek, 2019. május 21.
Őszinte részvétünket fejezzük ki BIRÓ ROZÁLIÁNAK szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Derzsi Ákos és családja.

Őszinte részvétemet fejezem ki a BIRÓ családnak a szeretett anyós, édesanya és nagymama elhunyta miatt érzett fájdalmában. Dr. Földes Deana.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BIRÓ ROZÁLIA képviselőasszonynak szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Nagyvárad-Szöllős körzet tagsága.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BIRÓ ROZÁLIÁNAK szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Kis Gábor és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BIRÓ ROZÁLIÁNAK és családjának a szeretett édesanya, anyós és nagymama elhunyta miatt érzett fájdalmukban. A Premontrei Öregdiákok.

*

Őszinte részvéttel osztozunk BIRÓ ROZÁLIA és családja gyászában és vigasztalódást kívánunk a szeretett édesanya elvesztése okozta mély fájdalomban. Az RMDSZ Nagyvárad Városi szervezete nevében Meleg Vilmos.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki BIRÓ ROZÁLIÁNAK és kedves családjának a szeretett édesanya elvesztése miatti fájdalmukban. Székely Tibor és családja.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki BIRÓ ROZÁLIÁNAK és családjának a drága édesanya, nagymama, feleség, FAZAKAS ROZÁLIA elvesztése miatti fájdalomban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szabó Enikő.

*

Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, óh Uram, hűséges Isten.” (31. Zsoltár 6) Mélyen együtt érzünk BIRÓ ROZÁLIA szenátor asszonnyal és családjával most, amikor végső búcsút vesznek a szeretett édesanyától, feleségtől, anyóstól, nagymamától, FAZAKAS ROZÁLIÁTÓL. Nyugodjon békében! A Nagyváradi Unitárius Egyházközség lelkésze és minden tagja.

*

Emléke örökre velünk marad! Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, BARABÁS LAJOS (élt 53 évet, Szentimre) hosszan tartó betegség után csendesen elhunyt. Temetése a szentimrei kápolnából lesz május 21-én, kedden 15 órakor. Nyugodjon békében! Gyászolják őt szeretett testvérei Joli, Attila, Csabi, sógora Laci, sógornője Erzsike, valamint Basa Anita és Zsolt, ifj. Csoka László, Ildikó és Adrien.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KÜLÜS ERZSÉBET (szül. KEREKES) a szeretett anya, anyós, nagymama, dédi 2019. május 18-án, 98 éves korában elhunyt. A temetése május 22-én, szerdán 15 órától lesz a Rulikowski temetőben, a városi kápolnából. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk ID. PUSZTAI IMRÉRE halálának ötödik és PUSZTAI ÉVÁRA halálának nyolcadik évfordulóján. Bánatos lányuk Éci és családja, fiuk Imi és családja.

*

Fájó szívvel emlékezem nagytatámra, KAJÓ ANDRÁSRA, (Mezőbikács) halálának 7. évfordulóján Szerető unokája Beáta és családja.

*

Szívünkben mély fájdalommal, de örökké tartó szeretettel emlékezünk a legdrágább édesanyára, anyósra és nagymamára, KUCKHARSZKI MARGITRA (szül. GARAGULY) halálának 10. évfordulóján. „Életedben oly sok szeretetet adtál, de elmentél és szívünkben mély fájdalmat hagytál. Virágot viszünk néma sírodra, de téged sajnos nem hozhatunk vissza soha. Tied a csend és a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom.” Hiányzol nagyon! Emlékét örökre szeretettel őrzi: lánya Cuni, veje Cornel, fia Öcsi, menye Anikó, unokái Bianca, Norbi és Erik.

*

Másképp lenne minden Hogyha velünk lennél, Ha hozzánk szólnál, Ha ránk nevetnél. Elvitted a derűt, a meleget, Csak egy fénysugarat hagytál, Az emlékedet. Fájó szívvel emlékezünk drága gyermekünkre, SZŰCS LEVENTÉRE halálának 2. évfordulóján. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él, és örökre ott marad. Szüleid Józsi és Kati, húgod Emese, unokahúgod Bella és a jóbarátok.

*

Örök fájdalommal a szívemben tudatom a rokonokkal, imserősökkel, hogy szeretett öcsém, ANDRISKA JÁNOS MIKLÓ (volt váradi lakos) 2019. május 17-én, péntek reggel, hosszú szenvedés után Budapesten elhunyt. A fény világítsa lelke útját az örökkévalóságban. Búcsúznak tőle szerettei: fia, menye, unokaöccse családjával, nővére és sógora, sógornője családjaival.

*

Megdöbbent szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett gyermek és férj, KÁLMÁN ZOLTÁN (Pusztaújlak) 58 éves korában elhunyt. Temetése május 22-én d.u. 14 órakor lesz a pusztaújlaki ravatalozóból. Isten adjon neki békés nyugodalmat! Búcsúzik tőle vigasztalhatatlan édesanyja és felesége.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy OLÁH MAGDOLNA (élt 75 évet) türelemmel viselt súlyos betegség után itthagyott bennünket. Utolsó útjára kísérjük 2019.05.22-én, szerdán 14 órától a püspöki kápolnából. Fia Zoltán és menye Éva.

*

Örök fájdalommal a szívünkben búcsúzunk a legdrágább édesanyától, anyóstól, OLÁH MAGDOLNÁTÓL (élt 75 évet). Búcsúzik fia József és menye Brigitta.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a drága édesanyától, nagymamától, anyóstól, OLÁH MAGDOLNÁTÓL (élt 75 évet). Emlékét szívünkben őrizzük. Lánya Ildikó, veje Ferenc, unokája Ferenc-Zoltán.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága, jó férj, apa és nagyapa, BOGNÁR KÁROLY (mérnök) életének 90. évében távozott az élők sorából. Temetése május 22-én, 14 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolják lánya Andrea, unokái Norbert, Tamás, Piroska, felesége Pötyi (Antónia).

*

„Lelked reméljük békére talált.” BOGNÁR KÁROLY, MORGOVAN FLORIAN, HADADI IOAN, BALÁZS DEZSŐ LAJOS, OLÁH MAGDOLNA, CUC ALEXANDRU, GAVRIS SILVIA LUCRETIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Köszönetet mondunk az Agnuli Dei Idősotthon munkaközösségének áldozatos munkájukért BALÁZS DEZSŐ LAJOSÉRT. A Balázs család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, testvér és rokon, BALÁZS DEZSŐ LAJOS életének 73. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése ma, május 21-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló családja.