Gyászhírek, 2019. május 2.

Gyászhírek, 2019. május 2.
A Nobilitas Egyesület imádságos lélekkel kíséri utolsó útján ANTAL BÉLA nyug. tanár urat, és őszinte részvétünket tolmácsoljuk a gyászoló családnak. Nyugodjon békében! A Nobilitas Egyesület tagsága.

Fájó szívvel veszünk búcsút a szép kort megért nagybátyánktól, ANTAL BÉLÁTÓL. Béke poraira, vigasztalódást a családjának. Szeghalmi Lajos és családja.

*

Küzdött, de már nem lehet, csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek. Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, MENDLI MIHÁLY, 2019. április 30-án elhunyt. Szeretett édesapám búcsúztatója 2019. május 2-án délután 3 órakor lesz a szentjobbi katolikus kápolnától.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám, PIPÓ IRÉN (élt 87 évet) rövid szenvedés után elhunyt. Temetése május 3-án 15 órától lesz a Steinberger kápolnából. Emlékét örökké megőrizzük. Isten adjon neki békés nyugodalmat! Gyászolja szerető családja, lánya, veje, unokái, dédunokái és ismerősei.

*

Mély fájdalommal tudatjuk azokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett anya, nagymama, CSEKE MAGDOLNA életének 70. évében elhunyt. Búcsúztatója május 2-án 12 órakor a nagyváradi temető Steinberger kápolnájából lesz. Drága emléke szívünkben örökké él! Nyugodjék békében! Gyászoló családja.

*

Szomorúan emlékezünk a 15 éve elhunyt ÖRÖSI ILONÁRA (Hegyközszentmiklós). „Amíg élt, szerettük, amíg élünk, soha nem felejtjük.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Örökké bánatos családja.

*

„Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.” Fájó szívvel emlékezünk LUDMÁN PIROSKÁRA. Szerető lánya, unokái és dédunokái.

*

„Az életünk szomorúan megy tovább, a fájó szív elkísér egy életen át.” Soha el nem múló fájdalommal a szívünkben emlékezünk az 1 éve elhunyt szeretett nagymamánkra, PISKI ERZSÉBETRE (Szalárd). „Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet.” Kati és Pisti.

*

Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre, PISKI ERZSÉBETRE (Szalárd) halálának első évfordulóján, 82. születésnapján. „Telnek a hónapok, múlnak az évek, családod ki szívből szeret, sosem feled téged.” Lánya Erzsike és a család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, dédmamára, DEÁK MARGITRA (szül. MOGYORÓSI) halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.

*

„Csendes álmuk fölött őrködjön a hála és a szeretet!” IOVAN MARIA, BACIU VIORICA, BOJANI MIHAI, BALAZSI LASZLO, BIRAU SABINA. Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa és dédnagyapa, BEDE LÁSZLÓ (volt fotbalista, mezőtelegdi születésű) életének 82. évében hosszantartó betegség után elhunyt. Temetése csütörtökön, május 2-án 15 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik gyászoló családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, FARAGÓ ERZSÉBET életének 81. évében rövid betegség után elhunyt. Temetése csütörtökön, május 2-án 13 órakor a városi ravatalozóból. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló családja.

*

Sajnálattal tudatjuk, hogy édesapánk, POPESCU VICTOR életének 67. évében eltávozott az élők sorából. Temetése csütörtökön, május 2-án 12 órakor a püspöki kápolnából. Isten nyugasztalja békében! Fiai és családjaik.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy a szeretett JÁMBOR ERZSÉBET életének 84. évében hosszantartó betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése május 2-án 11 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! Barátja János.