Gyászhírek, 2019. május 17.

Gyászhírek, 2019. május 17.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára és dédnagymamára, DUNA IRÉNRE (szül. KENDI) halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos családja.

„A szeretet soha el nem fogy…” Őszinte részvétünket fejezzük ki a Kovács családnak a szeretett férj, édesapa, após, nagytata, Id. KOVÁCS LÁSZLÓ elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Sánta család
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, BAKI FERENC életének 69. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése május 17-én, pénteken 15 órától a fugyivásárhelyi kápolnából lesz. Nyugodjon békében. Búcsúzik tőle felesége, fiai, menyei és unokái.
*
Már 10 éve, hogy nincs köztünk a szerető férj, gondoskodó édesapa és nagyapa, ID. SZILÁGYI GÉZA (Hegyközszáldobágy). Hiányod nem pótolja semmi sem. Csak egy dolog vigasztal, hogy lesz egy boldog viszontlátás. A te szerető családod.
*
„Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, sógorra, IFJ. TÁLINGER JÓZSEFRE (élt 48 évet) halálának 14. évfordulóján. Megpihent a dolgos, jó apai szív, áldás és hála övezze a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, bánatos családodnak most őrangyala! Örökké bánatos felesége Ibolya, egyetlen lánya Ibici, sógornői Magdi és családja, Zsuzsa és családja, Józsi és Mihaela.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki KOVÁCS LÁSZLÓ kollégánknak édesapja elvesztése maitti mély fájdalmában. Az ADLO munkaközössége.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KOVÁCS LÁSZLÓ, a szeretett férj, édesapa és nagyapa 2019. május 14-én, 72 éves korában elhunyt. Temetése 2019. május 17-én, pénteken 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. A gyászoló család.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, BRADEA ISTVÁN (volt OTL-buszsofőr) 78 éves korában elhunyt. Temetése május 18-án 12 órakor a Hasas kápolnából lesz. Gyászolják szerető felesége, lányai, vejei és unokái.
*
„Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.” BOLOJAN IOAN, ID. KÁDÁR JÓZSEF, BRADEA ŞTEFAN GHEORGHE, SARCA TEODOR, KOVÁCS MAGDALENA, KOVÁCS IRÉN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Szívünkben hálával és szeretettel emlékezünk május 19-én ID. MAJOR JÓZSEFRE halálának 6. évfordulóján. Szívében nem volt más csak jóság és szeretet, élete maga volt a szorgalom, munka és küzdelem. Hozzá már csak a temetőbe mehetünk, virágot csak a sírjára tehetünk. Könnycsepp gördül végig az arcunkon, ez azért van, mert hiányzol nagyon. Egy édesapa milyen drága kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Nyugodj békében! Őt soha el nem felejtő felesége, gyermekei, unokái és dédunokái.
*
Hálás szívvel emlékezünk drága szerettünkre, ERDEI LÁSZLÓRA (szül. Selymesilosván) halálának tizedik évfordulóján. Szerettei.
*
Amikor már én nem leszek, akkor tudd meg, hogy ki voltam neked. Amikor már a szívedet száz tövissel tépi meg az élet, nem véd senki gonosz szótól, kővel dobnak, nem lesz kinek fájjon. Gyönyörű volt a szerelmünk, elmúlott, mint szép tavaszi álom. Négy éve emlékezünk arra a szomorú napra, amikor életünk darabokra hullott mert elvesztettük drága szerettünket, KOCSIS IMRÉT (Szentimre). Bánatomban nagyon sokszor a temetőt járom, sírodra helyezem a legszebb virágot. Minden virágban van egy üzenet, melyben üzenem, hogy még mindig szeretlek. Millió szép virágot helyezek sírodra, hogy érezd, még holtan sem hagylak magadra. Olyan férj voltál, aki mindennél jobban szeretett a világon, kinek hasonló párját sohasem találom. Ne büntessen az élet, hogy még most is szenvedek érted, míg élek, szívemben őrzöm drága emléked. Szívünkben örökké él! Emlékezik felesége Irénke, fiai Imi és Róbert, unokái Ricsi és Krisztián.
*
A veszteség örök fájdalmával emlékezem pótolhatatlan, drága, jó édesanyámra, GÁSPÁR ILONÁRA, (élt 87 évet). „Az a szó, hogy anya, még itt remeg ajkamon, de sajnos hat hete nincs kinek mondanom. Bocsáss meg, ha valamit hibáztam, nem tudtalak megmenteni, pedig mindent megpróbáltam. Kérem a jó Istent, hogy jól bánjon veled, helyettem angyalok simogassák fejed. Köszönöm, hogy éltél, és engem szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Pihenj csendesen, legyen békés álmod, szeretetem ragyogja be síri világod! Gyászoló leányod Ilonka.
*
Fájó szívvel emlékezünk az 5 évvel ezelőtt elhunyt, szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, NAGY IMRE JÓZSEFRE (1946–2014). Őt soha el nem felejtő felesége Ducika, fia Imi, menye Anna és unokája Renáta.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szerető férje, édesapára, nagytatára, ID. SÁNDOR KÁROLYRA, halálának 13. évfordulóján. Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, Hol megpihent a te jóságos szíved. Bennünk örökké élsz, egy életen át. És odafentről vigyázol reánk. Nyugodj békében, te drága lélek! Örökké bánatos feleséged és családod.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik egy vigasztaló szóval, gondolattal, imával, virággal, részvétükkel mellettünk álltak amikor szerettünket, VAJDA MARGITOT (szül. Hegyközkovácsi) utolsó útjára kísértük. A gyászoló család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagytatára és dédnagytatára, MEZEI ANTALRA (az Állami Színház volt főszabója) halálának harmadik évfordulóján. „Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él az, akit nagyon szerettek.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos családja.
*
Ötvenéves érettségi találkozónk alkalmából tisztelettel és hálával emlékezünk nagy tudású és emberségből is példát mutató néhai ALEXANDRU PAUL igazgatónkra, PAPP GÉZA osztályfőnökünkre, BETUKER JÁNOS, BUZETZKY ANTAL, DOBOS IBOLYA, KÓSA GÁSPÁR, LENGYEL ÉVA, RÁCZ KÁROLY, SZADAY ÁRPÁD, SZENTES BÉLA, VERES ZOLTÁN, VESZPRÉMI MARGIT tanárainkra, valamint a közülünk eltávozott szeretett osztálytársainkra: CSOMÓS EZSÉBET, MÁSZÁROS GÁBOR, SZOTÁK GYULA. Emléküket megőrizzük! A margittai líceum 1969-ben végzett XII. D osztályának tanulói.
*
Fájdalommal emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, dédapára, TÓTH TIBORRA halálának 4. évfordulóján. Drága emléke szívünkben örökké élni fog. A bánatos család.
*
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is élni fog.” Isten akaratában megnyugodva, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább feleség, édesanya, nagymama, anyós, testvér, KOVÁCS IRÉNKE (szül. BOÉR) 72 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2019. május 18-án, szombaton 14 órakor lesz a városi kápolnából. Őt örökké gyászoló szerettei.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legjobb férj, apa, após és szülőtárs, nyugalmazott turisztikai szakember, a volt Megyei Turisztikai Hivatal irodavezetője, ID. KÁDÁR JÓZSEF (élt 94 évet) türelemmel viselt betegség után elhunyt. Temetésére május 20-án, hétfőn 14 órától kerül sor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Gyászolja szerető felesége Olga, fia József, menye Tünde és anyatársa Erika.